Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów

 

 
Świerczów, dnia 31.03.2014 r.
 
RIM.271.3.2014
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż   w prowadzonym postępowaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów ” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 3
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów


Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 

Cena: 161 655,93 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 93/100) - najniższa cena
 
 Ponadto zostały złożone następujące oferty:
Oferta nr 1
REMONDIS Opole Sp. z o.o
Al. Przyjaźni 9
45 – 573 Opole
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 44,29

Oferta nr 2
EKO-TRANS
Jan Kurowski
ul. Brynicka 16B, 46-082 Kup
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 92,91
 
 
 Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

 

Barbara Bednarz
Wójt Gminy Świerczów