Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2008 roku

PDFZarządzenia Wójta Gminy XI - XII 2008 r.pdf

PDFZarządzenie Nr 100-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21listopada 2008 r.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie Nr 99-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21listopada 2008 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2008 roku
PDFZarządzenie Nr 98-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21listopada 2008 r.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
PDFZarządzenie Nr 97-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 21listopada 2008 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 r
PDFZarządzenie Nr 96-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 12 listopada 2008 r.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie projektu uchwały budżetowej na rok 2009 wraz z objaśnieniami oraz łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania
PDFZarządzenie Nr 95-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 listopada 2008 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2008 roku
PDFZarządzenie Nr 94-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 listopada 2008 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 r
zalacznik818_ w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
PDFZarządzenie Nr 92-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 września 2008 r.pdf w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2001 Wójta Gminy Świerczów z dnia 27.04.2001 r w sprawie norm zużycia paliw płynnych w eksploatacji pojazdów samochodowych stanowiących mienie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie Nr 91-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 września 2008 r.pdf w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego u dłużnika alimentacyjnego
PDFZarządzenie Nr 90-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 września 2008 r.pdf w sprawie uowaznienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania decyzji w tym zakresie
PDFZarządzenie Nr 89-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 września 2008 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2008 roku
PDFZarządzenie Nr 88-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 września 2008 r.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
PDFZarządzenie Nr 87-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 września 2008 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 r
PDFZarządzenie Nr 86-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 sierpnia 2008 r.pdf w sprawie  przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku
PDFZarządzenie Nr 85-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 4 sierpnia 2008 r.pdf w sprawie zmiany zarządzenia Nr 47/2001 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25.09.2007 r w sprawie powołania Komisji ds. przetargów i rokowań
PDFZarządzenie Nr 84-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2008 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2008 roku
PDFZarządzenie Nr 83-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2008 r.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
PDFZarządzenie Nr 82-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2008 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 r
PDFZarządzenie Nr 81-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 16 maja 2008 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2008 roku
PDFZarządzenie Nr 80-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 16 maja 2008 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 r
PDFZarządzenie Nr 78-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 8 maja 2008 r.pdf w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości mienia gminy Świerczów przeznaczone do sprzedaży
PDFZarządzenie Nr 77-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2008 r.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie Nr 76-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 kwietnia 2008 r.pdf w sprawie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (aktowej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
PDFZarządzenie Nr 75-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 31 marzec 2008 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2008 roku
PDFZarządzenie Nr 73-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2008 r.pdf w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
PDFZarządzenie Nr 72-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2008 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2008 roku
PDFZarządzenie Nr 71-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2008 r .pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2008 r
PDFZarządzenie Nr 70-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 marca 2008 r .pdf w sprawie  przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne wykonania budżetu gminy za 2007 rok
PDFZarządzenie Nr 69-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 lutego 2008 r..pdf w sprawie nieodpłatnego przekazania pojemników na odpady komunalne stanowiacych własność gminy Świerczów dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "Ekowod" Sp. z o.o w Namysłowie
PDFZarządzenie Nr 68-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 19 lutego 2008 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2008 roku
PDFZarządzenie Nr 67-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 19 lutego 2008 r .pdf w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie oraz wyznaczenia jej przewodniczacego
PDFZarządzenie Nr 66-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 stycznia 2008 r.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
PDFZarządzenie Nr 65-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 stycznia 2008 r.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie Nr 64-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 stycznia 2008 r.pdf w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie
PDFZarządzenie Nr 63-2008 Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 stycznia 2008 r.pdf w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Świerczów na 2008 rok i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i przekazywania podległym jednostkom informacji o ostatecznej kwocie dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji