Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)

 

Świerczów, dnia 14.08.2012 r.
RIM.271.8.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

        
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. “Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 6
Przedsiębiorstwo Budowlane
„COMPLEX-BUD”
Ul. Wiśniowa 2a
55-230 Jelcz-Laskowice

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 1 138 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy zł 00/100) - najniższa cena
 
 Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 2
POLCOURT S.A
ul. Gen. Zajączka 11 lok. C7
01-510 Warszawa
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 72,8
 
Oferta nr 3
MORIS – SPORT Sp. z o.o
ul. Równoległa 1
02 – 235 Warszawa
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 97,4
 
Oferta nr 4
InterHall Sp. z o.o
ul . Józefowska 6
40 – 950 Katowice
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 86,0
  
Oferta nr 5
PRESTIGE Sp. z o.o
ul. Świerczewska 5
71-066 Szczecin
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 83,3
 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami oferta nr 1 NEST Sp. z o.o., ul Irysowa 31, 51-117 Wrocław została odrzucona ponieważ nie spełniała zapisu Rozdziału 9 pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W dniu 03 sierpnia 2012 r. do godz. 10:00 na koncie Urzędu Gminy Świerczów nie odnotowano wpłaty wadium NEST Sp. z o.o., ul Irysowa 31, 51-117 Wrocław.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
 
Wójt Gminy Świerczów
 
    Barbara Bednarz
 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    14-08-2012 07:36
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl