Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Komisje Rady Gminy Kadencja 2018-2023

Zgodnie z zapisem art. 21 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Zasady i tryb działania komisji stałych określa statut gmin.

Komisja Rewizyjna
Adam Janas – Przewodniczący
Mirosław Groblica – Wiceprzewodniczący
Mateusz Szymański
Józef Nowicki
Małgorzata Grodecka

Komisja Skarg Wniosków i Petycji
Wiesław Cieplik – Przewodniczący
Roman Żołnowski – Wiceprzewodniczący
Małgorzata Jędras
Ewelina Grzybek

Komisja Budżetu
Roman Żołnowski – Przewodniczący
Mirosław Groblica – Wiceprzewodniczący
Adrian Andruszków
Roman Gałka
Wiesław Cieplik
Mirosław Rębilas

Komisja Rolnictwa i Infrastruktury
Mateusz Szymański – Przewodniczący
Adrian Andruszków – Wiceprzewodniczący
Adam Janas
Mirosław Rębilas
Elżbieta Kozłowska
Józef Nowicki

Komisja Społeczna
Małgorzata Grodecka – Przewodnicząca
Ewelina Grzybek – Wiceprzewodnicząca
Wanda Bronś
Elżbieta Kozłowska
Roman Gałka
Małgorzata Jędras

 

Przedmiot działania poszczególnych komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury - sprawy  rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, ochrony środowiska, budownictwa, mienia komunalnego, inwestycji, planowania przestrzennego, zamówień publicznych, pozyskiwania środków unijnych związanych z rozwojem gminy.
 2. Komisja Rewizyjna –  kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, opiniowanie  wykonania budżetu i występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o udzieleniu absolutorium Wójtowi, inne kontrole zlecone przez Radę Gminy.
 3. Komisja Społeczna – sprawy oświaty, kultury, sportu i rekreacji, zdrowia i opieki społecznej.
 4. Komisja Budżetu – sprawy podatków i opłat lokalnych, uchwał budżetowych i okołobudżetowych, kształtowania polityki budżetowej
 5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – rozpatrywanie skarg na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.
 • Opublikował: Piotr Młynarski, data publikacji: 01-07-2003 13:36
 • Modyfikował: Paweł Anuszkiewicz, data modyfikacji: 14-01-2019 08:24
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 01-07-2003
 • Ilość wyświetleń: 8829
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/273/1657/komisje-rady-gminy-kadencja-2018-2023.html
 • Opublikował: Piotr Młynarski, data publikacji: 01-07-2003 13:36
 • Modyfikował: Paweł Anuszkiewicz, data modyfikacji: 14-01-2019 08:24
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 01-07-2003
 • Ilość wyświetleń: 8829
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/273/1657/komisje-rady-gminy-kadencja-2018-2023.html
 • Data publikacji: 01-07-2003 13:36 przez: Piotr Młynarski
 • Modyfikował: Paweł Anuszkiewicz
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 01-07-2003
 • Ilość wyświetleń: 8829
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  14-01-2019, godz. 08:24:30
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  07-12-2018, godz. 14:51:22
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  07-12-2018, godz. 14:51:06
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  07-12-2018, godz. 14:50:53
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  07-12-2018, godz. 14:46:53
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  07-12-2018, godz. 14:44:34
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  07-12-2018, godz. 14:43:48
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  07-12-2018, godz. 14:39:07
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  31-12-2014, godz. 09:59:32
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  31-12-2014, godz. 09:57:27
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  09-12-2014, godz. 09:44:16
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  29-07-2014, godz. 12:18:50
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:21:26
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:20:22
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:15:51
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:14:59
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:14:42
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:14:24
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:12:55
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  28-11-2006, godz. 12:53:05
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  01-07-2003, godz. 13:42:52
  Modyfikacja strony przez: Piotr Młynarski
 •  
  01-07-2003, godz. 13:36:43
  Modyfikacja strony przez: Piotr Młynarski
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48

 

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
www: www.swierczow.pl