Urząd Gminy w Świerczowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 66962
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 64638
 3. Zapytania do 30.000 euro rok 2014
  Wyświetleń: 37346
 4. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 31556
 5. Aktualności
  Wyświetleń: 28465
 6. SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWICACH
  Wyświetleń: 20569
 7. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 16535
 8. Archiwum zarządzeń
  Wyświetleń: 15452
 9. Protokoły
  Wyświetleń: 14497
 10. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 14081
 11. Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.
  Wyświetleń: 13898
 12. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 12692
 13. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 10687
 14. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 10483
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9408
 16. Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 9262
 17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 9152
 18. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 9133
 19. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9132
 20. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9091
 21. Przetargi 2008
  Wyświetleń: 9059
 22. Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 8369
 23. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 8090
 24. SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE
  Wyświetleń: 8079
 25. Otwarty konkurs ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 8049
 26. PRZEDSZKOLE W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 7894
 27. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7626
 28. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 7550
 29. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 7409
 30. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 7324
 31. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7146
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6617
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 6441
 34. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6225
 35. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 6168
 36. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 6019
 37. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 5945
 38. Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 5930
 39. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 5767
 40. Opinie RIO w Opolu
  Wyświetleń: 5622
 41. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5607
 42. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 5590
 43. GMINNY OŚRODEK KULTURY
  Wyświetleń: 5544
 44. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 5428
 45. Sekretariat Wójta
  Wyświetleń: 5302
 46. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 5284
 47. Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5281
 48. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5281
 49. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 5235
 50. Rejestry, Ewidencje, Archiwa
  Wyświetleń: 5152
 51. MAJĄTEK
  Wyświetleń: 5121
 52. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 5050
 53. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 5046
 54. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 5008
 55. Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton
  Wyświetleń: 4977
 56. Nabór na stanowisko
  Wyświetleń: 4915
 57. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 4868
 58. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 4825
 59. Przedmiot Działalności i Kompetencje
  Wyświetleń: 4697
 60. Nabór 2014
  Wyświetleń: 4674
 61. Wykonanie budżetu w 2009 roku
  Wyświetleń: 4654
 62. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 4624
 63. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4585
 64. Przetargi 2003 - 2007
  Wyświetleń: 4549
 65. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4468
 66. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4444
 67. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Świerczów
  Wyświetleń: 4438
 68. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4393
 69. STATUT GMINY ŚWIERCZÓW
  Wyświetleń: 4364
 70. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 4360
 71. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2011 R.
  Wyświetleń: 4348
 72. Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
  Wyświetleń: 4335
 73. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r
  Wyświetleń: 4295
 74. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4289
 75. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4276
 76. Przetargi 2009
  Wyświetleń: 4271
 77. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 4247
 78. Wybory samorządowe 2010 r.
  Wyświetleń: 4246
 79. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 4244
 80. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 4242
 81. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4220
 82. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 4214
 83. Strategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012 - 2020
  Wyświetleń: 4178
 84. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 4169
 85. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 4122
 86. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4120
 87. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.
  Wyświetleń: 4075
 88. Link do portalu na którym zostały zamieszczone metadane
  Wyświetleń: 4063
 89. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 4046
 90. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4034
 91. Postanowienia
  Wyświetleń: 4031
 92. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4016
 93. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3931
 94. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 3881
 95. Metadane
  Wyświetleń: 3849
 96. Kontrole przeprowadzone w 2011 r
  Wyświetleń: 3820
 97. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3790
 98. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3728
 99. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3695
 100. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3642
 101. Rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 3636
 102. Wykonanie budżetu w 2008 roku
  Wyświetleń: 3619
 103. INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
  Wyświetleń: 3594
 104. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3551
 105. Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3501
 106. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3466
 107. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 3464
 108. Przetargi 2010
  Wyświetleń: 3460
 109. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3455
 110. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 3429
 111. Rok 2014
  Wyświetleń: 3399
 112. Kontrole przeprowadzone w 2014 r
  Wyświetleń: 3394
 113. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 3327
 114. Wykonanie budżetu w 2012 roku
  Wyświetleń: 3292
 115. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Ryś w Opolu
  Wyświetleń: 3267
 116. Taryfy w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 3260
 117. Wykaz dokumentów o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3207
 118. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3162
 119. Wykonanie budżetu 2014 rok
  Wyświetleń: 3084
 120. Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3072
 121. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3065
 122. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 3057
 123. Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku
  Wyświetleń: 3056
 124. Ogłoszenie o przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3019
 125. Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści
  Wyświetleń: 2989
 126. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 2968
 127. Przetarg na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2943
 128. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 2940
 129. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2939
 130. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 2926
 131. Kontrole przeprowadzone w 2013 r
  Wyświetleń: 2880
 132. Komunikaty Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Namysłowie
  Wyświetleń: 2865
 133. Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2842
 134. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.
  Wyświetleń: 2822
 135. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 2802
 136. Kontrole przeprowadzone w 2012 r
  Wyświetleń: 2800
 137. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2719
 138. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2715
 139. Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
  Wyświetleń: 2678
 140. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 2671
 141. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2664
 142. Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 2652
 143. Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych
  Wyświetleń: 2624
 144. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Namysłowie
  Wyświetleń: 2609
 145. Zmiana imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 2558
 146. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
  Wyświetleń: 2521
 147. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 2510
 148. Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
  Wyświetleń: 2487
 149. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
  Wyświetleń: 2468
 150. ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE
  Wyświetleń: 2459
 151. Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (ślub konkordatowy)
  Wyświetleń: 2457
 152. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2447
 153. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Łoś w Namysłowie
  Wyświetleń: 2446
 154. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2409
 155. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY
  Wyświetleń: 2404
 156. UCHWAŁY 2010 R.
  Wyświetleń: 2403
 157. Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 2401
 158. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 2364
 159. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  Wyświetleń: 2349
 160. Wymiar podatku od osób prawnych
  Wyświetleń: 2343
 161. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 2342
 162. 2018 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 2338
 163. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2338
 164. UCHWAŁY 2011 R
  Wyświetleń: 2337
 165. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie zgonu
  Wyświetleń: 2333
 166. Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2318
 167. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2315
 168. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 2311
 169. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2311
 170. Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Namysłowa w sprawie przdsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
  Wyświetleń: 2302
 171. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2301
 172. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2294
 173. UCHWAŁY 2012 R
  Wyświetleń: 2281
 174. Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 2278
 175. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2272
 176. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 2262
 177. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 2254
 178. Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn
  Wyświetleń: 2252
 179. Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 2248
 180. Odtworzenie treści polskiego aktu urodzenia
  Wyświetleń: 2247
 181. Ewidencje
  Wyświetleń: 2245
 182. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 2240
 183. UCHWAŁY 2007 R
  Wyświetleń: 2239
 184. Uzupełnienie treści aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 2222
 185. Rejestry
  Wyświetleń: 2207
 186. Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie zmian związanych z gospodarką przestrzeną
  Wyświetleń: 2186
 187. UCHWAŁY 2008 R.
  Wyświetleń: 2180
 188. Stawki podatków na 2015 rok
  Wyświetleń: 2144
 189. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2129
 190. UCHWAŁY 2009 R
  Wyświetleń: 2116
 191. Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 2114
 192. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2100
 193. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie małżeństwa
  Wyświetleń: 2090
 194. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 2086
 195. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 2085
 196. Pliki metadanych
  Wyświetleń: 2080
 197. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2065
 198. Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice
  Wyświetleń: 2056
 199. Ulgi w obowiązku podatkowym
  Wyświetleń: 2054
 200. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy
  Wyświetleń: 2052
 201. Rok 2014
  Wyświetleń: 2052
 202. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2038
 203. Ulgi w podatkach i opłatach
  Wyświetleń: 2037
 204. UCHWAŁY 2004 R
  Wyświetleń: 2031
 205. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2022
 206. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2020
 207. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2015
 208. Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku
  Wyświetleń: 2004
 209. Wybory
  Wyświetleń: 2003
 210. Rok 2015
  Wyświetleń: 1986
 211. Rok 2016
  Wyświetleń: 1985
 212. Uznanie ojcostwa
  Wyświetleń: 1975
 213. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1973
 214. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 1968
 215. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 1962
 216. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 1951
 217. Uzupełnienie treści aktu urodzenia
  Wyświetleń: 1940
 218. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)
  Wyświetleń: 1935
 219. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary
  Wyświetleń: 1934
 220. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.
  Wyświetleń: 1928
 221. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 1922
 222. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1915
 223. Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1896
 224. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 1890
 225. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1885
 226. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.
  Wyświetleń: 1882
 227. Rok 2011
  Wyświetleń: 1878
 228. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku rok 2006
  Wyświetleń: 1874
 229. Archiwa
  Wyświetleń: 1870
 230. Projekty uchwał 2012
  Wyświetleń: 1862
 231. UCHWAŁY 2006 R.
  Wyświetleń: 1856
 232. Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku
  Wyświetleń: 1855
 233. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie urodzenia
  Wyświetleń: 1847
 234. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2009 R
  Wyświetleń: 1845
 235. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1835
 236. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 1835
 237. Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku
  Wyświetleń: 1835
 238. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin
  Wyświetleń: 1834
 239. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 1834
 240. Rok 2013
  Wyświetleń: 1831
 241. Wykonanie budżetu w 2010 roku
  Wyświetleń: 1825
 242. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2006 R.
  Wyświetleń: 1824
 243. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.
  Wyświetleń: 1823
 244. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 1823
 245. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 1816
 246. Zawarcie małżeństwa cywilnego
  Wyświetleń: 1816
 247. UCHWAŁY 2005 R.
  Wyświetleń: 1814
 248. Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków
  Wyświetleń: 1810
 249. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2013 R
  Wyświetleń: 1806
 250. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1799
 251. Wykonanie budżetu w 2007 roku
  Wyświetleń: 1796
 252. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1794
 253. Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1793
 254. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 1792
 255. Decyzje środowiskowe 2014rok
  Wyświetleń: 1791
 256. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 1791
 257. Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec
  Wyświetleń: 1788
 258. Odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 1783
 259. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2008 R.
  Wyświetleń: 1782
 260. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2008 ROKU.
  Wyświetleń: 1768
 261. Projekty uchwał 2013
  Wyświetleń: 1768
 262. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2010 R
  Wyświetleń: 1763
 263. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 1760
 264. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul.Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 1760
 265. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1756
 266. UCHWAŁY 2003r.
  Wyświetleń: 1755
 267. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 1749
 268. Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1746
 269. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2009 ROKU
  Wyświetleń: 1740
 270. ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 1740
 271. Rok 2012
  Wyświetleń: 1728
 272. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU.
  Wyświetleń: 1725
 273. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2007 R
  Wyświetleń: 1720
 274. Wykonanie budżetu w 2006 roku
  Wyświetleń: 1712
 275. Ogłoszenie o przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 1709
 276. Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku.
  Wyświetleń: 1707
 277. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 1705
 278. Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......
  Wyświetleń: 1704
 279. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (kod CPV 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów i do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 1692
 280. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2005 R.
  Wyświetleń: 1690
 281. Uzupełnienie treści aktu zgonu
  Wyświetleń: 1689
 282. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 1688
 283. Rok 2010
  Wyświetleń: 1687
 284. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt pt. Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 1684
 285. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1683
 286. PROTOKOŁY SESJI RADY GMINY - 2004 R.
  Wyświetleń: 1683
 287. Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 1683
 288. Pytania i odpowiedzi dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 1681
 289. Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1675
 290. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1667
 291. Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1662
 292. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2012 R
  Wyświetleń: 1660
 293. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1654
 294. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1653
 295. Ogłoszenie o przetargu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n .:AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1648
 296. Ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 1647
 297. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 1647
 298. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1646
 299. Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1645
 300. Decyzje środowiskowe 2006 rok
  Wyświetleń: 1644
 301. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1642
 302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 1641
 303. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 1626
 304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
  Wyświetleń: 1626
 305. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1625
 306. Decyzje środowiskowe 2008 rok
  Wyświetleń: 1622
 307. Decyzje środowiskowe 2009 rok
  Wyświetleń: 1621
 308. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2007 ROKU
  Wyświetleń: 1619
 309. Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1618
 310. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
  Wyświetleń: 1613
 311. Decyzje środowiskowe 2007 rok
  Wyświetleń: 1612
 312. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 1611
 313. Decyzje środowiskowe 2013 rok
  Wyświetleń: 1606
 314. Obwieszczenia innych instytucji administracji państwowej
  Wyświetleń: 1595
 315. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1595
 316. Postanowienia 2013 r.
  Wyświetleń: 1591
 317. Odtworzenie treści polskiego aktu zgonu
  Wyświetleń: 1588
 318. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1586
 319. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1578
 320. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1574
 321. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice.
  Wyświetleń: 1569
 322. Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
  Wyświetleń: 1563
 323. Decyzje środowiskowe 2010 rok
  Wyświetleń: 1562
 324. Ogłoszenie o przetargu pn: Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1557
 325. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1547
 326. Wykonanie budżetu w 2013 roku
  Wyświetleń: 1540
 327. Przetarg nieograniczony na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 2013 p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły .
  Wyświetleń: 1535
 328. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1533
 329. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1527
 330. Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach tranportowych Urzedu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 1519
 331. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1519
 332. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 1514
 333. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1509
 334. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1507
 335. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle
  Wyświetleń: 1506
 336. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1505
 337. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1493
 338. Zaproszenie do złożenia ofert na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1491
 339. Zaproszenie do składania ofert Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO o mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
  Wyświetleń: 1484
 340. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE 2010 ROKU
  Wyświetleń: 1481
 341. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 1472
 342. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1470
 343. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1468
 344. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świercz
  Wyświetleń: 1467
 345. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1466
 346. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1466
 347. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1460
 348. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt Ciekawiej, szybciej, pewniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2
  Wyświetleń: 1460
 349. Wykonanie budżetu w 2011 roku
  Wyświetleń: 1457
 350. Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego pn. Przewóz osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej Nr 4 , w Namysłowie- €“ Zadanie nr 2
  Wyświetleń: 1456
 351. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 1450
 352. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1438
 353. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 1436
 354. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1424
 355. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1414
 356. Pytania i odpowiedzi do przetargu na przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1413
 357. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1412
 358. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 1409
 359. Postanowienia 2011 r.
  Wyświetleń: 1406
 360. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2010r.?
  Wyświetleń: 1406
 361. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1398
 362. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)
  Wyświetleń: 1392
 363. Odpowiedź na pytanie dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1390
 364. 2019 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 1389
 365. Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 1387
 366. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dot. przetargu pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1384
 367. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 1380
 368. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1379
 369. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1377
 370. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1371
 371. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1368
 372. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 1365
 373. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 1347
 374. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1345
 375. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w
  Wyświetleń: 1339
 376. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1334
 377. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1327
 378. Budżet 2013
  Wyświetleń: 1324
 379. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1324
 380. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 1323
 381. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 1311
 382. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1309
 383. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1306
 384. Pytanie i odpowiedź dot. przetargu na Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 1305
 385. Przetarg nieograniczony na Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce-Etap I Wiata drewniana,remont dachu,zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem,wykonanie instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1300
 386. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 1296
 387. Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 1286
 388. Informacja o unieważnieniu postępowania Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000
  Wyświetleń: 1284
 389. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1283
 390. Budżet 2012
  Wyświetleń: 1282
 391. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego , Szkoły Podstawowej nr 4 , Środowiskowego Domu Pomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1278
 392. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1277
 393. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 1272
 394. Informacja w sprawie unieważnienia przetrgu pt. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 1264
 395. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu pn Zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1263
 396. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 1263
 397. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 1262
 398. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie)
  Wyświetleń: 1261
 399. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 1260
 400. Rok 2018
  Wyświetleń: 1258
 401. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1257
 402. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1256
 403. Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1255
 404. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1247
 405. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1246
 406. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1239
 407. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły
  Wyświetleń: 1239
 408. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1237
 409. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecon
  Wyświetleń: 1230
 410. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 1230
 411. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki
  Wyświetleń: 1224
 412. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1214
 413. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1212
 414. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1202
 415. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1198
 416. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1197
 417. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1188
 418. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1183
 419. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 1178
 420. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1157
 421. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 1148
 422. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 1147
 423. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetrgu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 1121
 424. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
  Wyświetleń: 1107
 425. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 1093
 426. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie
  Wyświetleń: 1084
 427. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Świerczowie na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczania finansowych placówek oświatowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1031
 428. Sposoby postępowania w różnych sytuacjach pogodowych
  Wyświetleń: 1000
 429. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L
  Wyświetleń: 960
 430. Rok 2019
  Wyświetleń: 653
 431. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 640
 432. Rok 2017
  Wyświetleń: 620
 433. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, informującego o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.207.2018.MB z dnia 07-03-2019 r.
  Wyświetleń: 558
 434. Raport z konsultacji społecznych dotyczących sieci szkół
  Wyświetleń: 541
 435. Zawiadomienia i obwieszczenia 2019
  Wyświetleń: 372
 436. Petycje 2019
  Wyświetleń: 312
 437. PETYCJE
  Wyświetleń: 286
 438. Rok 2016
  Wyświetleń: 251
 439. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 195
 440. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 181
 441. Informacja Wójta Gminy Świerczów dotycząca sporządzania aktów planistycznych
  Wyświetleń: 174
 442. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 102
 443. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 61
Statystyki podstron prowadzone są od 05.06.2014
Metryczka
 • wytworzono:
  06-05-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  06-05-2014 12:28
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 3881
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×