Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie

Świerczów, dnia 23.07.2012 r.
RIM.271.7.2012
 
 

            Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia dot. przetargu na „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.”
 
         Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2010 r Nr 113 poz.759). Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.” nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i postępowanie unieważniono.
 
Uzasadnienie;
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta , która została odrzucona ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia art. 89 ust.1 pkt.2 w/w ustawy pzp.
W ustalonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminie t.j. 20.07.2012r         godz.10 30 brak wpłaty wadium.
  
 
Wójt Gminy Świerczów
      Barbara Bednarz