Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych

 

Świerczów, dnia 10.10.2012 r.
RIM.271.14.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do   3 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2012r.” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
 Ofertę nr 1
P.P.H.U. ’’JAWIS’’ Hurt – Detal
Sklep Wielobranżowy & Stacja Paliw
Wiesława Jedlińska
Ul. Brzeska 51, 46-112 Świerczów
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena 5,74 zł / 1 litr  ( słownie pięć złoty  74/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena 
 
Brak innych ofert.
 
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
     Barbara Bednarz
 
Metryczka
  • opublikowano:
    10-10-2012 11:48
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl