Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy z 2007 roku

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 61-2007 z dnia 31grudnia 2007 r.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 60a-2007 z dnia 31grudnia 2007 r.pdf w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w Świerczowie nie będących nauczycielami
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 60-2007 z dnia 31grudnia 2007 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 r
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 59-2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.pdf w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2008 przez organizacje pozarządowe
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 58-2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej i sportu
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 57-2007 z dnia 17 grudnia 2007 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 56-2007 z dnia 14 listopada 2007 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 55-2007 z dnia 14 listopada 2007 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 r
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 54-2007 z dnia 14 listopada 2007 r.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie projektu uchwały budżetowej na rok 2008 wraz z objaśnieniami oraz łącznej kwoty długu i informacją o stanie mienia komunalnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu celem zaopiniowania
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 53-2007 z dnia 19 października 2007 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarzadzenia Wójta Gminy Nr 52-2007 z dnia 19 października 2007 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 r
PDFZarzadzenia Wójta Gminy Nr 51-2007 z dnia 15 października 2007 r.pdf w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości mienia gminy Świerczów przeznaczone do sprzedaży
PDFZarzadzenia Wójta Gminy Nr 50-2007 z dnia 11 października 2007 r.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2007 Wójta Gminy Świerczów z dnia 25 września 2007 roku w sprawie powołania składów osobowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku
PDFZarzadzenia Wójta Gminy Nr 49-2007 z dnia 4 października 2007.pdf zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
PDFZarzadzenia Wójta Gminy Nr 48-2007 z dnia 26 września 2007 r.pdf w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do podejmowania decyzji w sprawie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i wydawania decyzji na zaliczkę alimentacyjną
PDFZarzadzenia Wójta Gminy Nr 47-2007 z dnia 25 września 2007 r.pdf w sprawie powołania Komisji d/s przetargów i rokowań
PDFZarzadzenia Wójta Gminy Nr 46-2007 z dnia 25 września 2007 r.pdf w sprawie powołania składów osobowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 45-2007 z dnia 25 września 2007 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 44-2007 z dnia 25 września 2007 r.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 43-2007 z dnia 25 września 2007 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 r
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 42-2007 z dnia 13 września 2007 r.pdf w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i w sprawie technicznej obsługi informatycznej tych komisji
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 41-2007 z dnia 12 września 2007 r.pdf w sprawie ustalenia kosztu roboczo-godziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 40-2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r.pdf w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 39-2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 38-2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 37-2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 r
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 36-2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r.pdf w sprawie powałania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerczowie
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 35-2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 34-2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r.pdf w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Świerczowie
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 33-2007 z dnia 6 sierpnia 2007 r.pdf w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Świerczowie
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 32-2007 z dnia 12 lipca 2007 r.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 31-2007 z dnia 9 lipca 2007 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 30-2007 z dnia 9 lipca 2007 r.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 29-2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 28-2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 27-2007 z dnia 29 czerwca 2007 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 r
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 26-2007 z dnia 28 czerwca 2007 r.pdf w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu i przeznaczeniu do sprzedaży składników majatkowych gminy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 25-2007 z dnia 20 czerwca 2007 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 24-2007 z dnia 31 maja 2007 r.pdf w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora i rozwiazania stosunku pracy z panem Krzysztofem Żółnowskim
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 23-2007 z dnia 17 maja 2007 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 22-2007 z dnia 17 maja 2007 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 r
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 21-2007 z dnia 17 maja 2007 r.pdf w sprawie przeznaczenia do sprzedaży składników majatkowych gminy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 20-2007 z dnia 15 maja 2007 r.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2005 Wójta Gminy Świerczów z dnia 24 stycznia 2005 r w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Świerczowie
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 19-2007 z dnia 30 marca 2007.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 18-2007 z dnia 30 marca 2007 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2007 r
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 17-2007 z dnia 19 marca 2007 r.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 16-2007 z dnia 14 marca 2007 r.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne wykonania budżetu gminy za 2006
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 15-2007 z dnia 6lutego 2007 r.pdf w sprawie powałania komisji przetargowej
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 14-2007 z dnia 6lutego 2007 r.pdf w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Świerczów w 2007 roku
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 13-2007 z dnia 22 stycznia 2007 r.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 12-2007 z dnia 15 stycznia 2007.pdf w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 rok
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 11-2007 z dnia 15 stycznia 2007 r.pdf w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Świerczów na 2007 rok i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i przekazywania podległym jednostkom informacji o ostatecznej kwocie dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 10-2007 z dnia 10 stycznia 2007 r.pdf w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomości mienia gminy Świerczów przeznaczone do sprzedaży