Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2005 R.


Treść uchwał przedstawiona jest w plikach załącznika


DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-107-2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy w 2005 roku.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-108-2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej we wsi Gola.doc
DOCPlan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świerczów na lata 2004 - 2007..doc
DOCPlan Ochrony Środowiska dla Gminy Świerczów na lata 2004 - 2007.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-109-2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami.doc
DOCUchwała Rady gminy Nr XVIII -110-2005 z dnia 21 stycznia 2005 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2005.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XVIII-111-2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.doc
DOCUchwła Rady Gminy Nr XVIII-112-2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez komisje rady gminy planów pracy na 2005 rok..doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-113-2005 z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-114-2005 z dnia 24 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej ocharakterze socjalanym dla uczniów.doc
DOCUchwła Rady Gminy Nr XIX-115-2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Wężowite dotyczących zmiany.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-116-2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgodyna przejęcie w użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa we wsi Starościn.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-117-2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Komunalnego Związku Wodno-Ściekowego w Ligocie.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XIX-118- 2005r. z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na terenie Gminy Świerczów.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-120-2005 r z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-121-2005 r z dnia 29 kwietnia w sprawie zmian w budżecie gminy w 2005 roku..doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-122-2005 r z dnia 29 kwietnia 2005 r w sprawie zmiany uchwały Nr XII-76-2004 w sprawie zaciagnięcia długoterminowego kredytu-pomostowego.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-123-2005 r z dnia 29 kwietnia 2005 r w sprawie zbycie działki nr 69 położonej we wsi Biestrzykowice.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-124 -2005 r z dnia 29 kwietnia 2005 r w sprawie nadania nazwy placowi publicznemu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-125-2005 r z dnia 29 kwietnia 2005 r w sprawie określenia wysokości oraz szczegółów przyznawania nauczycielom dodatków.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-126-2005 r z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II-6-2005 r z dnia 5 grudnia 2002 r.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-127-2005 r z dnia 29 kwietnia 2005 r w sprawie ustalenia najnizszego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-128-2005 r z dnia 29 kwietnia 2005 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XX-129-2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu do konkursu finansowanego z srodków EFS.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-130-2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sorawie powołania Komisji Iwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-131-2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowej połozonej w obrebie Starościn.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-132-2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomosci gruntowej połozonej w obrebie Dąbrowa.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-133-2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie okreslenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXI-134-2005 z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budzecie gminy.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-135-2005 z dnia 09 września 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy w 2005 roku.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXII-136-2005 z dnia 09 września 2005 r. w sprawie wystapienia o zmianę nazwy miejscowości Wężowite.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-137-2005 z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-138-2005 z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od posiadania psów.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-139-2005 z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-140-2005 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółów warunków przyznawania nauczycielom dodatków.doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIII-141-2005 z dnia 06 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2005 r..doc
DOCUchwała Rady Gminy Nr XXIV-142-2005 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.doc