Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 1 - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I - III, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy I w wymiarze łącznie 60 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 5
Mariola Piwowarczyk
ul. Szkolna 6a/1
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 3 600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 2 -  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I - III, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy II w wymiarze łącznie 60 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1
Beata Czechlowska
Gola 12
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 3 600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 

 
 
  
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 3 -  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w klasach I - III, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy III w wymiarze łącznie 60 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 3
Krystyna Rykała
ul. Brzeska 18
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 3 600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 

 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 4 -  zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy I, II, III w wymiarze łącznie 180 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 7
Aneta Garkut
ul. Konopnickiej 10
46-037 Karłowice

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 10 800,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy osiemset zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
  

Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 5 - zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 60 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 8
Renata Boduch
ul. Brzeska 77
46- 112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 3 600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

 Świerczów, dnia 17.10.2012 r.

 


RIM.271.17.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 6 - zajęcia komputerowe, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy I i II w wymiarze łącznie 240 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 9
Cezary Zając
ul. Szkolna 6a/3
46 - 112 Bąkowice
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 14 400,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy czterysta zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Wójt Gminy Świerczów

 

Barbara Bednarz
 

Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 7 - zajęcia z przyrody, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy I i II w wymiarze łącznie 240 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 6
Andrzej Piwowarczyk
ul. Szkolna 6a/1
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 14 400,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy czterysta zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 

 


 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 8 - zajęcia z matematyki, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy I w wymiarze łącznie 60 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 8
Renata Boduch
ul. Brzeska 77
46- 112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 3 600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
  

 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 9 - zajęcia z języka niemieckiego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy I i II w wymiarze łącznie 240 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 4
Manuela Walczok
Jagienna 56
46-034 Pokój

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 14 400,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy czterysta zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 10 - zajęcia z języka angielskiego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy I i II w wymiarze łącznie 240 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2
Magdalena Gorczyńska
ul. Sejmowa 2B/7
46-110 Namysłów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 14 400,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy czterysta zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 11 - warsztaty artystyczne, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy I w wymiarze łącznie 120 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 5
Mariola Piwowarczyk
ul. Szkolna 6a/1
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 7 200,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 
 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 12 - warsztaty artystyczne, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy II w wymiarze łącznie 120 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 8
Renata Boduch
ul. Brzeska 77
46- 112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 7 200,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

 
  
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 13 - warsztaty dziennikarskie, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 60 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 7
Aneta Garkut
ul. Konopnickiej 10
46-037 Karłowice

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 3 600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 14 - zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 60 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 8
Renata Boduch
ul. Brzeska 77
46- 112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena:  3 600,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 

 


 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 15 - zajęcia w ramach programu prewencyjnego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy I w wymiarze łącznie 35 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 5
Mariola Piwowarczyk
ul. Szkolna 6a/1
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 2 100,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 

 


 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 16 - zajęcia w ramach programu prewencyjnego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy II w wymiarze łącznie 35 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1
Beata Czechlowska
Gola 12
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 2 100,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 17 - zajęcia w ramach programu prewencyjnego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy III w wymiarze łącznie 35 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 3
Krystyna Rykała
ul. Brzeska 18
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 2 100,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 18 - zajęcia w ramach programu prewencyjnego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy IV w wymiarze łącznie 35 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2
Magdalena Gorczyńska
ul. Sejmowa 2B/7
46-110 Namysłów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 2 100,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 19 - zajęcia w ramach programu prewencyjnego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy V w wymiarze łącznie 35 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 8
Renata Boduch
ul. Brzeska 77
46- 112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 2 100,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 20 - zajęcia w ramach programu prewencyjnego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach dla grupy VI w wymiarze łącznie 35 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 7
Aneta Garkut
ul. Konopnickiej 10
46-037 Karłowice

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 2 100,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące sto zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 21 - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 120 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 60 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1
Krystyna Rykała
ul. Brzeska 18
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 7 2000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 

 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 22 - zajęcia logopedyczne, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 100 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 60 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 5
Mariola Piwowarczyk
ul. Szkolna 6a/1
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

   

 

Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 23 - treningi EEG, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 100 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 60 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 8
Renata Boduch
ul. Brzeska 77
46- 112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.17.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Ciekawiej, szybciej, pewniej…” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 24 - warsztaty psychologiczno - pedagogiczne, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 120 godzin, czas trwania godziny lekcyjnej 60 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 8
Renata Boduch
ul. Brzeska 77
46- 112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 7 200,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz