Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle

 

Świerczów, dnia 30.04.2013 r.
RIM.271.4.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż  w prowadzonym postępowaniu pn. „Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem, wykonanie instalacji odgromowej” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Jerzy Burzała
Baranów, ul. Jasna 11
63-600 Kępno

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 72185,12 zł (siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych 12/100) - najniższa cena
 
 Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 2
„DORBUD” Usługi Ogólnobudowlane Stasiak Jerzy
Al. Jana Matejki 13/19
50 – 333 Wrocław
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 67,48
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
Wójt Gminy Świerczów
     Barbara Bednarz