Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIII sesji Rady Gminy w dniu 29.04.2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję w dniu 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00, w budynku  Szkoły Podstawowej w Świerczowie (sala gimnastyczna) XXIII  Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 6. Informacja o działalności Namysłowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Namysłowie z uwzględnieniem profilaktyki zdrowotnej gminy.
 7. Informacja o działalności Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie.
 8. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.
 9. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie.
 10. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
 3. w sprawie zapewnienia przez Urząd Gminy w Świerczowie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świerczów zaliczanych do sektora finansów publicznych,
 4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica,
 5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Gola, Grodziec, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów i Zbica,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów,
 7. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i zespołu szkolno – przedszkolnego.

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.        

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas