Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego

REFERAT ROLNICTWA, INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO

Kierownik - Michał Hnat


Stanowisko d/s gospodarki gruntami i mieszkaniowej
Stanowisko d/s ochrony środowiska
Stanowisko d/s dróg i melioracji
Stanowisko d/s leśnictwa

W referacie załatwiane są następujące sprawy:
- mieszkaniowe ( obsługa mieszkań komunalnych)
- geodezji (rozgraniczenia nieruchomości, podziały nieruchomości)
- gospodarki gruntami ( sprzedaż, darowizna, użyczenia nieruchomości stanowiących mienie gminy)
- zagospodarowanie terenu, plan zagospodarowania przestrzennego gminy)
- rolnictwa i leśnictwa (informacje o pojawieniu się szkodników i chorób roślin, szkody łowieckie, decyzje na wycinkę drzew, pozwolenia na uprawę maku i konopii, decyzje o zniszczeniu zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności)
- ochrony środowiska (utrzymanie czystości i porządku w gminie, koncesje na wywóz nieczystości, opiniowanie gospodarki odpadami)
- inwestycje gminne (uzgadnianie dokumentacji osób fizycznych, prowadzenie inwestycji gminnych - wodociągowych, drogowych, oświatowych, remontowych)
- zamówienia publiczne (organizowanie przetargów na roboty budowlane, dostawy, usługi)
- melioracji, robót publicznych (organizowanie prac dla bezrobotnych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, prowadzenie spółki wodnej)
- promocja gminy, unia europejska, pozyskiwanie środków pomocowych.

Metryczka
 • wytworzono:
  29-10-2007
  przez: Robert Stefanów
 • opublikowano:
  29-10-2007 12:03
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  28-11-2018 12:33
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 6891
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl