Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8762513318750129421384837549480524555798739631000
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
409183802642952403815475243616686966335536499388804123939386
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
321204179429319380433871732926393432659353013434573590942726
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373873484529253234292628830561684792436019344305251922923877
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
308212678942245436553984726801140604492021432163232153943325
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227981848018575510662870721197151211307018706346411471820359
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
213371944321686214271513617447168991581216902207971836523829
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145651142712388171792167920983179892466916022207371412318039
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000114528144522568223206238211859516182
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 140991
 2. Aktualności
  Wyświetleń: 64614
 3. Zapytania do 30.000 euro rok 2014
  Wyświetleń: 59505
 4. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 55436
 5. Archiwum zarządzeń
  Wyświetleń: 37706
 6. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 31478
 7. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 30712
 8. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 30405
 9. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 30363
 10. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 30237
 11. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 30058
 12. Protokoły
  Wyświetleń: 29686
 13. Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
  Wyświetleń: 26193
 14. Pobierz programy
  Wyświetleń: 22455
 15. Przetargi 2008
  Wyświetleń: 21820
 16. Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.
  Wyświetleń: 18786
 17. Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 16404
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15983
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 15379
 20. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 14745
 21. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 14240
 22. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 13659
 23. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 13449
 24. Wzory oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 13070
 25. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12390
 26. Opinie RIO w Opolu
  Wyświetleń: 12020
 27. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
  Wyświetleń: 11939
 28. Otwarty konkurs ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 11832
 29. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 11776
 30. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 11698
 31. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 11363
 32. Przedszkole w Świerczowie
  Wyświetleń: 11344
 33. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11269
 34. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 10962
 35. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 10921
 36. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 10829
 37. Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 10622
 38. Sekretariat Wójta
  Wyświetleń: 10368
 39. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 10353
 40. MAJĄTEK
  Wyświetleń: 10167
 41. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9952
 42. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 9524
 43. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 9491
 44. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 9478
 45. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 9442
 46. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 9423
 47. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 9254
 48. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 9186
 49. Rejestry, Ewidencje, Archiwa
  Wyświetleń: 9173
 50. PRZETARGI 2020
  Wyświetleń: 8929
 51. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 8885
 52. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 8825
 53. Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
  Wyświetleń: 8824
 54. Nabór na stanowisko
  Wyświetleń: 8775
 55. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 8721
 56. Przedmiot Działalności i Kompetencje
  Wyświetleń: 8678
 57. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 8670
 58. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8625
 59. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 8515
 60. INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
  Wyświetleń: 8468
 61. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8392
 62. Metadane
  Wyświetleń: 8383
 63. Przetargi 2003 - 2007
  Wyświetleń: 8382
 64. STATUT GMINY ŚWIERCZÓW
  Wyświetleń: 8364
 65. Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 8311
 66. Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 8249
 67. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 8191
 68. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2011 R.
  Wyświetleń: 8186
 69. Przetargi 2009
  Wyświetleń: 8180
 70. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 8155
 71. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 8062
 72. Rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 8053
 73. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 8036
 74. Interpelacje Radnych złożone w 2020r.
  Wyświetleń: 7994
 75. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7977
 76. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 7912
 77. Postanowienia
  Wyświetleń: 7855
 78. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.
  Wyświetleń: 7834
 79. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 7811
 80. Petycje 2018
  Wyświetleń: 7785
 81. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7777
 82. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 7767
 83. Nabór 2014
  Wyświetleń: 7729
 84. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7648
 85. Strategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012 - 2020
  Wyświetleń: 7646
 86. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 7625
 87. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 7613
 88. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7507
 89. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Świerczów
  Wyświetleń: 7473
 90. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 7465
 91. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7464
 92. Przetargi 2010
  Wyświetleń: 7448
 93. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 7445
 94. Wybory samorządowe 2010 r.
  Wyświetleń: 7423
 95. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7347
 96. Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton
  Wyświetleń: 7088
 97. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7041
 98. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r
  Wyświetleń: 7024
 99. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 6935
 100. Wymiar podatku od osób prawnych
  Wyświetleń: 6884
 101. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 6859
 102. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  Wyświetleń: 6858
 103. Taryfy w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 6721
 104. 2018 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 6709
 105. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 6632
 106. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 6616
 107. Ulgi w podatkach i opłatach
  Wyświetleń: 6588
 108. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6560
 109. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 6532
 110. Wykonanie budżetu w 2009 roku
  Wyświetleń: 6510
 111. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6411
 112. Rok 2014
  Wyświetleń: 6388
 113. Wykaz dokumentów o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6303
 114. Ulgi w obowiązku podatkowym
  Wyświetleń: 6276
 115. Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 6242
 116. Komunikaty Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Namysłowie
  Wyświetleń: 6171
 117. Link do portalu na którym zostały zamieszczone metadane
  Wyświetleń: 6146
 118. 2019 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 6134
 119. Archiwa
  Wyświetleń: 6045
 120. Kontrole przeprowadzone w 2011 r
  Wyświetleń: 5966
 121. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 5953
 122. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 5948
 123. Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku
  Wyświetleń: 5944
 124. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 5935
 125. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5930
 126. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 5907
 127. PETYCJE
  Wyświetleń: 5868
 128. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 5865
 129. Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 5847
 130. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 5840
 131. Kontrole przeprowadzone w 2014 r
  Wyświetleń: 5804
 132. Rejestry
  Wyświetleń: 5796
 133. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 5795
 134. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 5793
 135. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 5772
 136. Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 5763
 137. Wykonanie budżetu w 2008 roku
  Wyświetleń: 5754
 138. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 5740
 139. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 5717
 140. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Ryś w Opolu
  Wyświetleń: 5670
 141. Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5646
 142. Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5636
 143. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 5592
 144. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 5563
 145. Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5556
 146. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 5548
 147. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5544
 148. Rok 2014
  Wyświetleń: 5492
 149. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 5485
 150. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 5475
 151. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 5472
 152. UCHWAŁY 2011 R
  Wyświetleń: 5453
 153. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 5401
 154. Rok 2013
  Wyświetleń: 5400
 155. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 5398
 156. Ewidencje
  Wyświetleń: 5374
 157. Rok 2015
  Wyświetleń: 5347
 158. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 5331
 159. Wybory
  Wyświetleń: 5249
 160. UCHWAŁY 2010 R.
  Wyświetleń: 5240
 161. Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 5222
 162. Ogłoszenie o przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 5208
 163. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 5204
 164. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 5185
 165. Przetargi 2021
  Wyświetleń: 5180
 166. Kontrole przeprowadzone w 2012 r
  Wyświetleń: 5172
 167. Rok 2011
  Wyświetleń: 5167
 168. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 5129
 169. Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 5129
 170. Kontrole przeprowadzone w 2013 r
  Wyświetleń: 5121
 171. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5113
 172. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 5098
 173. Wykonanie budżetu w 2012 roku
  Wyświetleń: 5085
 174. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 5084
 175. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 5071
 176. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 5053
 177. Rok 2012
  Wyświetleń: 5048
 178. Wykonanie budżetu 2014 rok
  Wyświetleń: 5047
 179. Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku
  Wyświetleń: 5032
 180. Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści
  Wyświetleń: 5018
 181. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 5004
 182. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  Wyświetleń: 4975
 183. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 4972
 184. Przetarg na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 4970
 185. UCHWAŁY 2007 R
  Wyświetleń: 4942
 186. Rok 2018
  Wyświetleń: 4938
 187. Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku
  Wyświetleń: 4922
 188. UCHWAŁY 2012 R
  Wyświetleń: 4906
 189. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Namysłowie
  Wyświetleń: 4902
 190. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 4891
 191. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4883
 192. UCHWAŁY 2004 R
  Wyświetleń: 4876
 193. Rok 2010
  Wyświetleń: 4865
 194. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 4857
 195. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 4851
 196. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 4847
 197. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin
  Wyświetleń: 4847
 198. Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 4826
 199. Rok 2016
  Wyświetleń: 4814
 200. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 4785
 201. 2020 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 4776
 202. Petycje 2019
  Wyświetleń: 4776
 203. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4770
 204. UCHWAŁY 2006 R.
  Wyświetleń: 4764
 205. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 4753
 206. UCHWAŁY 2008 R.
  Wyświetleń: 4730
 207. Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
  Wyświetleń: 4706
 208. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 4700
 209. Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku
  Wyświetleń: 4696
 210. ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE
  Wyświetleń: 4692
 211. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4680
 212. UCHWAŁY 2009 R
  Wyświetleń: 4666
 213. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY
  Wyświetleń: 4632
 214. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
  Wyświetleń: 4595
 215. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4595
 216. Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
  Wyświetleń: 4591
 217. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4588
 218. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4576
 219. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 4562
 220. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4556
 221. Pliki metadanych
  Wyświetleń: 4554
 222. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.
  Wyświetleń: 4552
 223. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 4539
 224. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4533
 225. UCHWAŁY 2005 R.
  Wyświetleń: 4514
 226. Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Namysłowa w sprawie przdsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
  Wyświetleń: 4470
 227. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Łoś w Namysłowie
  Wyświetleń: 4456
 228. Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4442
 229. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 4422
 230. Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn
  Wyświetleń: 4384
 231. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 4379
 232. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4368
 233. Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice
  Wyświetleń: 4367
 234. Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku.
  Wyświetleń: 4366
 235. Rok 2017
  Wyświetleń: 4352
 236. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.
  Wyświetleń: 4339
 237. Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 4306
 238. Decyzje środowiskowe 2006 rok
  Wyświetleń: 4270
 239. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4248
 240. Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 4237
 241. Sposoby postępowania w różnych sytuacjach pogodowych
  Wyświetleń: 4220
 242. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 4217
 243. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4214
 244. UCHWAŁY 2003r.
  Wyświetleń: 4212
 245. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy
  Wyświetleń: 4209
 246. Projekty uchwał 2013
  Wyświetleń: 4187
 247. Projekty uchwał 2012
  Wyświetleń: 4137
 248. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary
  Wyświetleń: 4134
 249. Decyzje środowiskowe 2014rok
  Wyświetleń: 4116
 250. Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych
  Wyświetleń: 4114
 251. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4085
 252. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 4083
 253. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4080
 254. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 4061
 255. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 4055
 256. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4052
 257. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 4046
 258. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 4026
 259. Rok 2019
  Wyświetleń: 3991
 260. Postanowienia 2013 r.
  Wyświetleń: 3974
 261. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)
  Wyświetleń: 3965
 262. Wykonanie budżetu w 2007 roku
  Wyświetleń: 3949
 263. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt pt. Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 3937
 264. Raport z konsultacji społecznych dotyczących sieci szkół
  Wyświetleń: 3926
 265. Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec
  Wyświetleń: 3912
 266. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3907
 267. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3902
 268. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2006 R.
  Wyświetleń: 3876
 269. Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 3866
 270. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 3865
 271. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 3864
 272. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3860
 273. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2012 R
  Wyświetleń: 3850
 274. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku rok 2006
  Wyświetleń: 3841
 275. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2009 R
  Wyświetleń: 3837
 276. Decyzje środowiskowe 2007 rok
  Wyświetleń: 3836
 277. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2013 R
  Wyświetleń: 3834
 278. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2005 R.
  Wyświetleń: 3829
 279. Decyzje środowiskowe 2008 rok
  Wyświetleń: 3823
 280. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3821
 281. Pytania i odpowiedzi dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 3820
 282. Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3814
 283. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
  Wyświetleń: 3812
 284. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2008 R.
  Wyświetleń: 3806
 285. Decyzje środowiskowe 2010 rok
  Wyświetleń: 3804
 286. PROTOKOŁY SESJI RADY GMINY - 2004 R.
  Wyświetleń: 3794
 287. Stawki podatków na 2015 rok
  Wyświetleń: 3794
 288. Decyzje środowiskowe 2009 rok
  Wyświetleń: 3793
 289. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 3790
 290. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
  Wyświetleń: 3789
 291. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3767
 292. ORZECZENIA
  Wyświetleń: 3761
 293. Decyzje środowiskowe 2013 rok
  Wyświetleń: 3755
 294. Wykonanie budżetu w 2010 roku
  Wyświetleń: 3755
 295. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 3752
 296. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2008 ROKU.
  Wyświetleń: 3732
 297. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 3731
 298. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3730
 299. Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......
  Wyświetleń: 3726
 300. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2010 R
  Wyświetleń: 3726
 301. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3718
 302. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.
  Wyświetleń: 3712
 303. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.
  Wyświetleń: 3708
 304. Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków
  Wyświetleń: 3704
 305. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3680
 306. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3679
 307. Postanowienia 2011 r.
  Wyświetleń: 3676
 308. ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 3666
 309. Rok 2016
  Wyświetleń: 3661
 310. Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3656
 311. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 3648
 312. Ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3625
 313. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3624
 314. Wykonanie budżetu w 2006 roku
  Wyświetleń: 3610
 315. Zaproszenie do składania ofert Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO o mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
  Wyświetleń: 3609
 316. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3601
 317. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3592
 318. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 3582
 319. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3582
 320. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice.
  Wyświetleń: 3572
 321. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3571
 322. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2009 ROKU
  Wyświetleń: 3568
 323. Ogłoszenie o przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3567
 324. Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
  Wyświetleń: 3567
 325. Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 3561
 326. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul.Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3549
 327. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3548
 328. Ogłoszenie o przetargu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n .:AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 3548
 329. Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3526
 330. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3517
 331. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3511
 332. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2007 R
  Wyświetleń: 3507
 333. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 3505
 334. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3502
 335. Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie zmian związanych z gospodarką przestrzeną
  Wyświetleń: 3501
 336. Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego pn. Przewóz osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej Nr 4 , w Namysłowie- €“ Zadanie nr 2
  Wyświetleń: 3482
 337. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3476
 338. Informacja Wójta Gminy Świerczów dotycząca sporządzania aktów planistycznych
  Wyświetleń: 3464
 339. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3456
 340. Obwieszczenia innych instytucji administracji państwowej
  Wyświetleń: 3434
 341. Wykonanie budżetu w 2013 roku
  Wyświetleń: 3424
 342. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3412
 343. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3410
 344. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3400
 345. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3383
 346. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3345
 347. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3334
 348. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (kod CPV 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów i do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 3328
 349. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3285
 350. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3268
 351. Petycje 2020
  Wyświetleń: 3267
 352. Wykonanie budżetu w 2011 roku
  Wyświetleń: 3257
 353. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 3217
 354. Ogłoszenie o przetargu pn: Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3199
 355. Zawiadomienia i obwieszczenia 2019
  Wyświetleń: 3158
 356. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3147
 357. Pytania i odpowiedzi do przetargu na przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 3146
 358. Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 3142
 359. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3139
 360. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 3129
 361. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 3115
 362. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 3097
 363. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2007 ROKU
  Wyświetleń: 3091
 364. Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 3088
 365. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3070
 366. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 3043
 367. Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 3037
 368. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 3032
 369. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 3022
 370. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3020
 371. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3017
 372. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU.
  Wyświetleń: 3000
 373. Pytanie i odpowiedź dot. przetargu na Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 2980
 374. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2938
 375. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 2937
 376. Rok 2020
  Wyświetleń: 2922
 377. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 2919
 378. Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 2913
 379. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2010r.?
  Wyświetleń: 2893
 380. Przetarg nieograniczony na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 2013 p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły .
  Wyświetleń: 2863
 381. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2855
 382. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2829
 383. INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 2816
 384. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE 2010 ROKU
  Wyświetleń: 2808
 385. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 2800
 386. Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach tranportowych Urzedu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2791
 387. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świercz
  Wyświetleń: 2761
 388. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2760
 389. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2756
 390. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2751
 391. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2738
 392. Zaproszenie do złożenia ofert na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2710
 393. Odpowiedź na pytanie dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2707
 394. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt Ciekawiej, szybciej, pewniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2
  Wyświetleń: 2698
 395. Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 2698
 396. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2686
 397. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2683
 398. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2654
 399. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)
  Wyświetleń: 2649
 400. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 2645
 401. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 2642
 402. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2639
 403. Przetarg nieograniczony na Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce-Etap I Wiata drewniana,remont dachu,zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem,wykonanie instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2630
 404. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 2627
 405. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego , Szkoły Podstawowej nr 4 , Środowiskowego Domu Pomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2615
 406. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2613
 407. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle
  Wyświetleń: 2593
 408. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2591
 409. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 2585
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w
  Wyświetleń: 2584
 411. 2021 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 2579
 412. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 2577
 413. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2575
 414. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2574
 415. Informacja o unieważnieniu postępowania Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000
  Wyświetleń: 2573
 416. Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2570
 417. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki
  Wyświetleń: 2567
 418. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2562
 419. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2550
 420. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 2547
 421. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, informującego o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.207.2018.MB z dnia 07-03-2019 r.
  Wyświetleń: 2546
 422. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 2540
 423. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2528
 424. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L
  Wyświetleń: 2503
 425. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r
  Wyświetleń: 2502
 426. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie)
  Wyświetleń: 2498
 427. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2496
 428. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 2481
 429. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 2472
 430. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 2471
 431. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2469
 432. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dot. przetargu pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2463
 433. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2456
 434. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 2452
 435. Przetargi 2022
  Wyświetleń: 2451
 436. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 2433
 437. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 2421
 438. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2416
 439. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 2402
 440. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2396
 441. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2393
 442. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2378
 443. Informacja w sprawie unieważnienia przetrgu pt. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 2371
 444. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2368
 445. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Świerczowie na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczania finansowych placówek oświatowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2359
 446. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2342
 447. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły
  Wyświetleń: 2340
 448. Zawiadomienia i obwieszczenia 2020
  Wyświetleń: 2335
 449. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIV sesji Rady Gminy w dniu 20.02.2020 r
  Wyświetleń: 2329
 450. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2324
 451. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu pn Zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 2318
 452. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2316
 453. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2298
 454. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2287
 455. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2279
 456. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2254
 457. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecon
  Wyświetleń: 2250
 458. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2202
 459. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2188
 460. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2187
 461. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2019 r
  Wyświetleń: 2181
 462. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 2171
 463. Sygnalista
  Wyświetleń: 2143
 464. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
  Wyświetleń: 2143
 465. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie
  Wyświetleń: 2139
 466. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetrgu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 2121
 467. Petycje 2021
  Wyświetleń: 2117
 468. Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice-Dąbrowa
  Wyświetleń: 1981
 469. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 1980
 470. Rok 2021
  Wyświetleń: 1958
 471. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”
  Wyświetleń: 1874
 472. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r.
  Wyświetleń: 1869
 473. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”
  Wyświetleń: 1846
 474. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XV sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r
  Wyświetleń: 1828
 475. Budowa zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno-biurową
  Wyświetleń: 1816
 476. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1813
 477. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1805
 478. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: " Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 1760
 479. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1712
 480. Decyzja środowiskowa w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 1705
 481. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 1693
 482. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1682
 483. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVI sesji Rady Gminy w dniu 18.06.2020 r
  Wyświetleń: 1676
 484. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 1669
 485. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1669
 486. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1599
 487. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 1589
 488. Interpelacje Radnych złożone w 2021r.
  Wyświetleń: 1579
 489. Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2022 roku
  Wyświetleń: 1555
 490. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 1533
 491. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2019 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 1497
 492. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1488
 493. archiwum
  Wyświetleń: 1435
 494. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 1385
 495. Plan zamówień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 1355
 496. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 1347
 497. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1345
 498. Studium 2020r.
  Wyświetleń: 1338
 499. 2022 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 1337
 500. OBWIESZCZENIE o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020r.w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 1333
 501. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 1331
 502. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1328
 503. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIII sesji Rady Gminy w dniu 29.04.2021r.
  Wyświetleń: 1253
 504. Zawiadomienie stron postępowania o pozytywnym zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 1235
 505. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 1230
 506. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVII sesji Rady Gminy w dniu 24.09.2020 r
  Wyświetleń: 1187
 507. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 1162
 508. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIX sesji Rady Gminy w dniu 10.12.2020 r
  Wyświetleń: 1155
 509. Procedura Przygotowawcza
  Wyświetleń: 1131
 510. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn.: „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.
  Wyświetleń: 1127
 511. ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2021 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie
  Wyświetleń: 1123
 512. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. postępowania przetargowego pn. „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.
  Wyświetleń: 1121
 513. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - II-gie wyłożenie
  Wyświetleń: 1118
 514. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”.
  Wyświetleń: 1101
 515. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1097
 516. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIV sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2021r.
  Wyświetleń: 1094
 517. Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy 2021-2030
  Wyświetleń: 1073
 518. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XX sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r
  Wyświetleń: 1072
 519. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVIII sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2020 r
  Wyświetleń: 1056
 520. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 1051
 521. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXV sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2021r.
  Wyświetleń: 1042
 522. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów"
  Wyświetleń: 1041
 523. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świerczowie
  Wyświetleń: 1037
 524. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1023
 525. Rok 2022
  Wyświetleń: 978
 526. Wykonanie budżetu 2021 rok
  Wyświetleń: 975
 527. Kontrole przeprowadzone w 2020r
  Wyświetleń: 934
 528. Szkoła Podstawowa w Świerczowie
  Wyświetleń: 932
 529. OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Opolskiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 916
 530. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 911
 531. Obwieszczenie Wójta Gmina Świerczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 908
 532. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXI sesji Rady Gminy w dniu 25.02.2021r.
  Wyświetleń: 902
 533. Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 886
 534. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”
  Wyświetleń: 880
 535. Decyzje Środowiskowe 2021 r.
  Wyświetleń: 871
 536. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”
  Wyświetleń: 867
 537. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.
  Wyświetleń: 854
 538. Obwieszczenia dotyczące zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 853
 539. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021r.
  Wyświetleń: 812
 540. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 82 000 l”.
  Wyświetleń: 798
 541. Sprawozdania budżetowe za rok 2014
  Wyświetleń: 786
 542. Sprawozdania budżetowe za rok 2017
  Wyświetleń: 784
 543. Sprawozdania budżetowe za rok 2012
  Wyświetleń: 770
 544. Sprawozdania budżetowe za rok 2015
  Wyświetleń: 770
 545. Sprawozdania budżetowe za rok 2018
  Wyświetleń: 762
 546. Sprawozdania budżetowe za rok 2013
  Wyświetleń: 750
 547. Sprawozdania budżetowe za rok 2016
  Wyświetleń: 750
 548. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 739
 549. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 723
 550. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.
  Wyświetleń: 721
 551. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2021r.
  Wyświetleń: 717
 552. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIX sesji Rady Gminy w dniu 24.02.2022r.
  Wyświetleń: 716
 553. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna – Świerczów”.
  Wyświetleń: 635
 554. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbic
  Wyświetleń: 619
 555. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.
  Wyświetleń: 618
 556. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 589
 557. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.
  Wyświetleń: 589
 558. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2021 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 588
 559. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXX sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2022r.
  Wyświetleń: 571
 560. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”
  Wyświetleń: 562
 561. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVII sesji Rady Gminy w dniu 25.11.2021r.
  Wyświetleń: 555
 562. Zarządzenie nr 0050/15/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244.
  Wyświetleń: 518
 563. Kontrole przeprowadzone w 2021r
  Wyświetleń: 438
 564. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 426
 565. Kontrole przeprowadzone w 2022r
  Wyświetleń: 418
 566. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 404
 567. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 grudnia 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.3.2021.AP pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”
  Wyświetleń: 402
 568. Petycje 2022
  Wyświetleń: 391
 569. Zmiany Statutu - archiwum
  Wyświetleń: 362
 570. Decyzje Środowiskowe 2022 r.
  Wyświetleń: 353
 571. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2022r.
  Wyświetleń: 317
 572. Obwieszczenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów oraz zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica
  Wyświetleń: 285
 573. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 274
 574. Wykonanie budżetu 2022 rok
  Wyświetleń: 231
 575. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXII sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2022r.
  Wyświetleń: 177
 576. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.2.2021.AP pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”
  Wyświetleń: 140
 577. Ewidencja przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 133
 578. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2022r.
  Wyświetleń: 130
 579. Oceny jakości wody przeprowadzone w 2020r.
  Wyświetleń: 33
 580. Oceny jakości wody przeprowadzone w 2021r.
  Wyświetleń: 31
 581. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 175/2, 175/3 obręb Miejsce, gmina Świerczów”
  Wyświetleń: 24
 582. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2022r.
  Wyświetleń: 12
 583. Konsultacje Społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 7