Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wzory wniosków

Urząd Stanu Cywilnego:

1. PDFwniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.pdf (68,70KB)


2. PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.pdf (86,94KB)


 

Referat Finansowy:

1. DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego.doc (26,00KB)


2. DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości w podatkach.doc (26,00KB)


3. DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.doc (26,50KB)


4. DOCWniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.doc (33,00KB)


 

Referat Rolnictwo i Mienie Komunalne:

1. DOCWniosek o zajęcie psasa ruchu drogowego.doc (38,50KB)


2.DOCXZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.docx (22,27KB) 
                 DOCProcedura załatwienia sprawy.doc (38,00KB)


3.  PDFFormularz CEIDG-1.pdf (100,42KB)


4. DOCWniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc (34,00KB)


5. DOCWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc (34,50KB)


6. DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.doc (44,50KB)


7. DOCXWniosek rewitalizacja.docx (14,89KB)


8. DOCXWniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (17,40KB)
PDFWniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (195,76KB)