Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Projekty uchwał 2012

Projekty uchwał XVIII Sesja Rady Gminy - 2012

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowy ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2012-2020.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymij.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w 2012 r.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Świerczów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.pdf

 PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2013 rok.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2013 .pdf

DOCProjekt Uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.doc
DOCProjekt Uchwały Rady Gminy Świerczów w sprawie podziału Gminy Świerczów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.doc
PDFZałącznik Nr 1.pdf
PDFZałącznik Nr 2.pdf
PDFZałącznik Nr 3.pdf
PDFZałącznik Nr 4.pdf
PDFZałącznik Nr 5.pdf
PDFZałącznik Nr 6.pdf
PDFZałącznik Nr 7.pdf
PDFZałącznik Nr 8.pdf
PDFZałącznik Nr 9.pdf
PDFZałącznik Nr 10.pdf
PDFZałącznik Nr 11.pdf
PDFZałącznik Nr 12.pdf
PDFZałącznik Nr 13.pdf
PDFZałącznik Nr 14.pdf
PDFZałącznik Nr 15.pdf
PDFZałącznik Nr 16.pdf
PDFZałącznik Nr 17.pdf
PDFZałącznik Nr 18.pdf
PDFZałącznik Nr 19.pdf
PDFZałącznik Nr 20.pdf
PDFZałącznik Nr 21.pdf
PDFZałącznik Nr 22.pdf
PDFZałącznik Nr 23.pdf
PDFZałącznik Nr 24.pdf
PDFZałącznik Nr 25.pdf
PDFZałącznik Nr 26.pdf
PDFZałącznik Nr 27.pdf
PDFZałącznik Nr 28.pdf
PDFZałącznik Nr 29.pdf
PDFZałącznik Nr 30.pdf
PDFZałącznik Nr 31.pdf
PDFZałącznik Nr 32.pdf
PDFZałącznik Nr 33.pdf
PDFZałącznik Nr 34.pdf
PDFZałącznik Nr 35.pdf
PDFZałącznik Nr 36.pdf
PDFZałącznik Nr 37.pdf
PDFZałącznik Nr 38.pdf
PDFZałącznik Nr 39.pdf
PDFZałącznik Nr 40.pdf
PDFZałącznik Nr 41.pdf
PDFZałącznik Nr 42.pdf
PDFZałącznik Nr 43.pdf
PDFZałącznik Nr 44.pdf
PDFZałącznik Nr 45.pdf
PDFZałącznik Nr 46.pdf
PDFZałącznik Nr 47.pdf
PDFZałącznik Nr 48.pdf
DOCProjekt uchwały Rady Gminy w Świerczowie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów.doc
Metryczka
  • opublikowano:
    17-08-2012 15:41
    przez: Robert Stefanów
  • zmodyfikowano:
    24-04-2013 08:13
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl