Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie

                                                                                                                                    Świerczów, dnia 10.08.2012 r.
RIM.271.12.2012


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1
AM CONSULTING
Anna Majda
ul. Małgorzaty 9
45-680 Opole

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 1,91 zł/km brutto (jeden złoty 91/100) - najniższa cena
 
 Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 2
Transport Osobowy, Przewóz Dzieci
Usługi Turystyczne
Stanisław Nalepa
ul. Brzeska 2B, 46-112 Świerczów
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 76,4

Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

 

Wójt Gminy Świerczów
     Barbara Bednarz

     

 


 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    10-08-2012 13:39
    przez: Robert Stefanów
  • zmodyfikowano:
    10-08-2012 13:43
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl