Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy


                                       ZARZĄDZENIE Nr 5/2017                                     
       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
Z DNIA 02 LUTEGU 2017r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów


              Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świerczów.

§ 2

Regulamin Organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Świerczów.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Świerczów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  Świerczów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

PDFRegulamin Organizacyjny.pdf
PDFStruktura organizacyjna Urzędu Gminy.pdf 

 • Opublikował: Piotr Młynarski, data publikacji: 08-09-2003 07:57
 • Modyfikował: Robert Stefanów, data modyfikacji: 06-02-2017 08:01
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 08-09-2003
 • Ilość wyświetleń: 5009
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/295/892/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy.html
 • Opublikował: Piotr Młynarski, data publikacji: 08-09-2003 07:57
 • Modyfikował: Robert Stefanów, data modyfikacji: 06-02-2017 08:01
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 08-09-2003
 • Ilość wyświetleń: 5009
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/295/892/regulamin-organizacyjny-urzedu-gminy.html
 • Data publikacji: 08-09-2003 07:57 przez: Piotr Młynarski
 • Modyfikował: Robert Stefanów
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 08-09-2003
 • Ilość wyświetleń: 5009
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  06-02-2017, godz. 08:01:12
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  06-02-2017, godz. 07:49:29
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  18-09-2014, godz. 09:34:14
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  18-09-2014, godz. 09:27:55
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  11-03-2010, godz. 09:14:51
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  11-03-2010, godz. 09:14:16
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  11-03-2010, godz. 09:13:56
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  11-03-2010, godz. 09:13:08
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  11-03-2010, godz. 09:12:04
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  11-03-2010, godz. 09:11:33
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  11-03-2010, godz. 09:10:36
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  29-10-2007, godz. 11:48:05
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  08-09-2003, godz. 07:57:24
  Modyfikacja strony przez: Piotr Młynarski
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48

 

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
www: www.swierczow.pl