Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 88573
 2. Zapytania do 30.000 euro rok 2014
  Wyświetleń: 43761
 3. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 38327
 4. Aktualności
  Wyświetleń: 37188
 5. SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWICACH
  Wyświetleń: 23547
 6. Archiwum zarządzeń
  Wyświetleń: 20897
 7. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 19824
 8. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 18332
 9. Protokoły
  Wyświetleń: 17726
 10. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 17243
 11. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 14951
 12. Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.
  Wyświetleń: 14925
 13. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 14625
 14. Przetargi 2008
  Wyświetleń: 11872
 15. Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 10837
 16. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10577
 17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 10518
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10419
 19. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10386
 20. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 10096
 21. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 9555
 22. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 8955
 23. SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE
  Wyświetleń: 8944
 24. Otwarty konkurs ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 8885
 25. Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 8857
 26. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 8730
 27. PRZEDSZKOLE W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 8715
 28. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8490
 29. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 8303
 30. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 7967
 31. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7677
 32. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 7501
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 7392
 34. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 6888
 35. Opinie RIO w Opolu
  Wyświetleń: 6850
 36. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 6779
 37. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 6756
 38. GMINNY OŚRODEK KULTURY
  Wyświetleń: 6572
 39. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 6550
 40. Sekretariat Wójta
  Wyświetleń: 6488
 41. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 6452
 42. Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 6349
 43. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6330
 44. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 6299
 45. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 6235
 46. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 6108
 47. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 6087
 48. Rejestry, Ewidencje, Archiwa
  Wyświetleń: 6025
 49. Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5978
 50. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5958
 51. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 5954
 52. Nabór na stanowisko
  Wyświetleń: 5938
 53. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 5929
 54. MAJĄTEK
  Wyświetleń: 5921
 55. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5874
 56. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 5760
 57. Przedmiot Działalności i Kompetencje
  Wyświetleń: 5572
 58. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2011 R.
  Wyświetleń: 5540
 59. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5538
 60. Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton
  Wyświetleń: 5385
 61. Przetargi 2003 - 2007
  Wyświetleń: 5355
 62. Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
  Wyświetleń: 5299
 63. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5297
 64. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5286
 65. STATUT GMINY ŚWIERCZÓW
  Wyświetleń: 5225
 66. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 5177
 67. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Świerczów
  Wyświetleń: 5115
 68. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 5071
 69. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 5070
 70. Nabór 2014
  Wyświetleń: 5066
 71. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 5044
 72. Przetargi 2009
  Wyświetleń: 5041
 73. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 5025
 74. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.
  Wyświetleń: 5002
 75. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4995
 76. Wykonanie budżetu w 2009 roku
  Wyświetleń: 4994
 77. Strategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012 - 2020
  Wyświetleń: 4969
 78. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 4966
 79. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4955
 80. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4944
 81. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4914
 82. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 4898
 83. Petycje 2018
  Wyświetleń: 4847
 84. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4823
 85. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r
  Wyświetleń: 4791
 86. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 4787
 87. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4783
 88. Postanowienia
  Wyświetleń: 4779
 89. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4754
 90. Wybory samorządowe 2010 r.
  Wyświetleń: 4731
 91. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4662
 92. Metadane
  Wyświetleń: 4618
 93. Rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 4573
 94. INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
  Wyświetleń: 4561
 95. Komunikaty Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Namysłowie
  Wyświetleń: 4530
 96. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4505
 97. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 4459
 98. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4446
 99. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4439
 100. Link do portalu na którym zostały zamieszczone metadane
  Wyświetleń: 4419
 101. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4296
 102. Kontrole przeprowadzone w 2011 r
  Wyświetleń: 4276
 103. Przetargi 2010
  Wyświetleń: 4266
 104. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4150
 105. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4099
 106. Taryfy w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 4096
 107. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4047
 108. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 4015
 109. Wykonanie budżetu w 2008 roku
  Wyświetleń: 4012
 110. Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3975
 111. Kontrole przeprowadzone w 2014 r
  Wyświetleń: 3918
 112. Wykaz dokumentów o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3880
 113. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 3829
 114. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Ryś w Opolu
  Wyświetleń: 3790
 115. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 3787
 116. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 3780
 117. Rok 2014
  Wyświetleń: 3743
 118. Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku
  Wyświetleń: 3705
 119. Wykonanie budżetu w 2012 roku
  Wyświetleń: 3638
 120. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3532
 121. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 3524
 122. Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3510
 123. Ogłoszenie o przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3487
 124. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3479
 125. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 3479
 126. Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści
  Wyświetleń: 3409
 127. Wykonanie budżetu 2014 rok
  Wyświetleń: 3399
 128. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3398
 129. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 3390
 130. Kontrole przeprowadzone w 2013 r
  Wyświetleń: 3377
 131. Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 3372
 132. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3364
 133. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 3350
 134. Przetarg na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3340
 135. Kontrole przeprowadzone w 2012 r
  Wyświetleń: 3288
 136. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 3282
 137. Ulgi w podatkach i opłatach
  Wyświetleń: 3270
 138. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 3266
 139. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 3218
 140. Wymiar podatku od osób prawnych
  Wyświetleń: 3210
 141. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 3206
 142. 2018 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 3197
 143. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3171
 144. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.
  Wyświetleń: 3144
 145. Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
  Wyświetleń: 3137
 146. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3115
 147. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 2997
 148. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 2988
 149. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Namysłowie
  Wyświetleń: 2981
 150. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 2968
 151. Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2939
 152. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 2933
 153. Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2932
 154. ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE
  Wyświetleń: 2916
 155. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 2915
 156. Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych
  Wyświetleń: 2908
 157. Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 2902
 158. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2899
 159. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2891
 160. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  Wyświetleń: 2891
 161. UCHWAŁY 2011 R
  Wyświetleń: 2887
 162. UCHWAŁY 2010 R.
  Wyświetleń: 2882
 163. Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
  Wyświetleń: 2881
 164. Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 2875
 165. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
  Wyświetleń: 2857
 166. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY
  Wyświetleń: 2841
 167. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 2833
 168. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2823
 169. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Łoś w Namysłowie
  Wyświetleń: 2816
 170. Ulgi w obowiązku podatkowym
  Wyświetleń: 2808
 171. Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Namysłowa w sprawie przdsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
  Wyświetleń: 2788
 172. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2787
 173. Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2779
 174. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 2779
 175. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2758
 176. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 2754
 177. Rejestry
  Wyświetleń: 2746
 178. Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 2716
 179. UCHWAŁY 2007 R
  Wyświetleń: 2712
 180. UCHWAŁY 2012 R
  Wyświetleń: 2710
 181. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 2700
 182. Ewidencje
  Wyświetleń: 2681
 183. Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn
  Wyświetleń: 2674
 184. Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2664
 185. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2654
 186. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2632
 187. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 2629
 188. Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku
  Wyświetleń: 2625
 189. UCHWAŁY 2008 R.
  Wyświetleń: 2603
 190. Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku
  Wyświetleń: 2583
 191. Pliki metadanych
  Wyświetleń: 2577
 192. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 2572
 193. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2565
 194. Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 2544
 195. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2532
 196. Stawki podatków na 2015 rok
  Wyświetleń: 2531
 197. Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku
  Wyświetleń: 2522
 198. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 2518
 199. Rok 2014
  Wyświetleń: 2517
 200. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 2516
 201. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2505
 202. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 2502
 203. Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie zmian związanych z gospodarką przestrzeną
  Wyświetleń: 2500
 204. UCHWAŁY 2009 R
  Wyświetleń: 2491
 205. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2489
 206. 2019 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 2481
 207. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2477
 208. Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice
  Wyświetleń: 2468
 209. Wybory
  Wyświetleń: 2447
 210. Rok 2015
  Wyświetleń: 2443
 211. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2441
 212. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 2421
 213. UCHWAŁY 2004 R
  Wyświetleń: 2417
 214. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy
  Wyświetleń: 2410
 215. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary
  Wyświetleń: 2410
 216. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2404
 217. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2399
 218. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2396
 219. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2360
 220. Rok 2011
  Wyświetleń: 2360
 221. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.
  Wyświetleń: 2351
 222. Archiwa
  Wyświetleń: 2350
 223. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 2347
 224. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)
  Wyświetleń: 2331
 225. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 2316
 226. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2308
 227. Projekty uchwał 2013
  Wyświetleń: 2296
 228. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 2296
 229. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 2290
 230. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.
  Wyświetleń: 2290
 231. Rok 2016
  Wyświetleń: 2289
 232. Decyzje środowiskowe 2014rok
  Wyświetleń: 2282
 233. Rok 2013
  Wyświetleń: 2274
 234. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2273
 235. Rok 2012
  Wyświetleń: 2271
 236. Decyzje środowiskowe 2006 rok
  Wyświetleń: 2270
 237. UCHWAŁY 2006 R.
  Wyświetleń: 2267
 238. Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku.
  Wyświetleń: 2265
 239. Projekty uchwał 2012
  Wyświetleń: 2264
 240. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku rok 2006
  Wyświetleń: 2258
 241. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin
  Wyświetleń: 2255
 242. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 2255
 243. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2246
 244. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2009 R
  Wyświetleń: 2246
 245. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2006 R.
  Wyświetleń: 2244
 246. Wykonanie budżetu w 2007 roku
  Wyświetleń: 2227
 247. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 2218
 248. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2215
 249. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 2215
 250. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2210
 251. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 2209
 252. Wykonanie budżetu w 2010 roku
  Wyświetleń: 2208
 253. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2008 R.
  Wyświetleń: 2207
 254. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2010 R
  Wyświetleń: 2206
 255. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2013 R
  Wyświetleń: 2206
 256. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.
  Wyświetleń: 2201
 257. Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków
  Wyświetleń: 2199
 258. Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec
  Wyświetleń: 2191
 259. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2012 R
  Wyświetleń: 2189
 260. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 2178
 261. Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2176
 262. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2165
 263. UCHWAŁY 2005 R.
  Wyświetleń: 2162
 264. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2160
 265. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2008 ROKU.
  Wyświetleń: 2152
 266. PROTOKOŁY SESJI RADY GMINY - 2004 R.
  Wyświetleń: 2149
 267. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2148
 268. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt pt. Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 2145
 269. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2140
 270. Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 2129
 271. Rok 2010
  Wyświetleń: 2127
 272. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul.Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 2126
 273. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2009 ROKU
  Wyświetleń: 2125
 274. Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2124
 275. Decyzje środowiskowe 2008 rok
  Wyświetleń: 2122
 276. Decyzje środowiskowe 2007 rok
  Wyświetleń: 2115
 277. Decyzje środowiskowe 2013 rok
  Wyświetleń: 2112
 278. Pytania i odpowiedzi dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 2109
 279. Decyzje środowiskowe 2009 rok
  Wyświetleń: 2099
 280. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2005 R.
  Wyświetleń: 2098
 281. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2007 R
  Wyświetleń: 2097
 282. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 2094
 283. ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2093
 284. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (kod CPV 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów i do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 2092
 285. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2087
 286. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2083
 287. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2082
 288. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 2076
 289. Wykonanie budżetu w 2006 roku
  Wyświetleń: 2074
 290. Ogłoszenie o przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 2070
 291. UCHWAŁY 2003r.
  Wyświetleń: 2067
 292. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2066
 293. Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2057
 294. Ogłoszenie o przetargu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n .:AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 2056
 295. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
  Wyświetleń: 2048
 296. Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2047
 297. Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......
  Wyświetleń: 2041
 298. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2040
 299. Decyzje środowiskowe 2010 rok
  Wyświetleń: 2037
 300. Ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2036
 301. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU.
  Wyświetleń: 2033
 302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
  Wyświetleń: 2032
 303. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 2008
 304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2006
 305. Postanowienia 2013 r.
  Wyświetleń: 2006
 306. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 2004
 307. Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1990
 308. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 1984
 309. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 1983
 310. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1976
 311. Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
  Wyświetleń: 1967
 312. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice.
  Wyświetleń: 1964
 313. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1955
 314. Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1949
 315. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 1945
 316. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1941
 317. Obwieszczenia innych instytucji administracji państwowej
  Wyświetleń: 1938
 318. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1935
 319. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1934
 320. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1930
 321. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2007 ROKU
  Wyświetleń: 1927
 322. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 1913
 323. Zaproszenie do składania ofert Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO o mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
  Wyświetleń: 1910
 324. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1908
 325. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1904
 326. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1903
 327. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1882
 328. Wykonanie budżetu w 2013 roku
  Wyświetleń: 1882
 329. Ogłoszenie o przetargu pn: Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1868
 330. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1867
 331. Przetarg nieograniczony na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 2013 p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły .
  Wyświetleń: 1842
 332. Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego pn. Przewóz osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej Nr 4 , w Namysłowie- €“ Zadanie nr 2
  Wyświetleń: 1833
 333. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1827
 334. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1826
 335. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1822
 336. Wykonanie budżetu w 2011 roku
  Wyświetleń: 1818
 337. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1818
 338. Zaproszenie do złożenia ofert na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1817
 339. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE 2010 ROKU
  Wyświetleń: 1810
 340. Postanowienia 2011 r.
  Wyświetleń: 1809
 341. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 1805
 342. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 1793
 343. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 1792
 344. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1791
 345. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1790
 346. Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach tranportowych Urzedu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 1766
 347. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 1751
 348. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle
  Wyświetleń: 1751
 349. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1746
 350. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt Ciekawiej, szybciej, pewniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2
  Wyświetleń: 1745
 351. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 1733
 352. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1726
 353. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świercz
  Wyświetleń: 1724
 354. Sposoby postępowania w różnych sytuacjach pogodowych
  Wyświetleń: 1720
 355. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1716
 356. Rok 2018
  Wyświetleń: 1715
 357. Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 1702
 358. Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 1696
 359. Pytania i odpowiedzi do przetargu na przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1690
 360. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 1684
 361. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2010r.?
  Wyświetleń: 1681
 362. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1680
 363. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)
  Wyświetleń: 1678
 364. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1677
 365. Budżet 2013
  Wyświetleń: 1674
 366. Odpowiedź na pytanie dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1659
 367. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1657
 368. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1656
 369. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 1648
 370. Pytanie i odpowiedź dot. przetargu na Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 1647
 371. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1637
 372. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 1634
 373. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1633
 374. Budżet 2012
  Wyświetleń: 1630
 375. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 1629
 376. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1628
 377. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1615
 378. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1615
 379. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1611
 380. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1610
 381. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dot. przetargu pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1607
 382. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1581
 383. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 1578
 384. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1574
 385. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1571
 386. Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1565
 387. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 1564
 388. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w
  Wyświetleń: 1563
 389. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1552
 390. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1552
 391. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 1549
 392. Przetarg nieograniczony na Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce-Etap I Wiata drewniana,remont dachu,zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem,wykonanie instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1547
 393. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego , Szkoły Podstawowej nr 4 , Środowiskowego Domu Pomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1546
 394. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 1544
 395. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 1530
 396. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1524
 397. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie)
  Wyświetleń: 1521
 398. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1513
 399. Informacja w sprawie unieważnienia przetrgu pt. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 1508
 400. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 1506
 401. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1505
 402. Informacja o unieważnieniu postępowania Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000
  Wyświetleń: 1497
 403. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1493
 404. Raport z konsultacji społecznych dotyczących sieci szkół
  Wyświetleń: 1492
 405. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 1491
 406. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1488
 407. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki
  Wyświetleń: 1479
 408. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1477
 409. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu pn Zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1474
 410. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 1466
 411. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1463
 412. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1461
 413. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1447
 414. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły
  Wyświetleń: 1439
 415. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1427
 416. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1423
 417. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1417
 418. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecon
  Wyświetleń: 1416
 419. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 1396
 420. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1395
 421. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1369
 422. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
  Wyświetleń: 1351
 423. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Świerczowie na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczania finansowych placówek oświatowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1347
 424. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 1343
 425. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 1329
 426. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetrgu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 1327
 427. PETYCJE
  Wyświetleń: 1326
 428. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L
  Wyświetleń: 1322
 429. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1313
 430. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie
  Wyświetleń: 1301
 431. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 1292
 432. Zawiadomienia i obwieszczenia 2019
  Wyświetleń: 1116
 433. Rok 2019
  Wyświetleń: 1086
 434. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 1064
 435. Rok 2017
  Wyświetleń: 1042
 436. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 1019
 437. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, informującego o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.207.2018.MB z dnia 07-03-2019 r.
  Wyświetleń: 961
 438. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 941
 439. PRZETARGI 2020
  Wyświetleń: 905
 440. Informacja Wójta Gminy Świerczów dotycząca sporządzania aktów planistycznych
  Wyświetleń: 864
 441. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 800
 442. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 699
 443. Rok 2016
  Wyświetleń: 657
 444. 2020 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 656
 445. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2019 r
  Wyświetleń: 588
 446. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r
  Wyświetleń: 576
 447. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 558
 448. Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 485
 449. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIV sesji Rady Gminy w dniu 20.02.2020 r
  Wyświetleń: 448
 450. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 423
 451. Zawiadomienia i obwieszczenia 2020
  Wyświetleń: 399
 452. Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice-Dąbrowa
  Wyświetleń: 396
 453. Petycje 2020
  Wyświetleń: 353
 454. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”
  Wyświetleń: 337
 455. ORZECZENIA
  Wyświetleń: 331
 456. Budowa zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno-biurową
  Wyświetleń: 299
 457. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r.
  Wyświetleń: 299
 458. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 284
 459. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: " Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 272
 460. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”
  Wyświetleń: 264
 461. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 264
 462. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 259
 463. Rok 2020
  Wyświetleń: 257
 464. Decyzja środowiskowa w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 251
 465. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 250
 466. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XV sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r
  Wyświetleń: 248
 467. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2019 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 245
 468. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 237
 469. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 236
 470. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 227
 471. INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 219
 472. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 175
 473. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 167
 474. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 158
 475. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 146
 476. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 140
 477. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVI sesji Rady Gminy w dniu 18.06.2020 r
  Wyświetleń: 133
 478. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 129
 479. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 101
 480. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 76
 481. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 49
 482. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - II-gie wyłożenie
  Wyświetleń: 30
 483. Obwieszczenie Wójta Gmina Świerczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 22
 484. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 21
 485. OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Opolskiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 17
 486. Zawiadomienie stron postępowania o pozytywnym zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 14
 487. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 3
Statystyki podstron prowadzone są od 05.06.2014
Metryczka
 • wytworzono:
  06-05-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  06-05-2014 12:28
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 4754
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl