Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l

 

Świerczów, dnia 27.12.2013 r.
RIM.271.17.2013.MH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zawiadamiam, iż w prowadzonym postępowaniu pn.Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do  40 000 l” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Ofertę nr 3
„ PETROL” S-ka z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena 3,52zł / 1 litr  ( słownie trzy złote  52/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena 
 
 Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 1  
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 99,43
 
Oferta nr 2
HURT-DETAL OPAŁ, MATERIAŁY
BUDOWLANE ,PALIWA, OLEJ
Barbara Makuch
ul. Sycowska 1
46- 100 Namysłów
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 98,32
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 Wójt Gminy
Barbara Bednarz
Metryczka
  • opublikowano:
    27-12-2013 14:18
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl