Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l

 

Świerczów, dnia 22.04.2014 r.
RIM.271.6.2014.MH
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.„Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do  40 000 l” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2
„PETROL” Sp. z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena 3,48 zł / 1 litr  ( słownie trzy złote  48/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena 
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 1
HURT-DETAL OPAŁ, MATERIAŁY
BUDOWLANE ,PALIWA, OLEJE
Barbara Makuch
ul. Sycowska 1
46- 100 Namysłów
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 98,02
 
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 98,86
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

Metryczka
  • opublikowano:
    23-04-2014 07:23
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl