Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

 

 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
 
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
Symbol
6624 Numeracja porządkowa nieruchomości
 
Wydział
 
Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
Opis sprawy
 
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 
Kogo dotyczy
 
Uprawnionym do złożenia wniosku o nadanie numeru porządkowego nieruchomości są właściciele nieruchomości oraz inne podmioty władające nieruchomością, uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków.
Wymagane dokumenty
 
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości.
Do wniosku o nadanie numeru porządkowego dla budynku należy dołączyć kopię mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej budynku 

DOCWniosek o nadanie numeru porządkowego.doc
Do wniosku o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej należy dołączyć kopię decyzji pozwolenia na budowę wraz z kopią planu zagospodarowanie terenu.
Miejsce składania pism
 
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
Termin i sposób załatwienia
 
Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
 
Brak
Podstawa prawna
 
Art. 47a ustawy z dnia 17 maja 1989r prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193. poz.1287 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
 
Inne informacje
Więcej informacji: ,               
 tel: 774196179


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Michał Hnat
Data wytworzenia: 2012-05-23
 
Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2012
  przez: Robert Stefanów
 • opublikowano:
  31-05-2012 12:31
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  03-01-2019 07:54
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 3474
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl