Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

MAJĄTEK

Własność i inne prawa majątkowe należące do gminy stanowią jej mienie komunalne Sposoby nabycia mienia komunalnego wymienia ustawa z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591). Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa. Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo z inną upoważnioną przez wójta osobą. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie
 

PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2014.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2015.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2016.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2017.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2018.pdf
PDFInformacja o stanie mienia gminy Świerczów za 2019.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2003
  przez: Robert Stefanów
 • opublikowano:
  04-09-2003 08:12
  przez: Piotr Młynarski
 • zmodyfikowano:
  04-06-2020 09:22
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 6179
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl