Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l

 

Świerczów, dnia 21.12.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zawiadamiam, iż w prowadzonym postępowaniu pn.Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do  30 000 l” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
Ofertę nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
„BAAG” Renchen, Jończyk Sp. j.
46-300 Olesno, ul. Częstochowska 1
             
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena 3,61 zł / 1 litr  ( słownie trzy złote  61/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena 
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 99,7
 
Oferta nr 3
„PETROL” S-ka z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie
Kryterium – cena : łączna ilość punktów 98,3
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
Wójt Gminy Świerczów
     Barbara Bednarz