Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych

Świerczów, dnia 16.10.2013 r.

RIM.271.13.2013.MH

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zawiadamiam, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2013 r.”
 jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Ofertę nr 1
Azarex Sp. z o.o.
Ul. Modłowa 8
59-700 Bolesławiec
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
Cena  5,38 zł/1 litr  (słownie pięć  złoty  38/100 brutto za jeden litr) – najniższa cena
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), oferta nr 2 P.P.H.U. „JAWIS” Hurt-Detal Sklep Wielobranżowy & Stacja Paliw Wiesława Jedlińska ul. Brzeska 51 46-112 Świerczów  została odrzucona ponieważ nie spełniała zapisu punktu 8.3-8.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 16 października 2013 r. do godz. 10:00 na koncie Urzędu Gminy Świerczów nie odnotowano wpłaty wadium ww. oferenta.
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
Barbara Bednarz
       Wójt Gminy Świerczów