Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów

 

Świerczów, dnia 20.03.2014 r.

RIM.271.2.2014


            Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia dot. przetargu „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów ”

 

        Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r Nr 113 poz.759). Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów ” cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę ,którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i  postępowanie unieważniono.

Uzasadnienie:

 Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 130 032,00zł brutto, która została podana przed otwarciem ofert.  w terminie składania ofert w dniu   19.03.2014r  Cena najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki SIWZ  wynosiła 174 960,00 zł brutto.

Wobec powyższego postępowanie unieważniono.

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    20-03-2014 14:36
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl