Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Statystyki podstron

 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 49491
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 32111
 3. Zapytania do 30.000 euro rok 2014
  Wyświetleń: 30327
 4. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 23999
 5. Aktualności
  Wyświetleń: 18400
 6. SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWICACH
  Wyświetleń: 17514
 7. Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.
  Wyświetleń: 10821
 8. Protokoły
  Wyświetleń: 10673
 9. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 9208
 10. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 8954
 11. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 8714
 12. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8027
 13. Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 7902
 14. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7554
 15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7255
 16. Komisje Rady Gminy Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 7189
 17. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7013
 18. PRZEDSZKOLE W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 6917
 19. SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE
  Wyświetleń: 6882
 20. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 6627
 21. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6430
 22. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 6323
 23. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 6260
 24. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6212
 25. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 6060
 26. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 5994
 27. Przetargi 2008
  Wyświetleń: 5764
 28. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 5739
 29. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 5545
 30. Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 5436
 31. Otwarty konkurs ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 5404
 32. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 5334
 33. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 5204
 34. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5126
 35. Opinie RIO w Opolu
  Wyświetleń: 4676
 36. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 4616
 37. Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton
  Wyświetleń: 4501
 38. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 4413
 39. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4395
 40. MAJĄTEK
  Wyświetleń: 4368
 41. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 4368
 42. GMINNY OŚRODEK KULTURY
  Wyświetleń: 4341
 43. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 4270
 44. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 4243
 45. Nabór 2014
  Wyświetleń: 4203
 46. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4190
 47. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4165
 48. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 4142
 49. Sekretariat Wójta
  Wyświetleń: 4037
 50. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 4031
 51. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 3918
 52. Rejestry, Ewidencje, Archiwa
  Wyświetleń: 3837
 53. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 3827
 54. Przedmiot Działalności i Kompetencje
  Wyświetleń: 3813
 55. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 3808
 56. Wybory samorządowe 2010 r.
  Wyświetleń: 3761
 57. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r
  Wyświetleń: 3740
 58. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Świerczów
  Wyświetleń: 3693
 59. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 3666
 60. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3635
 61. Link do portalu na którym zostały zamieszczone metadane
  Wyświetleń: 3633
 62. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 3607
 63. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  Wyświetleń: 3524
 64. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 3516
 65. Przetargi 2009
  Wyświetleń: 3489
 66. Nabór na stanowisko
  Wyświetleń: 3463
 67. Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
  Wyświetleń: 3456
 68. STATUT GMINY ŚWIERCZÓW
  Wyświetleń: 3425
 69. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 3410
 70. Strategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012 - 2020
  Wyświetleń: 3407
 71. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 3401
 72. Kontrole przeprowadzone w 2011 r
  Wyświetleń: 3398
 73. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 3393
 74. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3355
 75. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 3354
 76. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3352
 77. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 3306
 78. Postanowienia
  Wyświetleń: 3302
 79. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.
  Wyświetleń: 3272
 80. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3268
 81. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 3237
 82. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 3190
 83. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3069
 84. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3050
 85. Metadane
  Wyświetleń: 3016
 86. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 2968
 87. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2946
 88. Plan Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 2944
 89. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2906
 90. Rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 2893
 91. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2879
 92. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2825
 93. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 2802
 94. Kontrole przeprowadzone w 2014 r
  Wyświetleń: 2775
 95. Przetargi 2003 - 2007
  Wyświetleń: 2717
 96. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 2717
 97. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 2715
 98. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 2714
 99. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 2713
 100. Przetargi 2010
  Wyświetleń: 2677
 101. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 2660
 102. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 2621
 103. Wykaz dokumentów o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 2573
 104. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.
  Wyświetleń: 2569
 105. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 2534
 106. Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści
  Wyświetleń: 2528
 107. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2523
 108. Kontrole przeprowadzone w 2013 r
  Wyświetleń: 2458
 109. Ogłoszenie o przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 2442
 110. Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2429
 111. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 2415
 112. Kontrole przeprowadzone w 2012 r
  Wyświetleń: 2399
 113. Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych
  Wyświetleń: 2383
 114. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2317
 115. Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
  Wyświetleń: 2299
 116. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 2276
 117. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 2265
 118. Wykonanie budżetu 2014 rok
  Wyświetleń: 2245
 119. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2174
 120. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2153
 121. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
  Wyświetleń: 2115
 122. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2093
 123. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
  Wyświetleń: 2077
 124. Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
  Wyświetleń: 2074
 125. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2056
 126. ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE
  Wyświetleń: 2009
 127. Zmiana imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 1978
 128. Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Namysłowa w sprawie przdsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
  Wyświetleń: 1943
 129. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 1943
 130. Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1927
 131. Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 1924
 132. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 1918
 133. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1902
 134. Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (ślub konkordatowy)
  Wyświetleń: 1898
 135. UCHWAŁY 2011 R
  Wyświetleń: 1895
 136. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 1885
 137. Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie zmian związanych z gospodarką przestrzeną
  Wyświetleń: 1876
 138. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY
  Wyświetleń: 1874
 139. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1868
 140. UCHWAŁY 2010 R.
  Wyświetleń: 1857
 141. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 1853
 142. Odtworzenie treści polskiego aktu urodzenia
  Wyświetleń: 1851
 143. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1851
 144. UCHWAŁY 2012 R
  Wyświetleń: 1847
 145. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  Wyświetleń: 1827
 146. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1825
 147. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Ryś w Opolu
  Wyświetleń: 1816
 148. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 1808
 149. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie zgonu
  Wyświetleń: 1786
 150. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 1784
 151. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1780
 152. Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn
  Wyświetleń: 1778
 153. Wymiar podatku od osób prawnych
  Wyświetleń: 1775
 154. Stawki podatków na 2015 rok
  Wyświetleń: 1770
 155. Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 1762
 156. UCHWAŁY 2007 R
  Wyświetleń: 1754
 157. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1751
 158. Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 1746
 159. UCHWAŁY 2009 R
  Wyświetleń: 1734
 160. UCHWAŁY 2008 R.
  Wyświetleń: 1721
 161. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1714
 162. Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 1696
 163. Rejestry
  Wyświetleń: 1667
 164. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Namysłowie
  Wyświetleń: 1651
 165. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy
  Wyświetleń: 1645
 166. Uzupełnienie treści aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 1635
 167. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 1632
 168. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1628
 169. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie małżeństwa
  Wyświetleń: 1623
 170. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 1622
 171. Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice
  Wyświetleń: 1617
 172. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1615
 173. Wybory
  Wyświetleń: 1609
 174. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 1597
 175. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1596
 176. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 1580
 177. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Łoś w Namysłowie
  Wyświetleń: 1576
 178. Pliki metadanych
  Wyświetleń: 1572
 179. Ulgi w obowiązku podatkowym
  Wyświetleń: 1570
 180. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1568
 181. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1568
 182. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 1566
 183. UCHWAŁY 2004 R
  Wyświetleń: 1566
 184. Rok 2014
  Wyświetleń: 1559
 185. Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 1559
 186. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.
  Wyświetleń: 1558
 187. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1558
 188. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 1553
 189. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.
  Wyświetleń: 1545
 190. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1543
 191. Projekty uchwał 2012
  Wyświetleń: 1541
 192. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2011 R.
  Wyświetleń: 1541
 193. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 1534
 194. Uzupełnienie treści aktu urodzenia
  Wyświetleń: 1533
 195. Uznanie ojcostwa
  Wyświetleń: 1531
 196. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1507
 197. Ulgi w podatkach i opłatach
  Wyświetleń: 1497
 198. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary
  Wyświetleń: 1497
 199. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.
  Wyświetleń: 1496
 200. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)
  Wyświetleń: 1476
 201. Ewidencje
  Wyświetleń: 1473
 202. Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku
  Wyświetleń: 1465
 203. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2009 R
  Wyświetleń: 1464
 204. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 1463
 205. Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 1463
 206. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1458
 207. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 1456
 208. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU.
  Wyświetleń: 1451
 209. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku rok 2006
  Wyświetleń: 1450
 210. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1448
 211. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2006 R.
  Wyświetleń: 1446
 212. Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec
  Wyświetleń: 1445
 213. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin
  Wyświetleń: 1442
 214. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 1440
 215. Decyzje środowiskowe 2014rok
  Wyświetleń: 1439
 216. Rok 2011
  Wyświetleń: 1439
 217. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 1436
 218. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2013 R
  Wyświetleń: 1432
 219. UCHWAŁY 2005 R.
  Wyświetleń: 1431
 220. UCHWAŁY 2006 R.
  Wyświetleń: 1424
 221. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie urodzenia
  Wyświetleń: 1423
 222. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1422
 223. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1416
 224. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 1412
 225. Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku
  Wyświetleń: 1412
 226. Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1408
 227. Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1404
 228. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 1403
 229. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2008 ROKU.
  Wyświetleń: 1401
 230. Wykonanie budżetu w 2006 roku
  Wyświetleń: 1396
 231. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 1393
 232. Projekty uchwał 2013
  Wyświetleń: 1390
 233. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 1389
 234. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2010 R
  Wyświetleń: 1389
 235. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 1385
 236. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2009 ROKU
  Wyświetleń: 1383
 237. Rok 2013
  Wyświetleń: 1377
 238. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2007 R
  Wyświetleń: 1375
 239. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2008 R.
  Wyświetleń: 1374
 240. Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1369
 241. Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......
  Wyświetleń: 1363
 242. ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 1362
 243. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1361
 244. Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku
  Wyświetleń: 1361
 245. UCHWAŁY 2003r.
  Wyświetleń: 1359
 246. Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1358
 247. Archiwa
  Wyświetleń: 1357
 248. Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku
  Wyświetleń: 1357
 249. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2007 ROKU
  Wyświetleń: 1348
 250. Odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 1346
 251. Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 1344
 252. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1337
 253. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1337
 254. Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków
  Wyświetleń: 1329
 255. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1326
 256. Decyzje środowiskowe 2009 rok
  Wyświetleń: 1325
 257. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2005 R.
  Wyświetleń: 1322
 258. Decyzje środowiskowe 2006 rok
  Wyświetleń: 1316
 259. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (kod CPV 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów i do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 1314
 260. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1311
 261. Ogłoszenie o przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 1310
 262. Decyzje środowiskowe 2013 rok
  Wyświetleń: 1308
 263. Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1307
 264. Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1305
 265. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 1302
 266. Wykonanie budżetu w 2008 roku
  Wyświetleń: 1302
 267. Zawarcie małżeństwa cywilnego
  Wyświetleń: 1302
 268. Rok 2012
  Wyświetleń: 1301
 269. Decyzje środowiskowe 2007 rok
  Wyświetleń: 1299
 270. PROTOKOŁY SESJI RADY GMINY - 2004 R.
  Wyświetleń: 1299
 271. Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku.
  Wyświetleń: 1297
 272. Decyzje środowiskowe 2008 rok
  Wyświetleń: 1296
 273. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 1294
 274. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2012 R
  Wyświetleń: 1292
 275. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1292
 276. Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1286
 277. Pytania i odpowiedzi dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 1282
 278. Ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 1281
 279. Przetarg na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1281
 280. Ogłoszenie o przetargu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n .:AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1274
 281. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt pt. Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 1273
 282. Decyzje środowiskowe 2010 rok
  Wyświetleń: 1270
 283. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul.Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 1270
 284. Odtworzenie treści polskiego aktu zgonu
  Wyświetleń: 1266
 285. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
  Wyświetleń: 1265
 286. Wykonanie budżetu w 2009 roku
  Wyświetleń: 1262
 287. Przetarg nieograniczony na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 2013 p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły .
  Wyświetleń: 1256
 288. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1248
 289. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 1246
 290. Uzupełnienie treści aktu zgonu
  Wyświetleń: 1242
 291. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1241
 292. Rok 2010
  Wyświetleń: 1238
 293. Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1231
 294. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 1229
 295. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1227
 296. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
  Wyświetleń: 1220
 297. Zaproszenie do złożenia ofert na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1220
 298. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 1219
 299. Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach tranportowych Urzedu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 1217
 300. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 1217
 301. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 1213
 302. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1213
 303. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1210
 304. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1206
 305. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 1205
 306. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1202
 307. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1197
 308. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 1196
 309. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt Ciekawiej, szybciej, pewniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2
  Wyświetleń: 1195
 310. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE 2010 ROKU
  Wyświetleń: 1191
 311. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice.
  Wyświetleń: 1191
 312. Obwieszczenia innych instytucji administracji państwowej
  Wyświetleń: 1190
 313. Wykonanie budżetu w 2007 roku
  Wyświetleń: 1190
 314. Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
  Wyświetleń: 1189
 315. Ogłoszenie o przetargu pn: Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1187
 316. Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1186
 317. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świercz
  Wyświetleń: 1180
 318. Zaproszenie do składania ofert Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO o mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
  Wyświetleń: 1178
 319. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1176
 320. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1172
 321. Postanowienia 2013 r.
  Wyświetleń: 1169
 322. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1158
 323. Wykonanie budżetu w 2012 roku
  Wyświetleń: 1157
 324. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1154
 325. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle
  Wyświetleń: 1153
 326. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1149
 327. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1144
 328. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1142
 329. Wykonanie budżetu w 2011 roku
  Wyświetleń: 1139
 330. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1138
 331. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1134
 332. Wykonanie budżetu w 2013 roku
  Wyświetleń: 1134
 333. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1130
 334. Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 1127
 335. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1126
 336. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1125
 337. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2010r.?
  Wyświetleń: 1122
 338. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 1115
 339. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1114
 340. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1113
 341. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1106
 342. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1106
 343. Wykonanie budżetu w 2010 roku
  Wyświetleń: 1105
 344. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1099
 345. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 1095
 346. Odpowiedź na pytanie dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1094
 347. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w
  Wyświetleń: 1090
 348. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 1090
 349. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1085
 350. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1085
 351. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1083
 352. Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego pn. Przewóz osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej Nr 4 , w Namysłowie- €“ Zadanie nr 2
  Wyświetleń: 1076
 353. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1074
 354. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 1073
 355. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 1073
 356. Pytania i odpowiedzi do przetargu na przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1072
 357. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dot. przetargu pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1069
 358. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1067
 359. Komunikaty Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Namysłowie
  Wyświetleń: 1064
 360. Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1059
 361. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 1056
 362. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1054
 363. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 1054
 364. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1052
 365. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)
  Wyświetleń: 1049
 366. Przetarg nieograniczony na Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce-Etap I Wiata drewniana,remont dachu,zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem,wykonanie instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1042
 367. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1037
 368. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego , Szkoły Podstawowej nr 4 , Środowiskowego Domu Pomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1033
 369. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 1028
 370. Informacja o unieważnieniu postępowania Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000
  Wyświetleń: 1027
 371. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu pn Zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1025
 372. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 1014
 373. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1009
 374. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1007
 375. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1005
 376. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 1005
 377. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 997
 378. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 985
 379. Pytanie i odpowiedź dot. przetargu na Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 985
 380. Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 983
 381. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 980
 382. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki
  Wyświetleń: 977
 383. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 975
 384. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 974
 385. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły
  Wyświetleń: 973
 386. Postanowienia 2011 r.
  Wyświetleń: 971
 387. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 970
 388. Informacja w sprawie unieważnienia przetrgu pt. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 964
 389. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecon
  Wyświetleń: 963
 390. Budżet 2013
  Wyświetleń: 962
 391. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 958
 392. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie)
  Wyświetleń: 956
 393. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 953
 394. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 952
 395. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 951
 396. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 942
 397. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetrgu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 940
 398. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 928
 399. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 924
 400. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 924
 401. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 919
 402. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 909
 403. Budżet 2012
  Wyświetleń: 905
 404. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 891
 405. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 884
 406. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 874
 407. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 870
 408. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 870
 409. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie
  Wyświetleń: 869
 410. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
  Wyświetleń: 858
 411. Rok 2014
  Wyświetleń: 852
 412. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 849
 413. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 848
 414. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Świerczowie na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczania finansowych placówek oświatowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 765
 415. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L
  Wyświetleń: 607
Statystyki podstron prowadzone są od 05.06.2014
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 06-05-2014 12:28
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 06-05-2014
 • Ilość wyświetleń: 3050
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/4/4/statystyki-podstron.html
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 06-05-2014 12:28
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 06-05-2014
 • Ilość wyświetleń: 3050
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/4/4/statystyki-podstron.html
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 06-05-2014
 • Ilość wyświetleń: 3050
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48

 

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
www: www.swierczow.pl