Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4081037955428314013454561434836843863181363512717700
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
320684164229248378033857932820391822649552863432553582642613
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
373013474529180233742621630489684252430319290304681918123811
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
307692671742132435833972526739140354487221395162782148743237
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
227441845118531508322863021145150801302018649344821466520322
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
213371944321649213911507317380168351576716850207491830823778
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
145651142712388171792167920983179892466916022207371412318039
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
0000114528144522568223206238211859516182
 1. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 119902
 2. Zapytania do 30.000 euro rok 2014
  Wyświetleń: 53689
 3. Aktualności
  Wyświetleń: 51981
 4. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 48457
 5. Archiwum zarządzeń
  Wyświetleń: 29801
 6. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 25514
 7. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 25083
 8. Szkoła Podstawowa w Bąkowicach
  Wyświetleń: 24977
 9. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 24539
 10. Protokoły
  Wyświetleń: 23784
 11. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 23208
 12. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 22590
 13. Przetargi 2008
  Wyświetleń: 17060
 14. Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.
  Wyświetleń: 16981
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16260
 16. Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 13860
 17. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 13440
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 13361
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13215
 20. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 12654
 21. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 11763
 22. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 11444
 23. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 11293
 24. Wzory oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 11117
 25. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
  Wyświetleń: 10606
 26. Otwarty konkurs ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 10442
 27. Przedszkole w Świerczowie
  Wyświetleń: 10285
 28. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 10142
 29. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 10075
 30. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 9891
 31. Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 9759
 32. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 9700
 33. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 9642
 34. Opinie RIO w Opolu
  Wyświetleń: 9372
 35. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 9237
 36. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 9094
 37. Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 9090
 38. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 9062
 39. Sekretariat Wójta
  Wyświetleń: 8581
 40. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 8338
 41. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 8216
 42. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 8153
 43. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 8034
 44. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 7992
 45. MAJĄTEK
  Wyświetleń: 7942
 46. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 7783
 47. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 7778
 48. Nabór na stanowisko
  Wyświetleń: 7666
 49. Rejestry, Ewidencje, Archiwa
  Wyświetleń: 7660
 50. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 7547
 51. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 7492
 52. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 7467
 53. Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 7422
 54. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 7317
 55. Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 7220
 56. Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
  Wyświetleń: 7196
 57. Przedmiot Działalności i Kompetencje
  Wyświetleń: 7138
 58. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7019
 59. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 6944
 60. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2011 R.
  Wyświetleń: 6943
 61. Przetargi 2003 - 2007
  Wyświetleń: 6939
 62. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 6918
 63. STATUT GMINY ŚWIERCZÓW
  Wyświetleń: 6907
 64. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 6880
 65. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6853
 66. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 6820
 67. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 6614
 68. Przetargi 2009
  Wyświetleń: 6610
 69. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.
  Wyświetleń: 6584
 70. INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
  Wyświetleń: 6547
 71. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 6539
 72. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 6536
 73. Nabór 2014
  Wyświetleń: 6501
 74. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 6470
 75. Rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 6448
 76. Metadane
  Wyświetleń: 6431
 77. Strategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012 - 2020
  Wyświetleń: 6417
 78. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6410
 79. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Świerczów
  Wyświetleń: 6384
 80. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 6345
 81. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 6332
 82. Postanowienia
  Wyświetleń: 6311
 83. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 6298
 84. Petycje 2018
  Wyświetleń: 6290
 85. Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton
  Wyświetleń: 6281
 86. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 6276
 87. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6263
 88. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 6134
 89. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 6071
 90. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 6035
 91. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 6033
 92. Wybory samorządowe 2010 r.
  Wyświetleń: 6015
 93. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 5986
 94. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r
  Wyświetleń: 5961
 95. Przetargi 2010
  Wyświetleń: 5913
 96. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  Wyświetleń: 5868
 97. Wykonanie budżetu w 2009 roku
  Wyświetleń: 5795
 98. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 5775
 99. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 5731
 100. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 5436
 101. Komunikaty Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Namysłowie
  Wyświetleń: 5421
 102. Taryfy w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 5418
 103. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 5417
 104. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 5376
 105. Link do portalu na którym zostały zamieszczone metadane
  Wyświetleń: 5300
 106. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 5247
 107. Kontrole przeprowadzone w 2011 r
  Wyświetleń: 5201
 108. PRZETARGI 2020
  Wyświetleń: 5200
 109. Rok 2014
  Wyświetleń: 5189
 110. Wykaz dokumentów o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5122
 111. Wymiar podatku od osób prawnych
  Wyświetleń: 5108
 112. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 5096
 113. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 5079
 114. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5036
 115. 2018 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 4994
 116. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 4991
 117. Ulgi w podatkach i opłatach
  Wyświetleń: 4983
 118. Kontrole przeprowadzone w 2014 r
  Wyświetleń: 4912
 119. Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku
  Wyświetleń: 4911
 120. Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 4904
 121. Wykonanie budżetu w 2008 roku
  Wyświetleń: 4886
 122. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Ryś w Opolu
  Wyświetleń: 4838
 123. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 4789
 124. Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 4753
 125. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 4730
 126. Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 4708
 127. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 4684
 128. Interpelacje Radnych złożone w 2020r.
  Wyświetleń: 4634
 129. Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 4615
 130. Ulgi w obowiązku podatkowym
  Wyświetleń: 4614
 131. Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 4578
 132. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 4539
 133. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 4532
 134. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 4509
 135. Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4483
 136. Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 4468
 137. Ogłoszenie o przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 4444
 138. 2019 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 4441
 139. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 4441
 140. Zaświadczenie o stanie cywilnym
  Wyświetleń: 4437
 141. Wykonanie budżetu w 2012 roku
  Wyświetleń: 4422
 142. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy
  Wyświetleń: 4420
 143. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4386
 144. Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4383
 145. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 4371
 146. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 4335
 147. Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4327
 148. Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4326
 149. Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu
  Wyświetleń: 4320
 150. UCHWAŁY 2011 R
  Wyświetleń: 4306
 151. Kontrole przeprowadzone w 2012 r
  Wyświetleń: 4300
 152. Kontrole przeprowadzone w 2013 r
  Wyświetleń: 4294
 153. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 4287
 154. Wykonanie budżetu 2014 rok
  Wyświetleń: 4263
 155. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4258
 156. Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści
  Wyświetleń: 4249
 157. Rejestry
  Wyświetleń: 4236
 158. Przetarg na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 4209
 159. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 4163
 160. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 4155
 161. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 4121
 162. UCHWAŁY 2010 R.
  Wyświetleń: 4119
 163. Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody
  Wyświetleń: 4118
 164. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 4110
 165. Archiwa
  Wyświetleń: 4101
 166. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 4074
 167. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4062
 168. Ewidencje
  Wyświetleń: 4049
 169. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka
  Wyświetleń: 4024
 170. Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 4012
 171. Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
  Wyświetleń: 4000
 172. Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny
  Wyświetleń: 3995
 173. UCHWAŁY 2007 R
  Wyświetleń: 3994
 174. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 3972
 175. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.
  Wyświetleń: 3959
 176. Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka
  Wyświetleń: 3959
 177. Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka
  Wyświetleń: 3949
 178. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Namysłowie
  Wyświetleń: 3948
 179. Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku
  Wyświetleń: 3910
 180. Wybory
  Wyświetleń: 3909
 181. UCHWAŁY 2012 R
  Wyświetleń: 3903
 182. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  Wyświetleń: 3901
 183. Rok 2014
  Wyświetleń: 3899
 184. Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3898
 185. UCHWAŁY 2004 R
  Wyświetleń: 3895
 186. ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE
  Wyświetleń: 3888
 187. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 3872
 188. Rok 2015
  Wyświetleń: 3835
 189. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 3831
 190. Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
  Wyświetleń: 3814
 191. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY
  Wyświetleń: 3808
 192. UCHWAŁY 2008 R.
  Wyświetleń: 3798
 193. Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Namysłowa w sprawie przdsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
  Wyświetleń: 3774
 194. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 3764
 195. Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku
  Wyświetleń: 3756
 196. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 3754
 197. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3752
 198. UCHWAŁY 2009 R
  Wyświetleń: 3746
 199. Rok 2013
  Wyświetleń: 3743
 200. Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 3737
 201. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
  Wyświetleń: 3736
 202. Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku
  Wyświetleń: 3712
 203. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Łoś w Namysłowie
  Wyświetleń: 3695
 204. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 3687
 205. Rok 2011
  Wyświetleń: 3681
 206. Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3659
 207. Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 3637
 208. Rok 2016
  Wyświetleń: 3627
 209. Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3623
 210. PETYCJE
  Wyświetleń: 3620
 211. Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 3610
 212. Pliki metadanych
  Wyświetleń: 3604
 213. Rok 2012
  Wyświetleń: 3599
 214. UCHWAŁY 2006 R.
  Wyświetleń: 3585
 215. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 3562
 216. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin
  Wyświetleń: 3550
 217. Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3527
 218. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 3526
 219. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 3514
 220. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 3509
 221. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3502
 222. Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3475
 223. Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych
  Wyświetleń: 3468
 224. Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice
  Wyświetleń: 3460
 225. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.
  Wyświetleń: 3454
 226. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3445
 227. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 3436
 228. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3428
 229. Rok 2010
  Wyświetleń: 3425
 230. UCHWAŁY 2005 R.
  Wyświetleń: 3413
 231. Zmiana nazwiska po rozwodzie
  Wyświetleń: 3409
 232. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 3390
 233. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy
  Wyświetleń: 3375
 234. Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku.
  Wyświetleń: 3352
 235. Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 3346
 236. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary
  Wyświetleń: 3319
 237. Decyzje środowiskowe 2006 rok
  Wyświetleń: 3310
 238. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 3308
 239. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 3307
 240. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3301
 241. Projekty uchwał 2013
  Wyświetleń: 3278
 242. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 3278
 243. Projekty uchwał 2012
  Wyświetleń: 3269
 244. Stawki podatków na 2015 rok
  Wyświetleń: 3246
 245. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 3232
 246. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3226
 247. Decyzje środowiskowe 2014rok
  Wyświetleń: 3219
 248. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 3219
 249. UCHWAŁY 2003r.
  Wyświetleń: 3214
 250. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)
  Wyświetleń: 3200
 251. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 3199
 252. Petycje 2019
  Wyświetleń: 3173
 253. Rok 2018
  Wyświetleń: 3165
 254. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 3165
 255. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2012 R
  Wyświetleń: 3152
 256. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt pt. Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 3127
 257. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 3127
 258. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 3119
 259. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 3117
 260. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2006 R.
  Wyświetleń: 3113
 261. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2008 ROKU.
  Wyświetleń: 3103
 262. Wykonanie budżetu w 2007 roku
  Wyświetleń: 3101
 263. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3098
 264. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2009 R
  Wyświetleń: 3096
 265. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 3095
 266. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2013 R
  Wyświetleń: 3091
 267. Decyzje środowiskowe 2007 rok
  Wyświetleń: 3089
 268. Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie zmian związanych z gospodarką przestrzeną
  Wyświetleń: 3083
 269. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3082
 270. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.
  Wyświetleń: 3081
 271. Decyzje środowiskowe 2008 rok
  Wyświetleń: 3062
 272. Decyzje środowiskowe 2013 rok
  Wyświetleń: 3061
 273. Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec
  Wyświetleń: 3057
 274. Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3056
 275. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.
  Wyświetleń: 3056
 276. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2010 R
  Wyświetleń: 3054
 277. Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 3054
 278. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
  Wyświetleń: 3049
 279. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku rok 2006
  Wyświetleń: 3045
 280. Wykonanie budżetu w 2010 roku
  Wyświetleń: 3039
 281. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 3036
 282. Postanowienia 2013 r.
  Wyświetleń: 3029
 283. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 3022
 284. Pytania i odpowiedzi dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 3020
 285. Sposoby postępowania w różnych sytuacjach pogodowych
  Wyświetleń: 3020
 286. Decyzje środowiskowe 2009 rok
  Wyświetleń: 3014
 287. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2008 R.
  Wyświetleń: 3010
 288. Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków
  Wyświetleń: 3010
 289. 2020 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 3000
 290. PROTOKOŁY SESJI RADY GMINY - 2004 R.
  Wyświetleń: 2988
 291. Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......
  Wyświetleń: 2983
 292. Decyzje środowiskowe 2010 rok
  Wyświetleń: 2980
 293. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2005 R.
  Wyświetleń: 2976
 294. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2975
 295. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2009 ROKU
  Wyświetleń: 2973
 296. ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2966
 297. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
  Wyświetleń: 2936
 298. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2934
 299. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul.Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 2927
 300. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 2920
 301. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 2918
 302. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 2917
 303. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 2914
 304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2913
 305. Przetargi 2021
  Wyświetleń: 2911
 306. Ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2906
 307. Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2903
 308. Wykonanie budżetu w 2006 roku
  Wyświetleń: 2887
 309. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2886
 310. Ogłoszenie o przetargu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n .:AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 2881
 311. Ogłoszenie o przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 2872
 312. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2007 R
  Wyświetleń: 2861
 313. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2858
 314. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice.
  Wyświetleń: 2851
 315. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2845
 316. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2843
 317. Zaproszenie do składania ofert Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO o mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
  Wyświetleń: 2843
 318. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 2827
 319. Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 2824
 320. Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
  Wyświetleń: 2816
 321. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2811
 322. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2811
 323. Raport z konsultacji społecznych dotyczących sieci szkół
  Wyświetleń: 2810
 324. Obwieszczenia innych instytucji administracji państwowej
  Wyświetleń: 2801
 325. Budżet 2012
  Wyświetleń: 2798
 326. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2789
 327. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 2784
 328. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 2755
 329. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2749
 330. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 2738
 331. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.2020 r.
  Wyświetleń: 2735
 332. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2726
 333. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 2723
 334. Wykonanie budżetu w 2013 roku
  Wyświetleń: 2716
 335. Postanowienia 2011 r.
  Wyświetleń: 2704
 336. Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego pn. Przewóz osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej Nr 4 , w Namysłowie- €“ Zadanie nr 2
  Wyświetleń: 2678
 337. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (kod CPV 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów i do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 2661
 338. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2657
 339. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2620
 340. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2618
 341. Wykonanie budżetu w 2011 roku
  Wyświetleń: 2609
 342. Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2609
 343. Rok 2017
  Wyświetleń: 2598
 344. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2584
 345. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 2577
 346. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2007 ROKU
  Wyświetleń: 2576
 347. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2574
 348. Ogłoszenie o przetargu pn: Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2562
 349. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU.
  Wyświetleń: 2562
 350. Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 2540
 351. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2529
 352. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2520
 353. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 2513
 354. Rok 2019
  Wyświetleń: 2508
 355. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2506
 356. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2502
 357. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2456
 358. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2453
 359. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 2445
 360. Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 2409
 361. Przetarg nieograniczony na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 2013 p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły .
  Wyświetleń: 2373
 362. Pytanie i odpowiedź dot. przetargu na Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 2350
 363. Pytania i odpowiedzi do przetargu na przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 2338
 364. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE 2010 ROKU
  Wyświetleń: 2334
 365. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2330
 366. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 2324
 367. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 2322
 368. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2310
 369. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2270
 370. Zaproszenie do złożenia ofert na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2263
 371. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 2259
 372. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2010r.?
  Wyświetleń: 2252
 373. Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 2243
 374. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2242
 375. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2241
 376. Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach tranportowych Urzedu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2236
 377. Informacja Wójta Gminy Świerczów dotycząca sporządzania aktów planistycznych
  Wyświetleń: 2219
 378. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 2211
 379. Zawiadomienia i obwieszczenia 2019
  Wyświetleń: 2205
 380. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt Ciekawiej, szybciej, pewniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2
  Wyświetleń: 2204
 381. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świercz
  Wyświetleń: 2203
 382. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)
  Wyświetleń: 2191
 383. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2191
 384. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2190
 385. Odpowiedź na pytanie dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2187
 386. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle
  Wyświetleń: 2178
 387. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2161
 388. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2156
 389. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 2153
 390. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 2149
 391. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 2147
 392. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2138
 393. Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2132
 394. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 2122
 395. Rok 2016
  Wyświetleń: 2121
 396. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 2116
 397. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2091
 398. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2091
 399. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 2080
 400. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 2079
 401. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w
  Wyświetleń: 2073
 402. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2067
 403. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego , Szkoły Podstawowej nr 4 , Środowiskowego Domu Pomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 2066
 404. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 2061
 405. Informacja o unieważnieniu postępowania Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000
  Wyświetleń: 2056
 406. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 2053
 407. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 2046
 408. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki
  Wyświetleń: 2044
 409. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 2043
 410. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dot. przetargu pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2027
 411. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 2024
 412. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 2021
 413. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 2012
 414. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 2009
 415. Przetarg nieograniczony na Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce-Etap I Wiata drewniana,remont dachu,zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem,wykonanie instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 2007
 416. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie)
  Wyświetleń: 2001
 417. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 1968
 418. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1962
 419. ORZECZENIA
  Wyświetleń: 1955
 420. Petycje 2020
  Wyświetleń: 1943
 421. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1938
 422. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1937
 423. Informacja w sprawie unieważnienia przetrgu pt. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 1933
 424. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1924
 425. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L
  Wyświetleń: 1913
 426. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Świerczowie na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczania finansowych placówek oświatowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1911
 427. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 1906
 428. Obwieszczenie w sprawie podstawy wymiaru podatku rolnego oraz podatku leśnego w 2021 roku
  Wyświetleń: 1902
 429. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły
  Wyświetleń: 1897
 430. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1893
 431. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1888
 432. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1884
 433. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu pn Zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1883
 434. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1850
 435. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 1846
 436. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1835
 437. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecon
  Wyświetleń: 1819
 438. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1812
 439. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r.
  Wyświetleń: 1794
 440. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1788
 441. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1787
 442. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1777
 443. Zawiadomienie - Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1760
 444. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1741
 445. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 1730
 446. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 1730
 447. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, informującego o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.207.2018.MB z dnia 07-03-2019 r.
  Wyświetleń: 1724
 448. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
  Wyświetleń: 1724
 449. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetrgu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 1720
 450. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie
  Wyświetleń: 1693
 451. INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
  Wyświetleń: 1648
 452. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
  Wyświetleń: 1637
 453. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1610
 454. Rok 2020
  Wyświetleń: 1593
 455. Pomoc Publiczna
  Wyświetleń: 1582
 456. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r
  Wyświetleń: 1535
 457. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIV sesji Rady Gminy w dniu 20.02.2020 r
  Wyświetleń: 1497
 458. Zawiadomienia i obwieszczenia 2020
  Wyświetleń: 1424
 459. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2019 r
  Wyświetleń: 1405
 460. Sprawozdania finansowe za rok 2019
  Wyświetleń: 1401
 461. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1346
 462. Oświadczenia majątkowe pracowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1298
 463. 2021 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 1240
 464. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1230
 465. Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice-Dąbrowa
  Wyświetleń: 1214
 466. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XV sesji Rady Gminy w dniu 07.05.2020 r
  Wyświetleń: 1176
 467. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”
  Wyświetleń: 1108
 468. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020r.
  Wyświetleń: 1095
 469. Budowa zakładu przetwórstwa spożywczego z częścią socjalno-biurową
  Wyświetleń: 1077
 470. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 i o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 1076
 471. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”
  Wyświetleń: 1064
 472. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: " Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 1055
 473. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1047
 474. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego
  Wyświetleń: 1016
 475. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVI sesji Rady Gminy w dniu 18.06.2020 r
  Wyświetleń: 1010
 476. Decyzja środowiskowa w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 1005
 477. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”
  Wyświetleń: 994
 478. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu
  Wyświetleń: 957
 479. Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 951
 480. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących budynków na kurniki w miejscowości Fałkowice
  Wyświetleń: 932
 481. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 898
 482. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM ZOSTAŁY PRZYZNANE W 2019 R. DOTACJE PRZEZ RADĘ GMINY ŚWIERCZÓW NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 889
 483. Petycje 2021
  Wyświetleń: 869
 484. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 852
 485. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2020 ROKU
  Wyświetleń: 830
 486. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 737
 487. Rok 2021
  Wyświetleń: 701
 488. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101713 O ul. Ludowa w m. Biestrzykowice dz. nr 240, 60”.
  Wyświetleń: 678
 489. Interpelacje Radnych złożone w 2021r.
  Wyświetleń: 635
 490. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 611
 491. KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 600
 492. OBWIESZCZENIE o przyjęciu przez Sejmik Województwa Opolskiego uchwały nr XX/193/2020 z dnia 28 lipca 2020r.w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
  Wyświetleń: 598
 493. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 596
 494. Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów
  Wyświetleń: 580
 495. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIX sesji Rady Gminy w dniu 10.12.2020 r
  Wyświetleń: 576
 496. Zawiadomienie stron postępowania o pozytywnym zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa Opolskiego zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla której inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 573
 497. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 565
 498. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIII sesji Rady Gminy w dniu 29.04.2021r.
  Wyświetleń: 561
 499. Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - II-gie wyłożenie
  Wyświetleń: 551
 500. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVIII sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2020 r
  Wyświetleń: 548
 501. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XX sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r
  Wyświetleń: 526
 502. Studium 2020r.
  Wyświetleń: 523
 503. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn.: „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.
  Wyświetleń: 516
 504. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XVII sesji Rady Gminy w dniu 24.09.2020 r
  Wyświetleń: 514
 505. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie”.
  Wyświetleń: 497
 506. Ogłoszenie o zamówieniu: "Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości 82 000 l"
  Wyświetleń: 488
 507. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. postępowania przetargowego pn. „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.
  Wyświetleń: 487
 508. OBWIESZCZENIE Zarząd Województwa Opolskiego dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 478
 509. otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Wyświetleń: 478
 510. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów"
  Wyświetleń: 478
 511. Obwieszczenie Wójta Gmina Świerczów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 463
 512. ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2021 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie
  Wyświetleń: 448
 513. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXI sesji Rady Gminy w dniu 25.02.2021r.
  Wyświetleń: 446
 514. Procedura Przygotowawcza
  Wyświetleń: 443
 515. Sprawozdania budżetowe za rok 2020
  Wyświetleń: 435
 516. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIV sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2021r.
  Wyświetleń: 425
 517. archiwum
  Wyświetleń: 392
 518. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”
  Wyświetleń: 385
 519. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.
  Wyświetleń: 349
 520. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów oraz o możliwościach zapoznania się z jego treścią
  Wyświetleń: 348
 521. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”
  Wyświetleń: 339
 522. Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 339
 523. Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic
  Wyświetleń: 328
 524. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości około 82 000 l”.
  Wyświetleń: 317
 525. INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. zamówienia publicznego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie Gminy Świerczów”.
  Wyświetleń: 317
 526. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 311
 527. Wykonanie budżetu 2021 rok
  Wyświetleń: 306
 528. Szkoła Podstawowa w Świerczowie
  Wyświetleń: 286
 529. Sprawozdania finansowe za rok 2020
  Wyświetleń: 246
 530. Obwieszczenia dotyczące zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 205
 531. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXV sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2021r.
  Wyświetleń: 179
 532. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbic
  Wyświetleń: 149
 533. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świerczowie
  Wyświetleń: 126
 534. Sprawozdania budżetowe za rok 2015
  Wyświetleń: 107
 535. Sprawozdania budżetowe za rok 2016
  Wyświetleń: 107
 536. Sprawozdania budżetowe za rok 2017
  Wyświetleń: 105
 537. Sprawozdania budżetowe za rok 2014
  Wyświetleń: 104
 538. Sprawozdania budżetowe za rok 2018
  Wyświetleń: 103
 539. Sprawozdania budżetowe za rok 2012
  Wyświetleń: 102
 540. Sprawozdania budżetowe za rok 2013
  Wyświetleń: 99
 541. Decyzje Środowiskowe 2021 r.
  Wyświetleń: 15
 542. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna – Świerczów”.
  Wyświetleń: 14
 543. ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.
  Wyświetleń: 8
 544. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2021r.
  Wyświetleń: 4