Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.

 

Świerczów, dnia 08.11.2013 r.
RIM.271.14.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż  w prowadzonym postępowaniu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizacjęjako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1 obejmującej wykonanie: Zadania nr 1,2,3,4,5,6
Zakład Gospodarki Komunalnej
„GRONEKO”
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

Wybrane oferty przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymały największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Zadanie Nr 1- cena: 5 846,40 zł
Zadanie Nr 2- cena : 6 751,20 zł
Zadanie Nr 3- cena:  1 809,60 zł
Zadanie Nr 4- cena : 3 034,56 zł
Zadanie Nr 5- cena:  5 345,28 zł
Zadanie Nr 6 – cena: 2 784,00 zł
 
Łączna cena: 25 571,04 zł brutto (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden zł 04/100)  
 
Nie złożono innych ofert.
 
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustalam termin podpisania umowy na dzień 12.11.2013 r.
 
 
 
Barbara Bednarz
Wójt Gminy Świerczów
 
Metryczka
  • opublikowano:
    08-11-2013 14:08
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl