Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Komisje Rady Gminy Kadencja 2014-2018

Zgodnie z zapisem art. 21 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. Zasady i tryb działania komisji stałych określa statut gmin

I. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury

1.Szymański Mateusz – Przewodniczący Komisji
2.Gałka Roman - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3.Grodecka Małgorzata
4.Hrycyszyn Andrzej
5.Kłodziński Józef
6.Lechman Janina
7.Rapacz Mirosław
8.Więckowska Edyta                                             

II. Komisja Rewizyjna :

1. Grzybek Arkadiusz –   Przewodniczący Komisji
2. Szymański Mateusz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. 
Rapacz Mirosław
4. 
Żołnowski Roman

III. Komisja Społeczna :  

1.Bronś Wanda   –  Przewodnicząca Komisji
2.Kujawa Maria  -   Z-ca Przewodniczącej Komisji
3.Grodecka Małgorzata
4.Lechman Janina
5.Łukawski Robert
6.Paduch Grzegorz
7.Więckowska Edyta
8.Żołnowski Roman

IV. Komisja Budżetu :

1. Kujawa Maria   – Przewodnicząca Komisji
2. Kłodziński Józef- Z-ca Przewodniczącej Komisji
3. 
Bronś Wanda
4. 
Grzybek Arkadiusz
5. 
Gałka Roman
6. 
Hrycyszyn Andrzej
7. 
Łukawski Robert
8. 
Paduch Grzegorz

Przedmiot działania poszczególnych komisji:

 1. Komisja Rolnictwa i Infrastruktury - sprawy  rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, ochrony środowiska, budownictwa, mienia komunalnego, inwestycji, planowania przestrzennego , zamówień publicznych, pozyskiwania środków unijnych związanych z rozwojem gminy.
 2. Komisja Rewizyjna –  kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych, opiniowanie  wykonania budżetu i występowanie do Rady Gminy z wnioskiem o udzieleniu absolutorium Wójtowi, inne kontrole zlecone przez Radę Gminy.
 3. Komisja Społeczna – sprawy oświaty, kultury, sportu i rekreacji, zdrowia      i opieki społecznej.
 4. Komisja Budżetu – sprawy podatków i opłat lokalnych, uchwał budżetowych i okołobudżetowych, kształtowania polityki budżetowej
 • Opublikował: Piotr Młynarski, data publikacji: 01-07-2003 13:36
 • Modyfikował: Robert Stefanów, data modyfikacji: 31-12-2014 09:59
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 01-07-2003
 • Ilość wyświetleń: 7556
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/273/1657/komisje-rady-gminy-kadencja-2014-2018.html
 • Opublikował: Piotr Młynarski, data publikacji: 01-07-2003 13:36
 • Modyfikował: Robert Stefanów, data modyfikacji: 31-12-2014 09:59
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 01-07-2003
 • Ilość wyświetleń: 7556
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/273/1657/komisje-rady-gminy-kadencja-2014-2018.html
 • Data publikacji: 01-07-2003 13:36 przez: Piotr Młynarski
 • Modyfikował: Robert Stefanów
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Robert Stefanów
 • Data wytworzenia: 01-07-2003
 • Ilość wyświetleń: 7556
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  31-12-2014, godz. 09:59:32
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  31-12-2014, godz. 09:57:27
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  09-12-2014, godz. 09:44:16
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  29-07-2014, godz. 12:18:50
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:21:26
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:20:22
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:15:51
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:14:59
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:14:42
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:14:24
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  17-12-2010, godz. 14:12:55
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  28-11-2006, godz. 12:53:05
  Modyfikacja strony przez: Robert Stefanów
 •  
  01-07-2003, godz. 13:42:52
  Modyfikacja strony przez: Piotr Młynarski
 •  
  01-07-2003, godz. 13:36:43
  Modyfikacja strony przez: Piotr Młynarski
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48

 

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
www: www.swierczow.pl