Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
 
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
Symbol
7330 Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej
 
Wydział
 
Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
Opis sprawy
 
Zgłoszenie, zmiana, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje poprzez wykorzystanie jednego z następujących trybów postępowania:

- zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie,

- zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu Gminy,

- bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu Gminy.

- pobranie i złożenie wniosku papierowego w Urzędzie Gminy. Wniosek jest następnie przekształcany na wniosek elektroniczny przez pracownika Urzędu,

- przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego Urzędu Gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Kogo dotyczy
 
Osoby fizycznej prowadzącej działalność na terenie Polski, mającej zamiar dokonania zgłoszenia, zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia w zakresie działalności gospodarczej.
 
Wymagane dokumenty
 
Miejsce składania pism
 
Drogą elektroniczną poprzez stronę www.ceidg.gov.pl lub papierową Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów
Termin i sposób załatwienia
 
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. 
Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Opłaty
 
Brak
Podstawa prawna
 
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
 
Inne informacje
Więcej informacji: ,                
tel: 774196179 lub
http://www.ceidg.gov.pl


 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Żurkowski
Data wytworzenia: 2012-05-23