Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie

Świerczów, dnia 18.12.2013 r.

RIM.271.16.2013Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.
„Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 1

Transport Osobowy Przewóz Dzieci
Usługi Turystyczne
Stanisław Nalepa

ul. Brzeska 2 B
46 – 112 Świerczów

 

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

 

Cena: 2,40 zł/km brutto (dwa złote 40/100) - najniższa cena

 

 Ponadto zostały złożone następujące oferty:

 

Oferta nr 2

GM CONSULTING – Marcin Groszek

ul. Małgorzaty 9

45 – 680 Opole

Kryterium – cena; łączna ilość punktów  87,27

 

Oferta nr 3

Firma Wielobranżowa

„Bartosz Dorociak”

ul. Kolejowa 34
46-113 Wilków,

Kryterium – cena; łączna ilość punktów 88,23

 

 

Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Wójt Gminy
Barbara Brdnarz