Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa

 

Świerczów, dnia 29.02.2012 r.
RIM.271.3.2012
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.„Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa”jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1
Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne
Marianna Wójcik
ul. Koszyka 13/2
45-720 Opole

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 258 683,65 zł (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote 65/100) - najniższa cena
 
 Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ULBUD”
Urszula Sumisławska
Lasowice Wielkie 53, 46-282 Lasowice Wielkie
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 72,0
 
Oferta nr 3
„DAKAD” Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
Andrzej Dąbkiewicz
ul. Parkowa 18, 46-113 Wilków
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 69,6
 
Oferta nr 4
Firma Budowlana „KUBOT” Sp. j.
Antoni i Małgorzata Kubot
Mianowicie 1K, 63-600 Kępno
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 72,8
 
Oferta nr 5
Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo-Remontowe
„MURBET” Sp. z o.o.
ul. Korczak 16A
62-800 Kalisz
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 77,3
 
Oferta nr 6
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
Tomasz Oziębły
ul. Piłsudskiego 8, 46-100 Namysłów
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 99,5
 
Oferta nr 7
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „EWD”
mgr inż. Dariusz Walczak
Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 34D
46-200 Kluczbork
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 80,8
 
Oferta nr 8
Zakład Zmechanizowanych Robót Ziemnych i Rekultywacji
A. Młodynia, Ł. Młodynia s.c.
ul. Konopnickiej 80, 49-300 Brzeg
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 90,6
 
Oferta nr 9
Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Cukrownicza 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Kryterium – cena; łączna ilość punktów 64,2
 
 Ustalam termin podpisania umowy po upływie dziesięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
Wójt Gminy Świerczów
     Barbara Bednarz
Metryczka
  • opublikowano:
    29-02-2012 13:08
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl