Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3728228830000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8778713334750304423044859949676526505820548457648944506956861
Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
409753807243015404725486943704688186344536592389764132439452
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
321894189329359381073876932977394252665153117435313596742828
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
374953518629327235052633330626685602442819399305791930523940
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
309062690142412437523990226858141084497921470163712160143402
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
228731853418629512502880121273151731312618781347221476720423
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
214041953321761214911520217530169541587216954208461842323968
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
146081144612411172912174321048180332472916093208101418718105
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000115529145182577223264238701862416199
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 146419
 2. Aktualności
  Wyświetleń: 68509
 3. Zapytania do 30.000 euro rok 2014
  Wyświetleń: 61390
 4. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 57496
 5. Archiwum zarządzeń
  Wyświetleń: 40368
 6. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 34526
 7. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 33766
 8. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 32396
 9. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 32326
 10. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 32275
 11. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 31908
 12. Protokoły
  Wyświetleń: 31266
 13. Pobierz programy
  Wyświetleń: 28799
 14. Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
  Wyświetleń: 26618
 15. Przetargi 2008
  Wyświetleń: 23307
 16. Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.
  Wyświetleń: 19326
 17. Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 17215
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16739
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16134
 20. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 15260
 21. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 14982
 22. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 14436
 23. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 14229
 24. Wzory oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 13838
 25. Opinie RIO w Opolu
  Wyświetleń: 12863
 26. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 12668
 27. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 12469
 28. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
  Wyświetleń: 12399
 29. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 12266
 30. Otwarty konkurs ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 12180
 31. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 11873
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 11815
 33. Przedszkole w Świerczowie
  Wyświetleń: 11700
 34. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 11538
 35. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 11518
 36. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 11367
 37. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 10977
 38. Sekretariat Wójta
  Wyświetleń: 10961
 39. Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 10888
 40. MAJĄTEK
  Wyświetleń: 10747
 41. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 10267
 42. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 10046
 43. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 10022
 44. PRZETARGI 2020
  Wyświetleń: 10011
 45. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 9920
 46. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 9916
 47. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 9890
 48. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 9801
 49. Rejestry, Ewidencje, Archiwa
  Wyświetleń: 9671
 50. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 9653
 51. Statuty Sołectw
  Wyświetleń: 9374
 52. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 9355
 53. Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
  Wyświetleń: 9330
 54. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 9311
 55. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 9210
 56. Przedmiot Działalności i Kompetencje
  Wyświetleń: 9192
 57. Nabór na stanowisko
  Wyświetleń: 9163
 58. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 9160
 59. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9156
 60. INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
  Wyświetleń: 9095
 61. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 9065
 62. Interpelacje Radnych złożone w 2020r.
  Wyświetleń: 9045
 63. Metadane
  Wyświetleń: 8915
 64. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 8888
 65. STATUT GMINY ŚWIERCZÓW
  Wyświetleń: 8871
 66. Przetargi 2003 - 2007
  Wyświetleń: 8860
 67. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 8718
 68. Przetargi 2009
  Wyświetleń: 8696
 69. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 8626
 70. Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 8592
 71. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 8591
 72. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 8563
 73. Rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 8545
 74. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 8542
 75. Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 8530
 76. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2011 R.
  Wyświetleń: 8492
 77. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 8407
 78. Przeprowadzone kontrole
  Wyświetleń: 8371
 79. Postanowienia
  Wyświetleń: 8370
 80. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 8335
 81. Petycje 2018
  Wyświetleń: 8296
 82. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.
  Wyświetleń: 8294
 83. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8265
 84. Strategia Rozwoju Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 8249
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8241
 86. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 8094
 87. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8073
 88. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 8000
 89. Nabór 2014
  Wyświetleń: 7984
 90. Przetargi 2010
  Wyświetleń: 7958
 91. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7955
 92. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 7947
 93. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7925
 94. Wybory samorządowe 2010 r.
  Wyświetleń: 7880
 95. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7853
 96. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Świerczów
  Wyświetleń: 7800
 97. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 7453
 98. Wymiar podatku od osób prawnych
  Wyświetleń: 7450
 99. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r
  Wyświetleń: 7400
 100. Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton
  Wyświetleń: 7340
 101. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7330
 102. 2018 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 7276
 103. Taryfy w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 7168
 104. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  Wyświetleń: 7143
 105. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 7131
 106. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 7084
 107. Ulgi w podatkach i opłatach
  Wyświetleń: 7052
 108. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 7050
 109. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 6987
 110. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 6906
 111. Wykonanie budżetu w 2009 roku
  Wyświetleń: 6738
 112. Ulgi w obowiązku podatkowym
  Wyświetleń: 6734
 113. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 6732
 114. Wykaz dokumentów o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6723
 115. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 6692
 116. Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 6689
 117. 2019 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 6665
 118. Rok 2014
  Wyświetleń: 6632
 119. PETYCJE
  Wyświetleń: 6549
 120. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 6535
 121. Archiwa
  Wyświetleń: 6429
 122. Link do portalu na którym zostały zamieszczone metadane
  Wyświetleń: 6424
 123. Komunikaty Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Namysłowie
  Wyświetleń: 6417
 124. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 6276
 125. Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku
  Wyświetleń: 6258
 126. Kontrole przeprowadzone w 2011 r
  Wyświetleń: 6241
 127. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 6233
 128. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 6232
 129. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6220
 130. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 6178
 131. Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 6168
 132. Rejestry
  Wyświetleń: 6165
 133. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 6159
 134. Kontrole przeprowadzone w 2014 r
  Wyświetleń: 6125
 135. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 6119
 136. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 6103
 137. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 6075
 138. Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 6042
 139. Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 6038
 140. Wykonanie budżetu w 2008 roku
  Wyświetleń: 6020
 141. Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 6009
 142. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 5966
 143. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5952
 144. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 5945
 145. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Ryś w Opolu
  Wyświetleń: 5943
 146. Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5902
 147. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 5872
 148. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 5833
 149. Rok 2014
  Wyświetleń: 5833
 150. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 5826
 151. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 5815
 152. UCHWAŁY 2011 R
  Wyświetleń: 5756
 153. Rok 2013
  Wyświetleń: 5755
 154. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 5745
 155. Ewidencje
  Wyświetleń: 5740
 156. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 5723
 157. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 5691
 158. Rok 2015
  Wyświetleń: 5677
 159. Przetargi 2021
  Wyświetleń: 5651
 160. Wybory
  Wyświetleń: 5614
 161. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 5562
 162. UCHWAŁY 2010 R.
  Wyświetleń: 5540
 163. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 5526
 164. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 5505
 165. Rok 2011
  Wyświetleń: 5503
 166. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5487
 167. Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 5461
 168. Kontrole przeprowadzone w 2012 r
  Wyświetleń: 5458
 169. Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 5452
 170. Ogłoszenie o przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 5451
 171. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 5450
 172. Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku
  Wyświetleń: 5448
 173. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 5442
 174. Kontrole przeprowadzone w 2013 r
  Wyświetleń: 5411
 175. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 5396
 176. Rok 2012
  Wyświetleń: 5389
 177. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 5373
 178. 2020 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 5361
 179. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 5345
 180. Wykonanie budżetu w 2012 roku
  Wyświetleń: 5325
 181. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  Wyświetleń: 5323
 182. Wykonanie budżetu 2014 rok
  Wyświetleń: 5318
 183. Rok 2018
  Wyświetleń: 5317
 184. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 5310
 185. Petycje 2019
  Wyświetleń: 5297
 186. Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści
  Wyświetleń: 5287
 187. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 5254
 188. UCHWAŁY 2007 R
  Wyświetleń: 5245
 189. UCHWAŁY 2012 R
  Wyświetleń: 5240
 190. Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku
  Wyświetleń: 5230
 191. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 5212
 192. Rok 2010
  Wyświetleń: 5182
 193. Przetarg na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 5177
 194. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 5177
 195. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Namysłowie
  Wyświetleń: 5162
 196. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5161
 197. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin
  Wyświetleń: 5160
 198. Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 5158
 199. UCHWAŁY 2004 R
  Wyświetleń: 5143
 200. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 5127
 201. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 5117
 202. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 5075
 203. UCHWAŁY 2006 R.
  Wyświetleń: 5075
 204. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 5061
 205. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 5058
 206. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 5057
 207. UCHWAŁY 2008 R.
  Wyświetleń: 5028
 208. Rok 2016
  Wyświetleń: 5026
 209. Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku
  Wyświetleń: 5008
 210. Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
  Wyświetleń: 4949
 211. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4948
 212. ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE
  Wyświetleń: 4948
 213. UCHWAŁY 2009 R
  Wyświetleń: 4946
 214. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4942
 215. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4936
 216. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY
  Wyświetleń: 4909
 217. Pliki metadanych
  Wyświetleń: 4883
 218. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
  Wyświetleń: 4876
 219. UCHWAŁY 2005 R.
  Wyświetleń: 4851
 220. Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
  Wyświetleń: 4840
 221. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4818
 222. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4802
 223. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 4777
 224. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4744
 225. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Łoś w Namysłowie
  Wyświetleń: 4737
 226. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.
  Wyświetleń: 4734
 227. Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4717
 228. Rok 2017
  Wyświetleń: 4698
 229. Sposoby postępowania w różnych sytuacjach pogodowych
  Wyświetleń: 4680
 230. Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku.
  Wyświetleń: 4680
 231. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 4677
 232. Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Namysłowa w sprawie przdsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
  Wyświetleń: 4676
 233. Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice
  Wyświetleń: 4667
 234. Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn
  Wyświetleń: 4657
 235. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 4649
 236. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4632
 237. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.
  Wyświetleń: 4627
 238. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 4563
 239. Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 4559
 240. Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 4528
 241. UCHWAŁY 2003r.
  Wyświetleń: 4513
 242. Decyzje środowiskowe 2006 rok
  Wyświetleń: 4498
 243. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy
  Wyświetleń: 4482
 244. Projekty uchwał 2012
  Wyświetleń: 4478
 245. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 4467
 246. Projekty uchwał 2013
  Wyświetleń: 4463
 247. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 4435
 248. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 4423
 249. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary
  Wyświetleń: 4397
 250. Decyzje środowiskowe 2014rok
  Wyświetleń: 4364
 251. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 4354
 252. Rok 2019
  Wyświetleń: 4349
 253. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 4322
 254. ORZECZENIA
  Wyświetleń: 4313
 255. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 4294
 256. Raport z konsultacji społecznych dotyczących sieci szkół
  Wyświetleń: 4291
 257. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4288
 258. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 4281
 259. Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych
  Wyświetleń: 4273
 260. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 4266
 261. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 4259
 262. Postanowienia 2013 r.
  Wyświetleń: 4256
 263. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)
  Wyświetleń: 4237
 264. Wykonanie budżetu w 2007 roku
  Wyświetleń: 4198
 265. Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec
  Wyświetleń: 4176
 266. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 4157
 267. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt pt. Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 4154
 268. Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 4152
 269. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 4149
 270. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 4120
 271. Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 4111
 272. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2006 R.
  Wyświetleń: 4104
 273. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 4102
 274. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 4099
 275. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
  Wyświetleń: 4097
 276. PROTOKOŁY SESJI RADY GMINY - 2004 R.
  Wyświetleń: 4074
 277. Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 4073
 278. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2013 R
  Wyświetleń: 4071
 279. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 4069
 280. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku rok 2006
  Wyświetleń: 4068
 281. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2008 R.
  Wyświetleń: 4062
 282. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2012 R
  Wyświetleń: 4059
 283. Decyzje środowiskowe 2007 rok
  Wyświetleń: 4053
 284. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2009 R
  Wyświetleń: 4051
 285. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2005 R.
  Wyświetleń: 4050
 286. Rok 2016
  Wyświetleń: 4043
 287. Pytania i odpowiedzi dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 4042
 288. Decyzje środowiskowe 2008 rok
  Wyświetleń: 4038
 289. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4033
 290. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
  Wyświetleń: 4028
 291. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 4018
 292. Decyzje środowiskowe 2010 rok
  Wyświetleń: 4006
 293. Decyzje środowiskowe 2009 rok
  Wyświetleń: 4002
 294. Wykonanie budżetu w 2010 roku
  Wyświetleń: 3987
 295. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3980
 296. Stawki podatków na 2015 rok
  Wyświetleń: 3973
 297. Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......
  Wyświetleń: 3970
 298. Postanowienia 2011 r.
  Wyświetleń: 3970
 299. Decyzje środowiskowe 2013 rok
  Wyświetleń: 3965
 300. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 3951
 301. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2010 R
  Wyświetleń: 3950
 302. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 3948
 303. Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków
  Wyświetleń: 3942
 304. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3940
 305. ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 3934
 306. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3930
 307. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.
  Wyświetleń: 3924
 308. Informacja Wójta Gminy Świerczów dotycząca sporządzania aktów planistycznych
  Wyświetleń: 3919
 309. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3916
 310. Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3915
 311. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2008 ROKU.
  Wyświetleń: 3912
 312. Budżet 2012
  Wyświetleń: 3908
 313. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.
  Wyświetleń: 3883
 314. Zaproszenie do składania ofert Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO o mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
  Wyświetleń: 3857
 315. Ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3851
 316. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3843
 317. Wykonanie budżetu w 2006 roku
  Wyświetleń: 3840
 318. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3830
 319. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 3794
 320. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3793
 321. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice.
  Wyświetleń: 3788
 322. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3786
 323. Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
  Wyświetleń: 3784
 324. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3778
 325. Ogłoszenie o przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3772
 326. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3769
 327. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3763
 328. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2009 ROKU
  Wyświetleń: 3747
 329. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2007 R
  Wyświetleń: 3742
 330. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul.Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 3738
 331. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3736
 332. Petycje 2020
  Wyświetleń: 3734
 333. Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3732
 334. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3725
 335. Ogłoszenie o przetargu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n .:AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 3725
 336. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 3719
 337. Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego pn. Przewóz osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej Nr 4 , w Namysłowie- €“ Zadanie nr 2
  Wyświetleń: 3701
 338. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3687
 339. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3676
 340. Przetargi 2022
  Wyświetleń: 3672
 341. Wykonanie budżetu w 2013 roku
  Wyświetleń: 3661
 342. Obwieszczenia innych instytucji administracji państwowej
  Wyświetleń: 3656
 343. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3644
 344. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3643
 345. Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie zmian związanych z gospodarką przestrzeną
  Wyświetleń: 3636
 346. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 3622
 347. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 3582
 348. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 3576
 349. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 3567
 350. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3531
 351. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3528
 352. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (kod CPV 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów i do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 3528
 353. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3507
 354. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3492
 355. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 3491
 356. Wykonanie budżetu w 2011 roku
  Wyświetleń: 3475
 357. Zawiadomienia i obwieszczenia 2019
  Wyświetleń: 3461
 358. Ogłoszenie o przetargu pn: Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3429
 359. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 3396
 360. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 3391
 361. Pytania i odpowiedzi do przetargu na przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 3364
 362. Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 3346
 363. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3334
 364. Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 3323
 365. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 3319
 366. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 3313
 367. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 3290
 368. Rok 2020
  Wyświetleń: 3253
 369. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2007 ROKU
  Wyświetleń: 3250
 370. Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 3248
 371. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3236
 372. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 3216
 373. INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 3206
 374. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 3205
 375. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 3205
 376. Pytanie i odpowiedź dot. przetargu na Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 3192
 377. Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 3185
 378. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3148
 379. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU.
  Wyświetleń: 3148
 380. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2010r.?
  Wyświetleń: 3132
 381. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 3117
 382. 2021 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 3051
 383. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3051
 384. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 3039
 385. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3036
 386. Przetarg nieograniczony na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 2013 p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły .
  Wyświetleń: 3021
 387. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE 2010 ROKU
  Wyświetleń: 2964
 388. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 2958
 389. Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach tranportowych Urzedu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2945
 390. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2943
 391. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świercz
  Wyświetleń: 2938
 392. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2934
 393. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2930
 394. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2917
 395. Odpowiedź na pytanie dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2882
 396. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2859
 397. Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 2854
 398. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r
  Wyświetleń: 2852
 399. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2850
 400. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2850
 401. Sygnalista
  Wyświetleń: 2841
 402. Zaproszenie do złożenia ofert na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2839
 403. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt Ciekawiej, szybciej, pewniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2
  Wyświetleń: 2837
 404. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2828
 405. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)
  Wyświetleń: 2822
 406. Przetarg nieograniczony na Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce-Etap I Wiata drewniana,remont dachu,zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem,wykonanie instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2822
 407. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2821
 408. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 2816
 409. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego , Szkoły Podstawowej nr 4 , Środowiskowego Domu Pomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2807
 410. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 2804
 411. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 2780
 412. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, informującego o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.207.2018.MB z dnia 07-03-2019 r.
  Wyświetleń: 2778
 413. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 2776
 414. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle
  Wyświetleń: 2770
 415. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 2764
 416. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2758
 417. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w
  Wyświetleń: 2757
 418. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2743
 419. Informacja o unieważnieniu postępowania Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000
  Wyświetleń: 2740
 420. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2732
 421. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki
  Wyświetleń: 2726
 422. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2725
 423. Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2722
 424. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2710
 425. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 2706
 426. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L
  Wyświetleń: 2702
 427. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2690
 428. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 2677
 429. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 2665
 430. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie)
  Wyświetleń: 2660
 431. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2642
 432. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2627
 433. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIV sesji Rady Gminy w dniu 20.02.2020 r
  Wyświetleń: 2625
 434. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dot. przetargu pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2622
 435. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 2617
 436. Zawiadomienia i obwieszczenia 2020
  Wyświetleń: 2610
 437. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2606
 438. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 2599
 439. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 2593
 440. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 2587
 441. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 2582
 442. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 2581
 443. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2563
 444. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2557
 445. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 2554
 446. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2542
 447. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2522
 448. Petycje 2021
  Wyświetleń: 2522
 449. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły
  Wyświetleń: 2517
 450. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Świerczowie na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczania finansowych placówek oświatowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 2514
 451. Informacja w sprawie unieważnienia przetrgu pt. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 2513
 452. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2485
 453. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2478
 454. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2470
 455. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu pn Zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 2470
 456. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2019 r
  Wyświetleń: 2451
 457. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2434
 458. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2431
 459. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecon
  Wyświetleń: 2388
 460. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2382
 461. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 2342
 462. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2330
 463. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2327
 464. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2308
 465. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie
  Wyświetleń: 2302
 466. Rok 2021
  Wyświetleń: 2281
 467. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
  Wyświetleń: 2267
 468. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetrgu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 2254
 469. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 2245
 470. Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice-Dąbrowa
  Wyświetleń: 2228
 471. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 2153
 472. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r.
  Wyświetleń: 2133
 473. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”
  Wyświetleń: 2130
 474. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XV sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r
  Wyświetleń: 2081
 475. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 2045
 476. Budowa zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno-biurową
  Wyświetleń: 2043
 477. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”
  Wyświetleń: 2035
 478. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2014
 479. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: " Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 2006
 480. Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2022 roku
  Wyświetleń: 1981
 481. Interpelacje Radnych złożone w 2021r.
  Wyświetleń: 1962
 482. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1939
 483. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 1925
 484. Decyzja środowiskowa w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 1924
 485. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVI sesji Rady Gminy w dniu 18.06.2020 r
  Wyświetleń: 1924
 486. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 1911
 487. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 1876
 488. Plan zamówień publicznych na rok 2022
  Wyświetleń: 1848
 489. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 1845
 490. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1834
 491. Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy 2021-2030
  Wyświetleń: 1820
 492. 2022 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 1814
 493. archiwum
  Wyświetleń: 1739
 494. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2019 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 1717
 495. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1711
 496. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 1709
 497. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1628
 498. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1598
 499. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 1577
 500. Studium 2020r.
  Wyświetleń: 1576
 501. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIII sesji Rady Gminy w dniu 29.04.2021r.
  Wyświetleń: 1520
 502. OBWIESZCZENIE o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020r.w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 1517
 503. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 1513
 504. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 1510
 505. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 1406
 506. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świerczowie
  Wyświetleń: 1406
 507. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVII sesji Rady Gminy w dniu 24.09.2020 r
  Wyświetleń: 1403
 508. Zawiadomienie stron postępowania o pozytywnym zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 1397
 509. Procedura Przygotowawcza
  Wyświetleń: 1388
 510. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXV sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2021r.
  Wyświetleń: 1362
 511. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIX sesji Rady Gminy w dniu 10.12.2020 r
  Wyświetleń: 1353
 512. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. postępowania przetargowego pn. „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.
  Wyświetleń: 1351
 513. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIV sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2021r.
  Wyświetleń: 1341
 514. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 1326
 515. ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2021 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie
  Wyświetleń: 1319
 516. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn.: „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.
  Wyświetleń: 1302
 517. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - II-gie wyłożenie
  Wyświetleń: 1293
 518. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1292
 519. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XX sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r
  Wyświetleń: 1283
 520. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”.
  Wyświetleń: 1259
 521. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 1251
 522. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów"
  Wyświetleń: 1240
 523. Ocena przydatności wody do spożycia przez ludzi
  Wyświetleń: 1239
 524. Rok 2022
  Wyświetleń: 1237
 525. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 1235
 526. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVIII sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2020 r
  Wyświetleń: 1216
 527. Szkoła Podstawowa w Świerczowie
  Wyświetleń: 1205
 528. Kontrole przeprowadzone w 2020r
  Wyświetleń: 1203
 529. Wykonanie budżetu 2021 rok
  Wyświetleń: 1182
 530. Decyzje Środowiskowe 2021 r.
  Wyświetleń: 1150
 531. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 1145
 532. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXI sesji Rady Gminy w dniu 25.02.2021r.
  Wyświetleń: 1076
 533. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021r.
  Wyświetleń: 1061
 534. Obwieszczenia dotyczące zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 1060
 535. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIX sesji Rady Gminy w dniu 24.02.2022r.
  Wyświetleń: 1054
 536. Sprawozdania budżetowe za rok 2017
  Wyświetleń: 1053
 537. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”
  Wyświetleń: 1041
 538. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”
  Wyświetleń: 1041
 539. OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Opolskiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1031
 540. Obwieszczenie Wójta Gmina Świerczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1030
 541. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.
  Wyświetleń: 1028
 542. Sprawozdania budżetowe za rok 2016
  Wyświetleń: 1017
 543. Sprawozdania budżetowe za rok 2015
  Wyświetleń: 1016
 544. Sprawozdania budżetowe za rok 2014
  Wyświetleń: 1015
 545. Sprawozdania budżetowe za rok 2012
  Wyświetleń: 1011
 546. Sprawozdania budżetowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1000
 547. Sprawozdania budżetowe za rok 2013
  Wyświetleń: 999
 548. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 82 000 l”.
  Wyświetleń: 961
 549. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2021r.
  Wyświetleń: 961
 550. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 858
 551. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.
  Wyświetleń: 857
 552. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 857
 553. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 846
 554. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna – Świerczów”.
  Wyświetleń: 828
 555. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXX sesji Rady Gminy w dniu 31.03.2022r.
  Wyświetleń: 810
 556. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.
  Wyświetleń: 791
 557. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.
  Wyświetleń: 776
 558. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2021 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 753
 559. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbic
  Wyświetleń: 752
 560. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”
  Wyświetleń: 737
 561. Zarządzenie nr 0050/15/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego Star 244.
  Wyświetleń: 735
 562. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVII sesji Rady Gminy w dniu 25.11.2021r.
  Wyświetleń: 728
 563. Petycje 2022
  Wyświetleń: 713
 564. Kontrole przeprowadzone w 2021r
  Wyświetleń: 668
 565. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 668
 566. Sprawozdania budżetowe za rok 2021
  Wyświetleń: 630
 567. Kontrole przeprowadzone w 2022r
  Wyświetleń: 584
 568. Decyzje Środowiskowe 2022 r.
  Wyświetleń: 573
 569. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2022r.
  Wyświetleń: 538
 570. Sprawozdania finansowe za rok 2021
  Wyświetleń: 520
 571. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 grudnia 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.3.2021.AP pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”
  Wyświetleń: 514
 572. Zmiany Statutu - archiwum
  Wyświetleń: 489
 573. Wykonanie budżetu 2022 rok
  Wyświetleń: 462
 574. Obwieszczenie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów oraz zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica
  Wyświetleń: 371
 575. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 15.07.2022r.
  Wyświetleń: 352
 576. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXII sesji Rady Gminy w dniu 30.06.2022r.
  Wyświetleń: 351
 577. 2022
  Wyświetleń: 310
 578. Ewidencja przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 295
 579. Konsultacje Społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 273
 580. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25 lutego 2022 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.2.2021.AP pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”
  Wyświetleń: 261
 581. Konsultacje Społeczne projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030
  Wyświetleń: 236
 582. Analizy oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 230
 583. Oceny jakości wody przeprowadzone w 2021r.
  Wyświetleń: 212
 584. Oceny jakości wody przeprowadzone w 2020r.
  Wyświetleń: 211
 585. OBWIESZCZENIE w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2023 roku
  Wyświetleń: 190
 586. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 29.09.2022r.
  Wyświetleń: 184
 587. Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 175/2, 175/3 obręb Miejsce, gmina Świerczów”
  Wyświetleń: 156
 588. Nabór na stanowisko ds. gospodarki komunalnej, wodnej i dróg w Urzędzie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 154
 589. Informacja o przystąpieniu do zakupu węgla
  Wyświetleń: 149
 590. Sprawozdania budżetowe za rok 2022
  Wyświetleń: 124
 591. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica.
  Wyświetleń: 117
 592. Zawiadomienie - obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 175/2, 175/3 obręb Miejsce, gmina Świerczów”
  Wyświetleń: 111
 593. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Świerczów za 2021 rok
  Wyświetleń: 106
 594. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 104
 595. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXVI Sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2022r.
  Wyświetleń: 99
 596. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXV sesji Rady Gminy w dniu 24.11.2022r.
  Wyświetleń: 90
 597. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2021 rok
  Wyświetleń: 86
 598. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Świerczów za 2020 rok
  Wyświetleń: 84
 599. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Świerczów za 2020 rok
  Wyświetleń: 84
 600. 2023 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 80
 601. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 175/2, 175/3 obręb Miejsce, gmina Świerczów”
  Wyświetleń: 55
 602. Rok 2023
  Wyświetleń: 51
 603. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXXVII sesji Rady Gminy w dniu 26.01.2023r.
  Wyświetleń: 24