Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd

 

Świerczów, dnia 01.08.2012 r.
RIM.271.6.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

:
         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy jako najkorzystniejszą ofertę wybrano
 
Ofertę nr 1 
Przedsiębiorstwo Komunikacji
 Samochodowej Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 1 skr. pocz. 32
49-302 Brzeg
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena zł/1km 4,32 brutto ( cztery PLN zł 32/100) - najniższa cena
 
 Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 2
Transport Osobowy Przewóz Dzieci
Usługi Turystyczne
Stanisław Nalepa
ul. Brzeska 2B
46-112 Świerczów
Kryterium – cena; łączna ilość punktów  86,4
 
Nie odrzucono żadnych ofert
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
                                                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                    Barbara Bednarz