Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów

Odpowiedź na pytania związane z przetargiem pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. "Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów"
 
W związku z publikacją przetargu nieograniczony na zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. "Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów" z dnia 14luty 2014 roku Zamawiający w pkt II.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: e-usługi ust 7 wskazuje, że "Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz integracja syntezatora mowy Ivona na potrzeby Strony www.swierczow.pl oraz www.bip.swierczow.pl.pl", a w dalszej części wskazuje jako zakres prac "zaimplementowanie syntezatora na potrzeby stron: grodkow.pl oraz bip.grodkow.pl". Dodatkowo Zamawiający wskazuje jako zakres pracy w ppkt. 3 ) „Integracja zakupionego oprogramowania ze stronami: www.swierczow.p".
Zwracamy się zatem z pytaniem:
1. Czy Zamawiający chce zakupić sześć licencji na syntezator mowy Ivona dla serwisów:
a)       www.swierczow.pl
c)       grodkow.pl
d)        bip.grodkow.pl
e)       www.swierczow.p
2. Czy licencja na syntezator mowy Ivona Syntezator powinien zapewnić min. 500 odsłuchań miesięcznie jest liczona osobno dla każdego wymienionego serwisu (czyli 6 x 500 odsłon) czy licencja ma zapewnić minimum 500 odsłon łącznie dla sześciu wskazanych serwisów?
 
 W odpowiedzi na  pyt. 1 i 2 informuję, że w załączniku nr 1 do SIWZ tj. w Szczegółowym opisie zamówienia w punkcie II ust. 7 Udźwiękowienie strony internetowej i BIP nastąpiła pomyłka,  którą sprostowano a mianowicie punkt ten otrzymuje brzmienie
„1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz integracja syntezatora mowy Ivona na potrzeby
Strony www.swierczow.pl oraz www.bip.swierczow.pl
Przedmiotem zamówienia jest:
- zakup licencji dla Gminy Świerczów na oprogramowanie Ivona – syntezator mowy
- zaimplementowanie syntezatora na potrzeby stron: www.swierczow.pl oraz www.bip.swierczow.pl
2. Treści i odbiorcy serwisu:
Serwis internetowy powstaje, aby pomóc osobom niepełnosprawnym a w szczególności
niedowidzącym w korzystaniu z witryn Urzędu Gminy w Świerczowie.
3. Zakres prac
Integracja zakupionego oprogramowania ze stronami:
Syntezator powinien zapewnić min. 500 odsłuchań miesięcznie osobno dla każdego z w/w serwisów.
 
Gwarancja
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji poprawności integracji syntezatora mowy Ivona.

Wójt Gminy
Barbara Bednarz