Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

MAJĄTEK

Własność i inne prawa majątkowe należące do gminy stanowią jej mienie komunalne Sposoby nabycia mienia komunalnego wymienia ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591). Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo z inną upoważnioną przez wójta osobą. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie
 

PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2014.pdf
 

 • Opublikował: Piotr Młynarski, data publikacji: 04-09-2003 08:12
 • Modyfikował: Robert Stefanów, data modyfikacji: 26-05-2015 07:38
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 04-09-2003
 • Ilość wyświetleń: 4929
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/334/943/majatek.html
 • Opublikował: Piotr Młynarski, data publikacji: 04-09-2003 08:12
 • Modyfikował: Robert Stefanów, data modyfikacji: 26-05-2015 07:38
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 04-09-2003
 • Ilość wyświetleń: 4929
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/334/943/majatek.html
 • Data publikacji: 04-09-2003 08:12 przez: Piotr Młynarski
 • Modyfikował: Robert Stefanów
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 04-09-2003
 • Ilość wyświetleń: 4929
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  26-05-2015, godz. 07:38:57
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  26-04-2012, godz. 14:29:55
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  27-01-2011, godz. 10:09:27
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  01-12-2008, godz. 09:53:57
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  01-12-2008, godz. 09:53:45
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  09-03-2005, godz. 08:15:27
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  09-03-2005, godz. 08:09:30
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  04-09-2003, godz. 08:12:57
  Modyfikacja strony przez: Piotr Młynarski
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48

 

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
www: www.swierczow.pl