Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy


                                       ZARZĄDZENIE Nr 5/2017                                     
       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
Z DNIA 02 LUTEGU 2017r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów


              Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świerczów.

§ 2

Regulamin Organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Świerczów.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Świerczów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  Świerczów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

PDFRegulamin Organizacyjny.pdf
 

Zmiany:

PDFZarządzenie nr 44-2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 02. lutego 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZałącznik do zarządzenia nr 44-2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 sierpnia 2019r.

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2019 r. do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów.pdf

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 02 lutego 2017 r. do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów.pdf 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-09-2003
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  08-09-2003 07:57
  przez: Piotr Młynarski
 • zmodyfikowano:
  19-11-2019 09:57
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 5562
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×