Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2004 ROKU.Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:
- radny - przewodniczącemu rady gminy,
- wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie,
- zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi.
Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.
Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane zgodnie z art. 24i ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oświadczenia majątkowe za 2003 rok:

  • radnych,
  • pracowników urzędu gminy
  • kierowników jednostek organizacyjnych

zamieszczone są w postaci załaczników

DOCOświadczenie majątkowe Radny Roman Feliks Gałka.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Ryszard Koziak.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Wiesław Cieplik.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radna Zdzisława, Władysława Michalska-Moskal.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Adam Janas.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Bogdan Wojtowicz.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Bogusław Baj.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Jan Dubrownik.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Jan Koziak.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Janusz Krupiński.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Józef Romanowski.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Marian Hrycyszyn.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Stanisław Janusz.doc
DOCOświadczenie majątkowe Radny Wiesław Kotarski.doc
DOCOswiadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Świerczowie - Marii Żołnowskiej.doc
DOCOswiadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Świerczowie - Ireny Wilk.doc
DOCOswiadczenie majątkowe Dyrektora SP w Bąkowicach - Romana Mazura.doc
DOCOswiadczenie majątkowe Dyrektora SP w Biestrzykowicach - Ireny Łytki.doc
DOCOświadczenie majątkowe Dyrektora GOK - Tadeusz Bezwerchnego.doc
DOCOświadczenie majątkowe Dyrektora SP w Dąbrowie - Krzysztofa Żołnowskiego.doc
DOCOświadczenie majątkowe Kierownika GOPS - Marii Bednarz.doc
DOCOświadczenie majątkowe Kierownika USC - Teresy Cieplik.doc
DOCOświadczenie majątkowe Skarbnik Gminy - Ireny Adamowicz.doc
DOCOświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy - Romana Żołnowskiego.doc
DOCOświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy - Aliny Białs.doc
DOCOświadczenie majątkowe Wójta Gminy - Andrzeja Gosławskiego.doc