Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 94684
 2. Zapytania do 30.000 euro rok 2014
  Wyświetleń: 45444
 3. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 40033
 4. Aktualności
  Wyświetleń: 39120
 5. SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWICACH
  Wyświetleń: 23734
 6. Archiwum zarządzeń
  Wyświetleń: 22111
 7. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 20627
 8. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 19169
 9. Protokoły
  Wyświetleń: 18555
 10. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 18150
 11. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 16187
 12. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 15583
 13. Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.
  Wyświetleń: 15255
 14. Przetargi 2008
  Wyświetleń: 12600
 15. Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 11281
 16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 10866
 17. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10855
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10736
 19. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10654
 20. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 10303
 21. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 9858
 22. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9344
 23. SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE
  Wyświetleń: 9223
 24. Otwarty konkurs ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 9105
 25. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 9072
 26. Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 8979
 27. PRZEDSZKOLE W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 8921
 28. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8677
 29. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 8539
 30. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 8135
 31. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 7972
 32. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 7790
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 7644
 34. Opinie RIO w Opolu
  Wyświetleń: 7213
 35. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 7091
 36. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 7066
 37. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 6971
 38. GMINNY OŚRODEK KULTURY
  Wyświetleń: 6874
 39. Sekretariat Wójta
  Wyświetleń: 6801
 40. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 6772
 41. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 6742
 42. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 6730
 43. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 6630
 44. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 6506
 45. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 6496
 46. Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 6493
 47. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 6292
 48. Rejestry, Ewidencje, Archiwa
  Wyświetleń: 6248
 49. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 6222
 50. Nabór na stanowisko
  Wyświetleń: 6209
 51. Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6187
 52. MAJĄTEK
  Wyświetleń: 6129
 53. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 6129
 54. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6076
 55. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6072
 56. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 5950
 57. Przedmiot Działalności i Kompetencje
  Wyświetleń: 5807
 58. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 5765
 59. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2011 R.
  Wyświetleń: 5674
 60. Przetargi 2003 - 2007
  Wyświetleń: 5572
 61. Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
  Wyświetleń: 5560
 62. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 5520
 63. Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton
  Wyświetleń: 5510
 64. STATUT GMINY ŚWIERCZÓW
  Wyświetleń: 5473
 65. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5471
 66. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 5432
 67. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Świerczów
  Wyświetleń: 5322
 68. Przetargi 2009
  Wyświetleń: 5283
 69. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 5281
 70. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 5275
 71. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 5256
 72. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.
  Wyświetleń: 5242
 73. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 5203
 74. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 5198
 75. Strategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012 - 2020
  Wyświetleń: 5189
 76. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 5188
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 5165
 78. Nabór 2014
  Wyświetleń: 5163
 79. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5121
 80. Wykonanie budżetu w 2009 roku
  Wyświetleń: 5105
 81. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 5095
 82. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5095
 83. Petycje 2018
  Wyświetleń: 5030
 84. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4974
 85. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4965
 86. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4947
 87. Postanowienia
  Wyświetleń: 4944
 88. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 4940
 89. Wybory samorządowe 2010 r.
  Wyświetleń: 4922
 90. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r
  Wyświetleń: 4917
 91. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4858
 92. Metadane
  Wyświetleń: 4813
 93. Rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 4810
 94. INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
  Wyświetleń: 4751
 95. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 4696
 96. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4678
 97. Komunikaty Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Namysłowie
  Wyświetleń: 4643
 98. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4632
 99. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4584
 100. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 4577
 101. Link do portalu na którym zostały zamieszczone metadane
  Wyświetleń: 4539
 102. Przetargi 2010
  Wyświetleń: 4504
 103. Kontrole przeprowadzone w 2011 r
  Wyświetleń: 4400
 104. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4309
 105. Taryfy w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 4244
 106. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4221
 107. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4191
 108. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 4168
 109. Wykonanie budżetu w 2008 roku
  Wyświetleń: 4134
 110. Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4105
 111. Kontrole przeprowadzone w 2014 r
  Wyświetleń: 4050
 112. Wykaz dokumentów o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4027
 113. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 4023
 114. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Ryś w Opolu
  Wyświetleń: 3936
 115. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 3919
 116. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 3900
 117. Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku
  Wyświetleń: 3862
 118. Rok 2014
  Wyświetleń: 3840
 119. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3744
 120. Wykonanie budżetu w 2012 roku
  Wyświetleń: 3737
 121. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 3730
 122. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 3677
 123. Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3636
 124. Ogłoszenie o przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3622
 125. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3572
 126. Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 3551
 127. Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści
  Wyświetleń: 3526
 128. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 3524
 129. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 3517
 130. Wykonanie budżetu 2014 rok
  Wyświetleń: 3507
 131. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3503
 132. Ulgi w podatkach i opłatach
  Wyświetleń: 3494
 133. Kontrole przeprowadzone w 2013 r
  Wyświetleń: 3490
 134. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 3490
 135. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 3479
 136. Przetarg na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3451
 137. 2018 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 3429
 138. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 3429
 139. Wymiar podatku od osób prawnych
  Wyświetleń: 3429
 140. Kontrole przeprowadzone w 2012 r
  Wyświetleń: 3395
 141. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 3343
 142. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 3316
 143. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3282
 144. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.
  Wyświetleń: 3251
 145. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3249
 146. Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
  Wyświetleń: 3244
 147. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 3137
 148. Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 3127
 149. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 3125
 150. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 3121
 151. Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3106
 152. Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3098
 153. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 3087
 154. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Namysłowie
  Wyświetleń: 3085
 155. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3084
 156. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 3075
 157. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 3066
 158. UCHWAŁY 2011 R
  Wyświetleń: 3053
 159. Ulgi w obowiązku podatkowym
  Wyświetleń: 3043
 160. Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 3037
 161. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 3034
 162. ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE
  Wyświetleń: 3023
 163. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  Wyświetleń: 3023
 164. Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych
  Wyświetleń: 2996
 165. Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
  Wyświetleń: 2991
 166. UCHWAŁY 2010 R.
  Wyświetleń: 2981
 167. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY
  Wyświetleń: 2979
 168. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2967
 169. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
  Wyświetleń: 2966
 170. Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2929
 171. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Łoś w Namysłowie
  Wyświetleń: 2927
 172. Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Namysłowa w sprawie przdsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
  Wyświetleń: 2924
 173. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2922
 174. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2913
 175. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 2911
 176. Rejestry
  Wyświetleń: 2894
 177. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 2874
 178. Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 2867
 179. UCHWAŁY 2007 R
  Wyświetleń: 2855
 180. UCHWAŁY 2012 R
  Wyświetleń: 2822
 181. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 2814
 182. Ewidencje
  Wyświetleń: 2805
 183. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 2794
 184. Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn
  Wyświetleń: 2790
 185. Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2780
 186. Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku
  Wyświetleń: 2774
 187. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2758
 188. UCHWAŁY 2008 R.
  Wyświetleń: 2743
 189. 2019 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 2732
 190. Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku
  Wyświetleń: 2727
 191. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2725
 192. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2713
 193. Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 2709
 194. Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku
  Wyświetleń: 2694
 195. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 2688
 196. Pliki metadanych
  Wyświetleń: 2687
 197. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 2675
 198. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 2674
 199. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2672
 200. Rok 2014
  Wyświetleń: 2640
 201. Stawki podatków na 2015 rok
  Wyświetleń: 2632
 202. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2617
 203. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 2607
 204. Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice
  Wyświetleń: 2605
 205. UCHWAŁY 2009 R
  Wyświetleń: 2598
 206. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2598
 207. Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie zmian związanych z gospodarką przestrzeną
  Wyświetleń: 2597
 208. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2588
 209. Wybory
  Wyświetleń: 2580
 210. Rok 2015
  Wyświetleń: 2567
 211. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 2553
 212. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary
  Wyświetleń: 2552
 213. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2549
 214. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy
  Wyświetleń: 2543
 215. UCHWAŁY 2004 R
  Wyświetleń: 2533
 216. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2528
 217. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2518
 218. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.
  Wyświetleń: 2516
 219. Archiwa
  Wyświetleń: 2506
 220. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2503
 221. Rok 2011
  Wyświetleń: 2486
 222. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 2477
 223. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2468
 224. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2450
 225. Decyzje środowiskowe 2014rok
  Wyświetleń: 2445
 226. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)
  Wyświetleń: 2445
 227. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 2442
 228. Decyzje środowiskowe 2006 rok
  Wyświetleń: 2429
 229. Projekty uchwał 2013
  Wyświetleń: 2413
 230. UCHWAŁY 2006 R.
  Wyświetleń: 2401
 231. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 2392
 232. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 2390
 233. Rok 2013
  Wyświetleń: 2389
 234. Projekty uchwał 2012
  Wyświetleń: 2388
 235. Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku.
  Wyświetleń: 2388
 236. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 2385
 237. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2384
 238. Rok 2012
  Wyświetleń: 2373
 239. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2372
 240. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin
  Wyświetleń: 2370
 241. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.
  Wyświetleń: 2369
 242. Rok 2016
  Wyświetleń: 2364
 243. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku rok 2006
  Wyświetleń: 2360
 244. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2006 R.
  Wyświetleń: 2349
 245. Wykonanie budżetu w 2007 roku
  Wyświetleń: 2348
 246. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2009 R
  Wyświetleń: 2347
 247. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 2337
 248. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 2334
 249. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 2332
 250. Wykonanie budżetu w 2010 roku
  Wyświetleń: 2329
 251. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.
  Wyświetleń: 2327
 252. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 2317
 253. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2008 R.
  Wyświetleń: 2316
 254. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2010 R
  Wyświetleń: 2315
 255. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2312
 256. Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków
  Wyświetleń: 2311
 257. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2013 R
  Wyświetleń: 2309
 258. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2012 R
  Wyświetleń: 2298
 259. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 2293
 260. Decyzje środowiskowe 2008 rok
  Wyświetleń: 2289
 261. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt pt. Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 2289
 262. Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2287
 263. Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec
  Wyświetleń: 2281
 264. Decyzje środowiskowe 2013 rok
  Wyświetleń: 2269
 265. UCHWAŁY 2005 R.
  Wyświetleń: 2268
 266. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2264
 267. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2008 ROKU.
  Wyświetleń: 2259
 268. Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 2259
 269. Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2257
 270. Decyzje środowiskowe 2007 rok
  Wyświetleń: 2256
 271. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2251
 272. Decyzje środowiskowe 2009 rok
  Wyświetleń: 2248
 273. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2245
 274. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2009 ROKU
  Wyświetleń: 2242
 275. Rok 2010
  Wyświetleń: 2239
 276. PROTOKOŁY SESJI RADY GMINY - 2004 R.
  Wyświetleń: 2236
 277. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2227
 278. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2221
 279. Pytania i odpowiedzi dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 2215
 280. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2206
 281. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2204
 282. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 2196
 283. ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2195
 284. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2005 R.
  Wyświetleń: 2187
 285. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul.Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 2187
 286. Decyzje środowiskowe 2010 rok
  Wyświetleń: 2184
 287. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (kod CPV 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów i do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 2183
 288. Wykonanie budżetu w 2006 roku
  Wyświetleń: 2179
 289. Ogłoszenie o przetargu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n .:AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 2176
 290. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2007 R
  Wyświetleń: 2176
 291. Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......
  Wyświetleń: 2172
 292. Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2171
 293. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 2171
 294. UCHWAŁY 2003r.
  Wyświetleń: 2170
 295. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
  Wyświetleń: 2163
 296. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2163
 297. Ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2162
 298. Ogłoszenie o przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 2155
 299. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2153
 300. Postanowienia 2013 r.
  Wyświetleń: 2121
 301. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
  Wyświetleń: 2120
 302. Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2120
 303. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU.
  Wyświetleń: 2120
 304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 2117
 305. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 2114
 306. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 2104
 307. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2098
 308. Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 2096
 309. Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
  Wyświetleń: 2095
 310. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2078
 311. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2072
 312. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 2071
 313. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice.
  Wyświetleń: 2054
 314. Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2050
 315. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 2047
 316. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 2046
 317. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2042
 318. Obwieszczenia innych instytucji administracji państwowej
  Wyświetleń: 2041
 319. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 2038
 320. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2035
 321. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2007 ROKU
  Wyświetleń: 2024
 322. Zaproszenie do składania ofert Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO o mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
  Wyświetleń: 2016
 323. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 2015
 324. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2005
 325. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1997
 326. Wykonanie budżetu w 2013 roku
  Wyświetleń: 1993
 327. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1988
 328. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1986
 329. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1969
 330. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1963
 331. Ogłoszenie o przetargu pn: Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1951
 332. Wykonanie budżetu w 2011 roku
  Wyświetleń: 1935
 333. Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego pn. Przewóz osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej Nr 4 , w Namysłowie- €“ Zadanie nr 2
  Wyświetleń: 1933
 334. Przetarg nieograniczony na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 2013 p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły .
  Wyświetleń: 1921
 335. Postanowienia 2011 r.
  Wyświetleń: 1920
 336. Sposoby postępowania w różnych sytuacjach pogodowych
  Wyświetleń: 1912
 337. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1910
 338. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 1909
 339. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1906
 340. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE 2010 ROKU
  Wyświetleń: 1906
 341. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1902
 342. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1902
 343. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1899
 344. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1897
 345. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 1882
 346. Zaproszenie do złożenia ofert na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1875
 347. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 1861
 348. Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach tranportowych Urzedu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 1844
 349. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 1841
 350. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1831
 351. Rok 2018
  Wyświetleń: 1826
 352. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt Ciekawiej, szybciej, pewniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2
  Wyświetleń: 1809
 353. Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 1809
 354. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle
  Wyświetleń: 1808
 355. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1807
 356. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świercz
  Wyświetleń: 1790
 357. Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 1782
 358. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1782
 359. Budżet 2013
  Wyświetleń: 1779
 360. Pytania i odpowiedzi do przetargu na przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1774
 361. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 1762
 362. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1756
 363. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)
  Wyświetleń: 1754
 364. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 1752
 365. Budżet 2012
  Wyświetleń: 1752
 366. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2010r.?
  Wyświetleń: 1751
 367. Pytanie i odpowiedź dot. przetargu na Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 1739
 368. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1734
 369. Odpowiedź na pytanie dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1729
 370. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1728
 371. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1728
 372. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 1726
 373. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1715
 374. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1714
 375. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 1710
 376. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1693
 377. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1682
 378. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1681
 379. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1677
 380. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1660
 381. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dot. przetargu pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1659
 382. Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1653
 383. Raport z konsultacji społecznych dotyczących sieci szkół
  Wyświetleń: 1647
 384. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1646
 385. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1644
 386. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1636
 387. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 1636
 388. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 1634
 389. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1632
 390. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w
  Wyświetleń: 1631
 391. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1622
 392. Przetarg nieograniczony na Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce-Etap I Wiata drewniana,remont dachu,zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem,wykonanie instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1618
 393. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego , Szkoły Podstawowej nr 4 , Środowiskowego Domu Pomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1618
 394. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 1617
 395. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 1614
 396. PETYCJE
  Wyświetleń: 1611
 397. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 1610
 398. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1606
 399. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie)
  Wyświetleń: 1605
 400. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 1593
 401. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 1588
 402. Petycje 2019
  Wyświetleń: 1578
 403. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1576
 404. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 1570
 405. Informacja w sprawie unieważnienia przetrgu pt. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 1566
 406. Informacja o unieważnieniu postępowania Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000
  Wyświetleń: 1561
 407. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1561
 408. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1553
 409. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki
  Wyświetleń: 1533
 410. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1530
 411. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1528
 412. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu pn Zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1526
 413. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 1523
 414. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1519
 415. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1516
 416. Interpelacje Radnych
  Wyświetleń: 1507
 417. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły
  Wyświetleń: 1496
 418. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1493
 419. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1480
 420. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecon
  Wyświetleń: 1474
 421. PRZETARGI 2020
  Wyświetleń: 1467
 422. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1463
 423. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1463
 424. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 1455
 425. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1444
 426. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Świerczowie na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczania finansowych placówek oświatowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1439
 427. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L
  Wyświetleń: 1428
 428. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1427
 429. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 1397
 430. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
  Wyświetleń: 1383
 431. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetrgu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 1371
 432. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie
  Wyświetleń: 1362
 433. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 1361
 434. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 1340
 435. Zawiadomienia i obwieszczenia 2019
  Wyświetleń: 1275
 436. Rok 2019
  Wyświetleń: 1204
 437. Rok 2017
  Wyświetleń: 1183
 438. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 1149
 439. Informacja Wójta Gminy Świerczów dotycząca sporządzania aktów planistycznych
  Wyświetleń: 1049
 440. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, informującego o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.207.2018.MB z dnia 07-03-2019 r.
  Wyświetleń: 1048
 441. 2020 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 1041
 442. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 993
 443. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 982
 444. Rok 2016
  Wyświetleń: 782
 445. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r
  Wyświetleń: 708
 446. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2019 r
  Wyświetleń: 695
 447. Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 654
 448. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 651
 449. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIV sesji Rady Gminy w dniu 20.02.2020 r
  Wyświetleń: 604
 450. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 558
 451. Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice-Dąbrowa
  Wyświetleń: 544
 452. Petycje 2020
  Wyświetleń: 537
 453. Zawiadomienia i obwieszczenia 2020
  Wyświetleń: 521
 454. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 507
 455. ORZECZENIA
  Wyświetleń: 503
 456. INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 450
 457. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”
  Wyświetleń: 450
 458. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 430
 459. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r.
  Wyświetleń: 419
 460. Budowa zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno-biurową
  Wyświetleń: 406
 461. Rok 2020
  Wyświetleń: 390
 462. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XV sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r
  Wyświetleń: 384
 463. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”
  Wyświetleń: 377
 464. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: " Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 373
 465. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 369
 466. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 366
 467. Decyzja środowiskowa w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 361
 468. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 352
 469. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 341
 470. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2019 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 330
 471. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 328
 472. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 326
 473. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVI sesji Rady Gminy w dniu 18.06.2020 r
  Wyświetleń: 280
 474. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 259
 475. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 248
 476. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 245
 477. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 245
 478. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 225
 479. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 221
 480. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 219
 481. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 216
 482. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 179
 483. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 122
 484. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - II-gie wyłożenie
  Wyświetleń: 121
 485. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 107
 486. Obwieszczenie Wójta Gmina Świerczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 88
 487. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 81
 488. OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Opolskiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 77
 489. Zawiadomienie stron postępowania o pozytywnym zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 61
 490. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 41
 491. OBWIESZCZENIE o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020r.w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 17
 492. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”.
  Wyświetleń: 12
 493. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVII sesji Rady Gminy w dniu 24.09.2020 r
  Wyświetleń: 3
Statystyki podstron prowadzone są od 05.06.2014
Metryczka
 • wytworzono:
  06-05-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  06-05-2014 12:28
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 4965
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl