Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI

 

Świerczów, dnia 29.07.2013 r.
RIM.271.8.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO   SAMODZIELNOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja   integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznejjako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2
 
Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Oddział I we Wrocławiu
ul. Młynarska 3, 56-400 Oleśnica


Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
Cena: 60 500,00 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy pięćset zł 00/100) - najniższa cena
 
 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) odrzucono ofertę nr 1 Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „INTER-WIEDZA” Sp. z o.o. ul. Damrota 10, 45-952 Opole - brak uzupełnienia dokumentów (wezwanie z dnia 19.07.2013 r.) wymaganych w SIWZ dot. pkt 1b - brak certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług szkoleniowych oraz pkt 5 -  brak wykonania 3 szkoleń w wyniku których przeszkolonych zostało min. 10 osób.
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz