Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów

 

Świerczów, dnia 18.06.2013 r.
RIM.271.6.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów ” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Spółka z o.o.
ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 130 032,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści tysięcy trzydzieści dwa zł 00/100) - najniższa cena
 
 Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 1
EKO-TRANS
Jan Kurowski
ul. Brynicka 16B, 46-082 Kup
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 67,48
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Świerczów
     Barbara Bednarz
Metryczka
  • opublikowano:
    18-06-2013 11:25
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl