Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

ROLA I POJĘCIE PRAWA MIEJSCOWEGO

Akty prawa miejscowego w świetle postanowień art. 87 ust. 2 Konstytucji są „źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze działania organów, które je ustanowiły”.
Organy samorządu terytorialnego na poziomie gminy wydają akty prawa miejscowego w formie uchwał. Stanowienie prawa miejscowego regulują przede wszystkim ustawy ustrojowe dotyczące samorządu. Na poziomie gminy będzie to ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Akty prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu gminnego to przede wszystkim przepisy wykonawcze, przepisy porządkowe i statuty.
Metryczka
  • opublikowano:
    02-07-2003 00:14
    przez: Piotr Młynarski
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl