Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......

Świerczów, dnia 07.10.2011 r.
RIM.271.2.2011

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do  50 000 l”

 

  1. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 
Ofertę nr 3
„PETROL” S-ka z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena 3,67 zł / 1 litr  ( słownie trzy  67/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena 

 Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1
P.H.U. „PETROMEX”
Mgr inż. Janusz Kisielewski
45- 129 Opole, ul. Kępska 2
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 95,08; łączna ilość punktów 95,08
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
Ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin 
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 94,59; łączna ilość punktów 94,59

 

Ustalam termin podpisania umowy po upływie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

 

 
 
Z upoważnienia Wójta

    mgr Irena Łytka

    Sekretarz Gminy

 
 
 
 
 
Metryczka
  • opublikowano:
    07-10-2011 12:31
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl