Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn

Pyt. 1 Dot. poz. 39 przedmiaru robót ogólnobudowlanego – Proszę podać jaki kolor ma mieć dachówka i czy co należy zastosować pod gąsiory.
Odp. 1 Dachówka karpiówka w kolorze czerwonym,  pod gąsiory zastosować  taśmę wentylacyjną uszczelniającą.

Pyt. 2 Dot. poz. 47 przedmiaru robót ogólnobudowlanego – SA rozbieżności w obmiarach bram między przedmiarem robót a projektem (rysunek nr). W przedmiarze są ujęte bramy o wymiarach 2,60 x 2,60 i 3,50 x 3,50 (razem 19,01 m²), natomiast na rysunku są bramy o wymiarze 3,20 x 3,50 i 3,30 x 3,50 (razem 22,75 m²). Proszę zatem podać jakie wymiary należy zastosować do wyceny.
Odp. 2 Wymiary bram proszę przyjąć z rysunków architektonicznych, które stanowią integralną część pozwolenia budowlanego.

Pyt. 3 Dot. poz. 56, 57 i 58 przedmiaru robót ogólnobudowlanego – proszę podać jakie parametry mają mieć płytki podłogowe GRES o wym. 30x30 cm ze względu na to, że jest to remiza strażacka.
Odp. 3 Płytki gres o wym. 30x30 mrozoodporne,  gres gr. 12 mm, klasa antypoślizgowa R9(min.), twardość 7-8, odporność na ścieranie PEI4.

Pyt. 4 Dot. poz. 61 i 69 przedmiaru robót ogólnobudowlanego – proszę o określenie jakim rodzajem farby należy pomalować powierzchni wewnętrznych ze względu na to, że jest to remiza strażacka.
Odp. 4 Farby lateksowe bezemisyjna, bezrozpuszczalnikowa, półmat, cienkowarstwowa, dyfuzyjna, odporna  na łagodne środki dezynfekcyjne i detergenty, klasa odporności na szorowanie 2.

Pyt. 5 Dot. poz. 70 przedmiaru robót ogólnobudowlanego – proszę o podanie grubości styropianu jaki należy zastosować do ocieplania budynku, oraz jaką wyprawę elewacyjną tynkarską należy wykonać na warstwie siatki (jaka grubość) i czy ma być ona po nałożeniu dodatkowo malowana, jak tak to jaką farbę należy zastosować.
Odp. 5 Styropian 10 cm,   wyprawa cienko warstwowa w technologii lekkiej mokrej. Faktura zewnętrzna typu „baranek” granulacja ziarna 1,0-2.0 mm.

Pyt. 6 Dot poz. 80 przedmiaru robót ogólnobudowlanego – proszę o podanie ilości m² kostki brukowej dla grubości 6 cm i dla grubości 8 cm.
Odp. 6 Dla całości pozycji należy zastosować kostkę brukową o grubości 6 cm.

Pyt. 7 W projekcie na rysunku rzut przyziemia w uwadze jest wzmianka, że pomieszczenie garażowe wyposażyć w odsysacz spalin z wydechem odprowadzonym ponad dach typu SSAK 06, a nie ma takiej pozycji w przedmiarze robót. Proszę o zajęcie stanowiska w w/w sprawie.
Odp. 7 Jest to dodatkowe wyposażenie, które nie jest ujęte w kosztorysie. Urządzenie wymagane przepisami sanitarnymi, wprowadzić pozycję do kosztorysu.

Pyt. 8 W projekcie na rysunku rzut dachu widoczne są cztery wyprowadzone wentylacje powyżej poziomu dachu (2 szt. wentylacje fi 20 – BORA 200 i 2 szt. wentylacje fi 15 – BORA 160), a w pozycji 46 przedmiaru robót są tylko 2 szt. nasady wentylacyjnej. Czym należy wykończyć pozostałe dwie wentylacje?
Odp. 8 W kosztorysie powinny być ujęte 4 nasady zgodnie z zastosowanymi wentylacjami 2xBora 200, 2xBora 160, dodać dwie brakujące pozycje do kosztorysu.

Pyt. 9 W projekcie na rysunkach nowej elewacji widoczny jest cokolik z płytek klinkierowych a nie ma takiej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o podanie z czego należy wykonać cokolik na budynku.
Odp. 9 Cokolik wykonać z płytek klinkierowych z płytek elewacyjnych w kolorze ceglastym ( zbliżonym do koloru dachówki),

Pyt. 10 W metryce projektu branży elektrycznej w punkcie 2.6 Ogrzewanie remizy mowa jest o zabudowaniu pieca akumulacyjnego INPROEL ACTIVE 60 z regulatorem Diana D10, a nie ma w ogóle takiego pieca ujętego w przedmiarze robót. Czy należy taki piec w wycenie ująć?
Odp. 10 Należy ująć w wycenie piec INPROEL ACTIVE 60 z regulatorem Diana D10 lub równoważny.

Pyt. 11 W metryce projektu branży elektrycznej w punkcie 2.6 Ogrzewanie remizy mowa jest o grzejnikach nawiewowych INPROEL F-117 – 2000,  w pozycji 113 przedmiaru robót są grzejniki konwektorowe elektryczne typu GE-10/4/7, GE-20/4/10 i GE-28/4/13. Proszę podać jakie grzejniki należy zastosować do wyceny.
Odp. 11 Proponujemy zastosować grzejniki INPROEL-17-2000 lub równoważne.

Pyt. 12 Dot. poz. 36 przedmiaru robót ogólnobudowlanego – Prosimy o podanie zestawienia elementów drewnianych więźby dachowej jakie elementy (np. krokwie, miecze, płatwie, jętki, murłaty, wieszaki, deski okapowe) ich przekrój, długość oraz ilość sztuk.
Odp. 12 Załączono opis techniczny projektu, w którym m.in. wyszczególniono elementy więźby dachowej. Przekroje, długości oraz ilość należy ująć jak w projekcie, rys. 9 Rzut więźby dachowej.
 DOCOpis budynek remiza strażacka Starościn.doc

Wójt Gminy
Barbara Bednarz