Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ulgi w obowiązku podatkowym

 

 bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
 Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
www.swierczow.pl
 
 
                          ULGI W OBOWIĄZKU PODATKOWYM
Podstawa prawna
Art. 48, art. 57, art. 67a, art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Miejsce załatwienia sprawy
  Referat Finansowy pok. nr 8; w godz. 7:15 – 16:15 (poniedziałek) w godz. 7:15 – 15:15 (wtorek, środa, czwartek); w godz. 7:15 – 14:15 (piątek) 
Wymagane
dokumenty
Podanie o umorzenie zaległego podatku, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty może złożyć podatnik w związku z ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Podanie powinno zawierać argumenty wskazujące na to, że nie jest w stanie zapłacić podatku lub zapłacić go w ustawowym terminie ponieważ zagraża to jego egzystencji oraz kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno - bytową podatnika
Formularz do pobrania
 
Nie dotyczy
 
Opłaty
 
Zwolnione z opłaty skarbowej.
Tryb załatwienia sprawy
 
Decyzja
Termin załatwienia sprawy
- 1 miesiąc
- 2 miesiące /sprawy szczególnie skomplikowane/
Tryb odwoławczy
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Świerczów w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Inne informacje
Ulgi w podatkach stanowiących dochody Gminy Świerczów dla podatników do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w formie:
-    umarzanie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, opłaty 
     prolongacyjnej,
-    odroczenie terminu płatności lub zaległości podatkowej wraz z 
     odsetkami za zwłokę,
-    rozłożenia na raty zapłaty podatku, lub zaległości podatkowej wraz z
     odsetkami za zwłokę
Opracował/a
Paulina Fikier

 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Paulina Fikier
Data wytworzenia: 2012-05-22