Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w

 
Świerczów, dnia 16.11.2011 r.


RIM.271.3.2011

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach  transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do   5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011r.”  

 jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Halina Gienieczko
Starościn, ul. Podlaska 8
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena  5,52 zł / 1 litr  ( słownie: pięć złotych 52/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena

Brak innych ofert.
Ustalam termin podpisania umowy na dzień 17.11.2011 r.


Wójt Gminy

      Barbara Bednarz
 
Metryczka
  • opublikowano:
    16-11-2011 14:49
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl