Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.10.2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję w dniu 28 października 2021r. (czwartek) o godz. 14.30, w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świerczowie  nadzwyczajną XXVI  Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
  3. sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
  4. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/232/2021 Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica.
  5. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/233/2021 Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r.   
  1. Wręczenie nadanego tytułu „Zasłużony dla Gminy Świerczów” – Panu Zdzisławowi Sitkowi.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas