Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów

Rejestru Instytucji Kultury dla których organizatorem jest Gmina Świerczów, jest prowadzony zgodnie art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Dane zwarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie2),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

7. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

8. W przypadku odpisów potwierdzanych za zgodność i wydawanych przez organizatora, obowiązuje art 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.).


Miejsce udostępnienia
Pokój nr 12 Urzędu Gminy w Świerczowie. Informacja tel. 77 4196170 fax 77 4196184

Sposób udostępnienia
1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy w Świerczowie.
2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Świerczowie tj. od 7 10 do 15 10  , akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
3. Odpis z rejestru instytucji kultury jest udostępniany na wniosek.

PDFksiega rejestrowa instytucji kultury gminy swierczow gminna biblioteka publiczna.pdf
PDFKsięga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminy Świerczów - Gminny Ośrodek Kultury.pdf
 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2012
  przez: Robert Stefanów
 • opublikowano:
  08-11-2012 08:09
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  08-05-2020 10:59
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 5637
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl