Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.

Pyt 1. Czy jest możliwość przedłużenia terminu realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację”

do dnia  30.11.2013r.
 
Odp. 1 Brak jest możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania.
 
 
 
Pyt. 2 Po dokonanej przez Naszą firmę wizji lokalnej na terenie nieruchomości objętych zamówieniem oraz po sprawdzeniu zakresu robót i stwierdzeniu znacznych różnic pomiędzy rzeczywistymi powierzchniami wyrobów zawierających azbest, a metrażami podanymi przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ, zwracamy się z zapytaniem, jak będzie wyglądało rozliczenie umowy w przypadku, gdy faktyczna ilość azbestu przekroczy wartości zakładane przez Gminę Świerczów?
                                                                
Odp. 2 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej celem sprawdzenia zakresu robót zgodnie z zapisem pkt.3 SIWZ i powinien uwzględnić w swojej ofercie ewentualne rozbieżności w powierzchni połaci dachowych do demontażu.  Ustalona cena ofertowa zadania w formie ryczałtu (zapis pkt.12 SIWZ),  będzie ceną ostateczną, niezmienną w toku realizacji przedmiotu zamówienia.
 
 
Barbara Bednarz
       Wójt Gminy Świerczów
 
Metryczka
  • opublikowano:
    05-11-2013 08:27
    przez: Robert Stefanów
  • zmodyfikowano:
    06-11-2013 13:01
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl