Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa

Pytania 

Dotyczy przedmiaru :

1.      Dział nr 1. Zjazd z drogi powiatowej. Brakuje pozycji kosztorysowej dotyczącej wykopania rowków pod krawężniki. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
2.      Dział nr 1. Brakuje pozycji dotyczącej wykonania ław betonowych z oporem pod krawężniki. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
3.      Dział nr 1. Brakuje pozycji dotyczącej montażu krawężników betonowych o wy. 15x30cm. Proszę o wyjaśnienie i uzupełnienie przedmiaru.
4.      Dział nr 1. Poz. 1.11. Prosimy o określenie koloru kostki betonowej.
5.      Dział nr 2. Plac manewrowo-gospodarczy. Przyjęto w przedmiarze montaż krawężników o wym. 20x30cm. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić krawężniki 20x30cm, a nie np. 15x30cm, które w zupełności by wystarczyły. Wymiar krawężników nie jest podany w załączonym projekcie, a występuje jedynie w przedmiarze.
6.      Dział nr 2. Poz 2.6. Prosimy o określenie koloru kostki.
7.      Dział nr 3. Boisko trawiaste. Brakuje określenia sposobu zagospodarowania powierzchni terenu pomiędzy boiskiem a ogrodzeniem panelowym. Proszę o wyjaśnienie.
8.      Dział nr 5. poz. 5.5. Proszę o określenie koloru kostki betonowej.
9.      Dział nr 7. Oświetlenie zewnętrzne. W dokumentacji występują słupy 6 m z wysięgnikiem, na których zawieszone są oprawy OPC 70, czyli oprawy parkowe kulowe. Proszę o potwierdzenie, że ma być to oświetlenie „ozdobne”, a nie oświetlenie boiska lub informację o zmianie opraw.
10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie rozebranych nawierzchni asfaltowych i gruzowych z boiska asfaltowego na podbudowę pod plac manewrowo-gospodarczy?
11. Czy Wykonawca może rozumować, że piłkochwyty za bramkami boiska trawiastego są nadstawką nad ogrodzeniem panelowym (1,5m ogrodzenie panelowe + 3,5m nadstawka z piłkochwytów), czy też piłkochwyty należy zamontować przy ogrodzeniu lub też bezpośrednio za bramkami?
12. W przedmiarach brak wywozu ziemi z wykorytowania części pod plac manewrowo-gospodarczy, czy Wykonawca może przyjąć w/w humus do zagospodarowania na boisku trawiastym?

Odpowiedzi
 
Ad.1    Rowki pod krawężniki 15,00+2,60+(1,40+2,20)x2= 24,80 m.
Ad.2    Wykonanie ław betonowych pod krawężniki 2,61 m3.
Ad. 3   Ustawienie krawężników betonowych 15x30 mb 26,10.
Ad.4    Szara.
Ad.5    Zgoda na krawężnik 15x30cm.
Ad.6    Szara.
Ad.7    Rozplantowanie humusu uzyskanego z wykopów z zasianiem trawy 28,0 x 50,60 – 19,70 x 42,70 = 575,61.   575,61 m².
Ad.8    Szara.
Ad.9    Zamienić oprawy parkowe na boiskowe.
Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad. 11 Piłkochwyty jako samodzielne ustawione równolegle do ogrodzenia.
Ad. 12 Urobek do wywiezienia na miejsce wskazane przez Inwestora do 5 km ,nawierzchnia trawiasta zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej KNR-2-23 0205-02 z mieszanki torfu ,ziemi żyznej i pospółki oraz nawozu sztucznego.

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz