Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Żurkowski
Data wytworzenia: 2009-12-22

 

 

 

 

Świerczów, 22.12.2009 r.

                                         

 O G Ł O S Z E N I E          

 

Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat  podanej do publicznej wiadomości w dniu 27 listopada 2009 r.

 
 
 
L.p.
 
 
Miejscowość
położenie
 
 
Nr
działki
 
 
Pow.
(ha)
 
 
KW
 
Opis
nieruchomości:
przeznaczenie,
obciążenie
nieruchomości
 
 
 
Stawka
wywoławcza
czynszu w
dt żyta
 
 
Wadium
(zł)
 
 
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 
5.
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
7.
 
 
Bielice
 
 
 
 
Bielice
 
 
 
 Bąkowice
 
 
  
Gola
 
  
 
Miodary
 
 
 
 
Zbica
 
 
 
 
Grodziec
 
151
 
 
 
 
152
 
 
 
 284/2
 
 
  
172/2
 
 
 
259/6
 
 
 
 
55
 
 
 
 
69/1
 
0.1500
 
 
 
 
0.1500
 
 
 
 0.2000
 
 
  
1.0900
 
 
  
0.3800
 
 
 
 
0.2000
 
 
 
 
0.1300
 
OP1U/0007
8353/6
 
 
 
OP1U/0007
8353/6
 
 
 53967
 
 
  
52526
 
 
  
OP1U/0007
9754/4
 
 
 
OP1U/0007
8354/3
 
 
 
73201
 
Użytek rolny.
Do użytku rolnego.
Bez obciążeń.
 
 
Użytek rolny.
Do użytku rolnego.
Bez obciążeń.
 
 Użytek rolny.
Do użytku rolnego.
Bez obciążeń.
 
Użytek rolny.
Do użytku rolnego.
Bez obciążeń.
  
Użytek rolny.
Do użytku rolnego.
Bez obciążeń.
 
 
Użytek rolny.
Do użytku rolnego.
Bez obciążeń.
  

Tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej

Bez obciążeń. 
 
 
0.1575 dt
 
 
 
 
0.1575 dt
 
 
 
 0.5112 dt
 
 
  
1.6020 dt
 
  
 
0.9120 dt
 
 
 
 
0.2100 dt
 
 
  
0.2340 dt
 
 
 
1.76 zł
 
 
 
 
1.76 zł
 
 
 
 5.70 zł
 
 
 
17.88 zł
 
 
  
10.18 zł
 
 
 
 
2.35 zł
 
 
 
2.61 zł
 

    Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia  2010 r. o godz. 1000w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 6 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 21 stycznia 2010 r. Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.