Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

STATUT GMINY ŚWIERCZÓW

O ustroju gminy stanowi jej statut (art. 3 ustawy o samorządzie gminnym). Zgodnie z art. 22 ustawy statut określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy. Uchwala go rada gminy, podlega on ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Obowiązujący status:

PDFUchwała Nr XXXI-161-2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.pdf w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świerczów

 

Zmiany w statucie:

PDFUchwała nr IV-26-2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 grudnia 2018r..pdf w sprawie zmiany Statutu Gminy Świerczów

PDFUchwała Nr XXXIII-176-2018 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2018 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI / 161/ 2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świerczów

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXXVI-245-2010 z dnia 23 czerwca 2010 r.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr VII-38-2003 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 czerwca 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Świerczów.

PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-53-2007 z dnia 16 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX-46-2007 z dnia 14 września 2007 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Świerczów.pdf
PDFUchwała Rady Gminy Nr IX-46-2007 z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Świerczów.pdf