Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.2.2023.AP pn. „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - na działce nr 184 obręb Miejsce, gmina Świerczów”

Świerczów, 03 października 2022 r.

 

RIM.6220.2.2023.AP

OBWIESZCZENIE 

 Wójt Gminy Świerczów działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w związku z art. 74 ust. 3, art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 03 października 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.2.2023.AP pn. „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - na działce nr 184 obręb Miejsce, gmina Świerczów”, gdzie inwestorem jest Elektrownia Słoneczna Świerczów Sp. z o.o. ul. Opolska 1, 46-112 Świerczów.

 W związku z powyższym zawiadamia się wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni we Opolu,  w Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego, pn. w godz. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów, sołectwa Miejsce. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zastępca Wójta

Teresa Cieplik

 

Do pobrania:

PDFTreść decyzji