Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 69018
 2. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 68643
 3. Zapytania do 30.000 euro rok 2014
  Wyświetleń: 38489
 4. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 32690
 5. Aktualności
  Wyświetleń: 30176
 6. SZKOŁA PODSTAWOWA W BĄKOWICACH
  Wyświetleń: 20774
 7. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 17153
 8. Archiwum zarządzeń
  Wyświetleń: 16548
 9. Protokoły
  Wyświetleń: 15060
 10. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 14674
 11. Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.
  Wyświetleń: 14021
 12. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 13414
 13. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 11505
 14. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 11102
 15. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9577
 16. Przetargi 2008
  Wyświetleń: 9571
 17. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9535
 18. Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 9487
 19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 9365
 20. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 9343
 21. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 9316
 22. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 8487
 23. Ogłoszenie o przetrgu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 8432
 24. SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBROWIE
  Wyświetleń: 8219
 25. Otwarty konkurs ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 8121
 26. PRZEDSZKOLE W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 8069
 27. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7868
 28. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  Wyświetleń: 7782
 29. Referat Finansowy
  Wyświetleń: 7553
 30. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 7481
 31. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 7317
 32. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 6804
 33. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 6623
 34. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6368
 35. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 6335
 36. PUBLICZNE GIMNAZJUM W ŚWIERCZOWIE
  Wyświetleń: 6291
 37. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 6159
 38. Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 5968
 39. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 5899
 40. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
  Wyświetleń: 5813
 41. Opinie RIO w Opolu
  Wyświetleń: 5773
 42. GMINNY OŚRODEK KULTURY
  Wyświetleń: 5745
 43. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5643
 44. Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
  Wyświetleń: 5628
 45. Sekretariat Wójta
  Wyświetleń: 5574
 46. Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 5491
 47. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 5471
 48. Podział nieruchomości - opinia w sprawie zgodności wstępnego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5408
 49. Decyzje środowiskowe
  Wyświetleń: 5403
 50. Rejestry, Ewidencje, Archiwa
  Wyświetleń: 5322
 51. Zawiadomienia i obwieszczenia
  Wyświetleń: 5288
 52. MAJĄTEK
  Wyświetleń: 5254
 53. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 5237
 54. Przetargi 2016
  Wyświetleń: 5168
 55. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 5162
 56. Nabór na stanowisko
  Wyświetleń: 5110
 57. Dostawy węgla kamiennego do budynków szkół w Bąkowicach i Biestrzykowicach w ilości do 150 ton
  Wyświetleń: 5058
 58. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 5026
 59. Przedmiot Działalności i Kompetencje
  Wyświetleń: 4867
 60. Informacja o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 4745
 61. Nabór 2014
  Wyświetleń: 4718
 62. Wykonanie budżetu w 2009 roku
  Wyświetleń: 4701
 63. Przetargi 2003 - 2007
  Wyświetleń: 4695
 64. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 4685
 65. Kompetencje Wójta Gminy
  Wyświetleń: 4626
 66. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4566
 67. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 4521
 68. Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy w Świerczów
  Wyświetleń: 4518
 69. STATUT GMINY ŚWIERCZÓW
  Wyświetleń: 4505
 70. Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów
  Wyświetleń: 4498
 71. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2011 R.
  Wyświetleń: 4447
 72. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę nowego ciągnika rolniczego
  Wyświetleń: 4436
 73. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
  Wyświetleń: 4403
 74. Pomoc materialna
  Wyświetleń: 4401
 75. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4400
 76. Przetargi 2009
  Wyświetleń: 4399
 77. Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
  Wyświetleń: 4380
 78. Wzory wniosków
  Wyświetleń: 4378
 79. Sprawozdania Finansowe
  Wyświetleń: 4365
 80. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r
  Wyświetleń: 4351
 81. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 4344
 82. Przetargi 2011
  Wyświetleń: 4303
 83. Strategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012 - 2020
  Wyświetleń: 4300
 84. Wybory samorządowe 2010 r.
  Wyświetleń: 4296
 85. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4274
 86. Sposoby stanowienia aktów prawnych
  Wyświetleń: 4264
 87. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów.
  Wyświetleń: 4234
 88. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 4164
 89. Postanowienia
  Wyświetleń: 4156
 90. Link do portalu na którym zostały zamieszczone metadane
  Wyświetleń: 4101
 91. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH
  Wyświetleń: 4091
 92. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4088
 93. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 4066
 94. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4012
 95. Metadane
  Wyświetleń: 3996
 96. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3901
 97. Kontrole przeprowadzone w 2011 r
  Wyświetleń: 3866
 98. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3853
 99. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 3815
 100. Rejestr firm które zajmują się wywozem odpadów komunalnych stałych i nieczystości płynnych
  Wyświetleń: 3784
 101. INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ
  Wyświetleń: 3761
 102. Wniosek o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 3716
 103. Wykonanie budżetu w 2008 roku
  Wyświetleń: 3666
 104. Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 3632
 105. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3602
 106. Przetargi 2010
  Wyświetleń: 3590
 107. Podział nieruchomości - wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3577
 108. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 3576
 109. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 3512
 110. Kontrole przeprowadzone w 2014 r
  Wyświetleń: 3466
 111. Informacje dotyczące zarządzania kryzysowego
  Wyświetleń: 3458
 112. Obrona Cywilna
  Wyświetleń: 3445
 113. Rok 2014
  Wyświetleń: 3437
 114. Taryfy w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 3418
 115. Wykonanie budżetu w 2012 roku
  Wyświetleń: 3342
 116. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Ryś w Opolu
  Wyświetleń: 3335
 117. Wykaz dokumentów o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3333
 118. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pod nazwą - Wybór dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku 3 lat na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 3191
 119. Wykonanie budżetu 2014 rok
  Wyświetleń: 3130
 120. Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 3124
 121. Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku
  Wyświetleń: 3111
 122. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 3099
 123. Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
  Wyświetleń: 3092
 124. Ogłoszenie o przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 3076
 125. Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści
  Wyświetleń: 3059
 126. Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 3043
 127. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 3029
 128. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
  Wyświetleń: 3019
 129. Wybory prezydenckie 2010
  Wyświetleń: 2988
 130. Przetarg na rozbudowę z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2983
 131. Kontrole przeprowadzone w 2013 r
  Wyświetleń: 2930
 132. Komunikaty Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Namysłowie
  Wyświetleń: 2901
 133. Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2894
 134. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 2865
 135. Kontrole przeprowadzone w 2012 r
  Wyświetleń: 2854
 136. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.
  Wyświetleń: 2852
 137. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2785
 138. Zarządzenia Wójta Gminy z 2014 roku
  Wyświetleń: 2764
 139. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 2761
 140. Kontrole przeprowadzone w 2007 roku
  Wyświetleń: 2735
 141. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2729
 142. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 2722
 143. Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych
  Wyświetleń: 2652
 144. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Namysłowie
  Wyświetleń: 2651
 145. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 2614
 146. Zmiana imienia i nazwiska
  Wyświetleń: 2611
 147. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.
  Wyświetleń: 2599
 148. Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
  Wyświetleń: 2567
 149. Kontrole przeprowadzone w 2010 roku
  Wyświetleń: 2545
 150. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku
  Wyświetleń: 2512
 151. Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa wyznaniowego (ślub konkordatowy)
  Wyświetleń: 2512
 152. 2018 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 2510
 153. ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE
  Wyświetleń: 2506
 154. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2490
 155. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Łoś w Namysłowie
  Wyświetleń: 2487
 156. Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
  Wyświetleń: 2486
 157. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
  Wyświetleń: 2486
 158. UCHWAŁY 2010 R.
  Wyświetleń: 2484
 159. Ulgi w podatkach i opłatach
  Wyświetleń: 2483
 160. ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY
  Wyświetleń: 2458
 161. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
  Wyświetleń: 2450
 162. Wymiar podatku od osób prawnych
  Wyświetleń: 2446
 163. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 2439
 164. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie zgonu
  Wyświetleń: 2416
 165. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2410
 166. UCHWAŁY 2011 R
  Wyświetleń: 2407
 167. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2393
 168. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2374
 169. Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Namysłowa w sprawie przdsięwzięcia pn. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej
  Wyświetleń: 2371
 170. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2364
 171. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 2356
 172. Pytania i odpowiedzi - Przetarg na zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 2356
 173. Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 2350
 174. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 2345
 175. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 2341
 176. UCHWAŁY 2012 R
  Wyświetleń: 2332
 177. Zarządzenia Wójta Gminy z 2013 roku
  Wyświetleń: 2329
 178. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 2327
 179. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2326
 180. Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 2315
 181. Uzupełnienie treści aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 2315
 182. Wójt Gminy Świerczów ogłasza prztearg ustny nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowo - parkowego położonego we wsi Starościn
  Wyświetleń: 2314
 183. Ewidencje
  Wyświetleń: 2310
 184. Odtworzenie treści polskiego aktu urodzenia
  Wyświetleń: 2293
 185. UCHWAŁY 2007 R
  Wyświetleń: 2288
 186. Rejestry
  Wyświetleń: 2283
 187. UCHWAŁY 2008 R.
  Wyświetleń: 2226
 188. Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie zmian związanych z gospodarką przestrzeną
  Wyświetleń: 2220
 189. Zaświadczenia w sprawach podatkowych
  Wyświetleń: 2216
 190. Stawki podatków na 2015 rok
  Wyświetleń: 2180
 191. Pliki metadanych
  Wyświetleń: 2175
 192. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie małżeństwa
  Wyświetleń: 2175
 193. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2170
 194. UCHWAŁY 2009 R
  Wyświetleń: 2161
 195. Ulgi w obowiązku podatkowym
  Wyświetleń: 2158
 196. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2148
 197. Stypendium szkolne
  Wyświetleń: 2146
 198. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec ,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 2141
 199. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 2134
 200. Rok 2014
  Wyświetleń: 2129
 201. Przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Bąkowice
  Wyświetleń: 2100
 202. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 2098
 203. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy
  Wyświetleń: 2088
 204. RODZAJE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 2084
 205. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2082
 206. UCHWAŁY 2004 R
  Wyświetleń: 2080
 207. Wybory
  Wyświetleń: 2058
 208. Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku
  Wyświetleń: 2055
 209. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 2051
 210. Uznanie ojcostwa
  Wyświetleń: 2048
 211. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 2046
 212. Rok 2015
  Wyświetleń: 2028
 213. Sprawozdania finansowe za rok 2018
  Wyświetleń: 2028
 214. Rok 2016
  Wyświetleń: 2008
 215. Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 2006
 216. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz na imprezy sportowe)
  Wyświetleń: 1999
 217. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na przebudowę wraz z rozbudową świetlicy we wsi Miodary
  Wyświetleń: 1989
 218. Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju
  Wyświetleń: 1988
 219. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych.
  Wyświetleń: 1986
 220. Zarządzenia Wójta Gminy z 2012 roku
  Wyświetleń: 1984
 221. Uzupełnienie treści aktu urodzenia
  Wyświetleń: 1976
 222. Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu w Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 1966
 223. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1959
 224. Rok 2011
  Wyświetleń: 1957
 225. Archiwa
  Wyświetleń: 1953
 226. Zarządzenia Wójta Gminy z 2011 roku
  Wyświetleń: 1947
 227. Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie urodzenia
  Wyświetleń: 1942
 228. Zarządzenia Wójta Gminy z 2010 roku
  Wyświetleń: 1939
 229. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 1936
 230. Budowa Sołeckiego Domu Spotkań we wsi Starościn.
  Wyświetleń: 1933
 231. Publicznie dostępny wykaz dokumentów zawierajacych informacje o środowisku rok 2006
  Wyświetleń: 1929
 232. Ogłoszenie o przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1917
 233. Projekty uchwał 2012
  Wyświetleń: 1907
 234. UCHWAŁY 2006 R.
  Wyświetleń: 1907
 235. Rok 2013
  Wyświetleń: 1903
 236. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2009 R
  Wyświetleń: 1902
 237. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1891
 238. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg nieograniczony na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem przy Publicznym Gimnazjum w Świerczowie
  Wyświetleń: 1882
 239. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2006 R.
  Wyświetleń: 1881
 240. Wykonanie budżetu w 2010 roku
  Wyświetleń: 1879
 241. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 1875
 242. Komunikaty o zagrożeniu upraw roślin
  Wyświetleń: 1870
 243. Zawarcie małżeństwa cywilnego
  Wyświetleń: 1868
 244. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2013 R
  Wyświetleń: 1867
 245. Decyzje środowiskowe 2014rok
  Wyświetleń: 1861
 246. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 1857
 247. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 1857
 248. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2005 ROKU.
  Wyświetleń: 1856
 249. Pytania i odpowiedzi - Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków
  Wyświetleń: 1856
 250. UCHWAŁY 2005 R.
  Wyświetleń: 1851
 251. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1847
 252. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
  Wyświetleń: 1847
 253. Ogłoszenie o przetrgu nieograniczonym pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec
  Wyświetleń: 1846
 254. Wykonanie budżetu w 2007 roku
  Wyświetleń: 1846
 255. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2008 R.
  Wyświetleń: 1845
 256. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2010 R
  Wyświetleń: 1836
 257. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1834
 258. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 70 000 l
  Wyświetleń: 1831
 259. Odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa
  Wyświetleń: 1829
 260. Projekty uchwał 2013
  Wyświetleń: 1828
 261. Pytania i odpowiedzi - Przetarg Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1828
 262. Rok 2012
  Wyświetleń: 1825
 263. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa pomieszczeń na lokale mieszkalne w budynku na działce nr 531 we wsi Świerczów
  Wyświetleń: 1808
 264. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2008 ROKU.
  Wyświetleń: 1807
 265. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul.Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 1799
 266. Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1797
 267. UCHWAŁY 2003r.
  Wyświetleń: 1795
 268. Ogłoszenie o przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1788
 269. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 1784
 270. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY - 2007 R
  Wyświetleń: 1782
 271. ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 1780
 272. OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2009 ROKU
  Wyświetleń: 1776
 273. Rok 2010
  Wyświetleń: 1764
 274. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2006 ROKU.
  Wyświetleń: 1759
 275. PROTOKOŁY SESJI RADY GMINY - 2004 R.
  Wyświetleń: 1755
 276. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2005 R.
  Wyświetleń: 1755
 277. Wykonanie budżetu w 2006 roku
  Wyświetleń: 1752
 278. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu przebudowę drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 1750
 279. Zarządzenia Wójta Gminy z 2009 roku.
  Wyświetleń: 1750
 280. Ogłoszenie o przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 1748
 281. OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO
  Wyświetleń: 1746
 282. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice (kod CPV 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów i do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 1746
 283. Zaproszenie do złożenia ofert na: Budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w szkole podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 1741
 284. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2012 R
  Wyświetleń: 1739
 285. Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......
  Wyświetleń: 1737
 286. Przetarg nieograniczony na Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt pt. Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji
  Wyświetleń: 1729
 287. Decyzje środowiskowe 2006 rok
  Wyświetleń: 1722
 288. Pytania i odpowiedzi dotyczy przetargu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)
  Wyświetleń: 1722
 289. Uzupełnienie treści aktu zgonu
  Wyświetleń: 1721
 290. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1715
 291. Przetarg nieograniczony na : dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1712
 292. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1709
 293. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
  Wyświetleń: 1709
 294. Przetarg nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1708
 295. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1700
 296. Decyzje środowiskowe 2009 rok
  Wyświetleń: 1694
 297. Ogłoszenie o przetargu pn. Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n .:AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1688
 298. Decyzje środowiskowe 2007 rok
  Wyświetleń: 1685
 299. Decyzje środowiskowe 2008 rok
  Wyświetleń: 1684
 300. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach
  Wyświetleń: 1684
 301. Ogłoszenie o przetargu na - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 1683
 302. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1683
 303. Decyzje środowiskowe 2013 rok
  Wyświetleń: 1680
 304. Przetarg na dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1680
 305. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu - Przebudowa drogi gminnej nr 101730 O ul. Główna w miejscowości Bąkowice
  Wyświetleń: 1678
 306. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec Etap I - Roboty posadzkowe , Etap II- Pozostałe roboty
  Wyświetleń: 1674
 307. Ogłoszenie o przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1670
 308. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Biestrzykowice
  Wyświetleń: 1669
 309. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. Przetargu przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt ?Ciekawiej, szybciej, pewniej? w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1662
 310. Zawiadomienie o wszczęciu postepowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych
  Wyświetleń: 1656
 311. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Rozbudowa budynku remizy strażackiej we wsi Starościn
  Wyświetleń: 1653
 312. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2007 ROKU
  Wyświetleń: 1653
 313. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 1648
 314. Postanowienia 2013 r.
  Wyświetleń: 1646
 315. Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1646
 316. Decyzje środowiskowe 2010 rok
  Wyświetleń: 1634
 317. Odtworzenie treści polskiego aktu zgonu
  Wyświetleń: 1634
 318. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1631
 319. Obwieszczenia innych instytucji administracji państwowej
  Wyświetleń: 1628
 320. Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1625
 321. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg pn. Rozbudowa z przebudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrowa
  Wyświetleń: 1614
 322. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu - Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica,Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice.
  Wyświetleń: 1611
 323. Ogłoszenie o przetrgu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku.
  Wyświetleń: 1600
 324. Ogłoszenie o przetargu pn: Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1592
 325. 2019 (kadencja VIII)
  Wyświetleń: 1588
 326. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1582
 327. Przetarg nieograniczony na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013 2013 p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły .
  Wyświetleń: 1578
 328. Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1576
 329. Wykonanie budżetu w 2013 roku
  Wyświetleń: 1573
 330. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1563
 331. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie
  Wyświetleń: 1559
 332. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1553
 333. Przetarg nieograniczony na Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach tranportowych Urzedu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 1550
 334. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1545
 335. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce - Etap I Wiata drewniana, remont dachu, zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle
  Wyświetleń: 1544
 336. Zaproszenie do złożenia ofert na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1544
 337. Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1542
 338. Zaproszenie do składania ofert Dostarczenie w członach kompletnego kotła CO o mocy 170 -180 kW na olej opałowy do Publicznym Gimnazjum w Świerczowie, demontaż starego kotła i montaż nowego kotła.
  Wyświetleń: 1539
 339. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1535
 340. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Budowa rurociągu 2x500 oraz wykonanie rowu odpływowego z budowlami w miejscowości Świerczów
  Wyświetleń: 1526
 341. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE 2010 ROKU
  Wyświetleń: 1515
 342. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świercz
  Wyświetleń: 1507
 343. Ogłoszenie o przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1507
 344. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1506
 345. Wykonanie budżetu w 2011 roku
  Wyświetleń: 1505
 346. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 1505
 347. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1502
 348. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1498
 349. Informacja w sprawie unieważnienia postępowania przetargowego pn. Przewóz osoby niepełnosprawnej z terenu Gminy Świerczów do Szkoły Podstawowej Nr 4 , w Namysłowie- €“ Zadanie nr 2
  Wyświetleń: 1492
 350. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1491
 351. Przetarg nieograniczony na: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej w Bąkowicach, Gmina Świerczów, projekt Ciekawiej, szybciej, pewniej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2
  Wyświetleń: 1491
 352. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację
  Wyświetleń: 1484
 353. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grodziec, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Zbica, Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wężowice
  Wyświetleń: 1481
 354. Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczony na: Zaciągnięcie kredytu w kwocie 396 000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1459
 355. Postanowienia 2011 r.
  Wyświetleń: 1457
 356. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkoły Podstawowych w Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1453
 357. Pytania i odpowiedzi do przetargu na przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu pn. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1453
 358. Przetarg nieograniczony na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1450
 359. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 1444
 360. Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny
  Wyświetleń: 1442
 361. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2010r.?
  Wyświetleń: 1441
 362. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2012 ROKU
  Wyświetleń: 1431
 363. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ?Moje Boisko-Orlik 2012? (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)
  Wyświetleń: 1430
 364. Odpowiedź na pytanie dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1422
 365. Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy
  Wyświetleń: 1422
 366. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienie dot. przetargu pn Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1418
 367. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetargu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1417
 368. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 50 000 l
  Wyświetleń: 1415
 369. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011
  Wyświetleń: 1413
 370. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1400
 371. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1398
 372. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 1397
 373. UCHWAŁY 2014 R
  Wyświetleń: 1380
 374. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1371
 375. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w
  Wyświetleń: 1368
 376. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1365
 377. Budżet 2013
  Wyświetleń: 1363
 378. Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty dot. przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1363
 379. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 1359
 380. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1356
 381. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1354
 382. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1347
 383. Pytanie i odpowiedź dot. przetargu na Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 190 751,80 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2013 roku
  Wyświetleń: 1343
 384. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 1339
 385. Przetarg nieograniczony na Rozbudowę z przebudową budynku świetlicy wiejskiej, zbiornik na nieczystości ciekłe we wsi Miejsce-Etap I Wiata drewniana,remont dachu,zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekle z przykanalikiem,wykonanie instalacji odgromowej
  Wyświetleń: 1328
 386. UCHWAŁY 2013 R
  Wyświetleń: 1328
 387. Budżet 2012
  Wyświetleń: 1325
 388. Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację.
  Wyświetleń: 1323
 389. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1317
 390. Pytania i odpowiedzi dot. Przetargu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego , Szkoły Podstawowej nr 4 , Środowiskowego Domu Pomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1317
 391. Rok 2018
  Wyświetleń: 1313
 392. Informacja o unieważnieniu postępowania Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 5 000
  Wyświetleń: 1311
 393. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1310
 394. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2011 ROKU
  Wyświetleń: 1309
 395. Informacja w sprawie unieważnienia przetrgu pt. Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 1298
 396. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1296
 397. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 1295
 398. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu pn Zaciągnięcie kredytu w kwocie 730 370,39 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku
  Wyświetleń: 1292
 399. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie)
  Wyświetleń: 1292
 400. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1292
 401. Ogłoszenie o przetargu pn: Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do 3000
  Wyświetleń: 1291
 402. Odpowiedzi na pytania dot. przetargu: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Bąkowicach, ul. Szkolna 6, Nr działki: 252/2
  Wyświetleń: 1289
 403. Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1279
 404. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1275
 405. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów
  Wyświetleń: 1275
 406. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu na Przeprowadzenie szkoleń o nazwie : 1.Brukarz 2.Ogrodnik terenów zielonych dla osób będących uczestnikami projektu p.n. AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI
  Wyświetleń: 1271
 407. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Przebudowę pomieszczeń i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach-realizowanego zadania w ramach RPO na lata 2007-2013p.n Remont termomodernizacja budynku Szkoły
  Wyświetleń: 1267
 408. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów
  Wyświetleń: 1266
 409. Informacja o unieważnieniu przetargu pt. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 , Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie
  Wyświetleń: 1257
 410. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki
  Wyświetleń: 1255
 411. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj.Gimnazjum Publicznego w Świerczowie,Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach,Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecon
  Wyświetleń: 1255
 412. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 1248
 413. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu na Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1244
 414. Informacja o unieważnieniu przetrgu pn. Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1233
 415. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn. Dostawę oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 40 000 l
  Wyświetleń: 1224
 416. Inormacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przetargu pn. Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK, Publicznego Gimnazjum i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do 30 000 l
  Wyświetleń: 1218
 417. Ogłoszenie listy kandydatów spełniających wymagania formalne - Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowych placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1216
 418. Przetarg nieograniczony na : Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy
  Wyświetleń: 1212
 419. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych
  Wyświetleń: 1204
 420. PROTOKOŁY Z SESJI RADY GMINY 2014 R
  Wyświetleń: 1182
 421. Pytania i odpowiedzi dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie.
  Wyświetleń: 1178
 422. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia przetrgu pt.Przewóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy tj. Gimnazjum Publicznego w Świerczowie, Szkół Podstawowych w Dąbrowie i Bąkowicach, Przedszkola w Świerczowie oraz inne przewozy zlecone przez Urząd
  Wyświetleń: 1172
 423. Zmiana treści ogłoszenia dot. przetargu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych
  Wyświetleń: 1144
 424. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetrgu pn. Zakup sprzętu i oprogramowania wraz z montażem, stworzenie modułów informacyjnych platform e-usług i baz danych oraz szkolenia, w ramach projektu pn. Wdrożenie zaawansowanych e-usług
  Wyświetleń: 1138
 425. Informacja o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie
  Wyświetleń: 1113
 426. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namyłowie
  Wyświetleń: 1107
 427. Sposoby postępowania w różnych sytuacjach pogodowych
  Wyświetleń: 1096
 428. Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy w Świerczowie na stanowisko urzędnicze do spraw rozliczania finansowych placówek oświatowych w Referacie Finansowym
  Wyświetleń: 1057
 429. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN: DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO DO KOTŁÓW GRZEWCZYCH W BUDYNKACH GOK, PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I PRZEDSZKOLA W ŚWIERCZOWIE ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBROWIE W ILOŚCI OKOŁO 70 000 L
  Wyświetleń: 1009
 430. Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 865
 431. Rok 2019
  Wyświetleń: 711
 432. Raport z konsultacji społecznych dotyczących sieci szkół
  Wyświetleń: 679
 433. Rok 2017
  Wyświetleń: 662
 434. Zawiadomienia i obwieszczenia 2019
  Wyświetleń: 619
 435. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu, informującego o wydaniu decyzji znak GL.ZUZ.3.207.2018.MB z dnia 07-03-2019 r.
  Wyświetleń: 595
 436. Petycje 2019
  Wyświetleń: 464
 437. PETYCJE
  Wyświetleń: 407
 438. PODATKI I OPŁATY LOKALNE
  Wyświetleń: 355
 439. OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 332
 440. Rok 2016
  Wyświetleń: 298
 441. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.
  Wyświetleń: 278
 442. Informacja Wójta Gminy Świerczów dotycząca sporządzania aktów planistycznych
  Wyświetleń: 277
 443. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 210
 444. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 39
Statystyki podstron prowadzone są od 05.06.2014
Metryczka
 • wytworzono:
  06-05-2014
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  06-05-2014 12:28
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 4012
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×