Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o żłobkach, klubach dziecięcych i opiekunach dziennych

 
             W celu ułatwienia rodzicom godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych, resort pracy ogłosi konkurs na wykorzystane dodatkowych środków finansowych Unii Europejskiej na tworzenie żłobków, klubów dziecięcych i wsparcie opiekunów dziennych, wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 235). Zainteresowanym osobom, polecam zapoznanie z powyższą ustawą , gdyż  przedmiotem regulacji tej ustawy jest określenie zasad organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady funkcjonowania opieki, oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.
              Po spełnieniu powyższych warunków określonych w cytowanej ustawie, zainteresowane osoby mogą założyć działalność gospodarczą co umożliwia Uchwała Nr XIII/ 93/ 2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz Uchwała Nr XIII / 94/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
               Inną formą zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 jest ,,Niania”. Niania sprawuje opiekę nad dziećmi na podstawie umowy o świadczeniu usług, z którą rodzice zawierają ,,umowę uaktywniającą”.
Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy Polityki Społecznej (WWW.mpips.gov.pl) lub w Urzędzie Gminy w Świerczowie pok. nr 12 lub telefonicznie 77 4196179.
Metryczka
  • opublikowano:
    28-02-2012 09:28
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl