Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Żurkowski
Data wytworzenia: 2009-03-16

 

 

 


 

Świerczów, 16.03.2009 r.

                                         

 O G Ł O S Z E N I E          

 

     Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)  oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

 

     na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność mienia gminy Świerczów umieszczonej w wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat  podanej do publicznej wiadomości w dniu

 17 lutego 2009 r.

 

 

L.p.

 

 Miejscowość

Położenie

 

 Nr

 działki          

 

  Pow.

  (ha)

 

  KW

 

 Opis  

 nieruchomości:

 przeznaczenie,

 obciążenie  

 nieruchomości

 

 Stawka  

 wywoławcza

 czynszu w

 dt żyta 

 

 Wadium

  (zł)

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

Bielice

 

 

 

 

Bielice

 

 

 

Dąbrowa

 

 

 

Miodary

 

 

 

Świerczów

 

 

 

 

 

Świerczów

 

 

 

 

Bąkowice

 

 

151

 

 

 

 

152

 

 

 

150

 

 

 

259/6

 

 

 

512

 

 

 

 

 

260/6

część

działki

 

 

255/8

 

 

0.1500

 

 

 

 

0.1500

 

 

 

1.9320

 

 

 

0.3800

 

 

 

0.0500

 

 

 

 

 

0.6000

 

 

 

 

0.1400

 

 

brak

 

 

 

 

brak

 

 

 

brak

 

 

 

brak

 

 

 

brak

 

 

 

 

 

56051

 

 

 

 

54177

 

Użytek rolny.

Do użytku rolnego.

Bez obciążeń.

 

Użytek rolny.

Do użytku rolnego.

Bez obciążeń.

 

Użytek rolny.

Do użytku rolnego.

Bez obciążeń.

 

Użytek rolny.

Do użytku rolnego.

Bez obciążeń.

 

Tereny zabudowy

zagrodowej i

mieszkaniowej

jednorodzinnej

Bez obciążeń.

 

Użytek rolny.

Do użytku rolnego.

Bez obciążeń.

 

 

Użytek rolny.

Do użytku rolnego.

Bez obciążeń.

 

 

 

0.1575 dt

 

 

 

0.1575 dt

 

 

 

1.5560 dt

 

 

 

0.9120 dt

 

 

 

 

0.0525 dt

 

 

 

 

1.4085 dt

 

 

 

 

0.3360 dt

 

 

 

 

1.70 zł

 

 

 

1.70 zł

 

 

 

17.30 zł

 

 

 

10.10 zł

 

 

 

 

0.60 zł

 

 

 

 

15.70 zł

 

 

 

 

3.80 zł

 

 

    Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia  2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów pokój nr 5 I p. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu w Kasie Urzędu Gminy w terminie do dnia 16 kwietnia 2009 r. Postąpienie w przetargu to 10% stawki wywoławczej czynszu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden z uczestników przetargu  zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej  czynszu. Wylicytowany w przetargu czynsz płatny jest w terminie określonym przez Wójta Gminy Świerczów. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi przetargu, który przetarg wygrał na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.  W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.