Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP dot. postępowania przetargowego pn. „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.

Świerczów, 22.01.2021 r.

RIM.271.06.2020.MH

 

 

INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

 

dot. zamówienia publicznego pn.:  „Budowa antresoli w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie” – II postępowanie.

 

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia kwotę w wysokości 212 520,14 zł brutto (słownie: dwieście dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 14/100).

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z ceną, terminem wykonania zadania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr

oferty

Firma i adres wykonawcy

Cena oferty

(brutto)

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki

płatności

zawarte

w ofertach

1

2

3

4

5

6

 

 

1

Zakład Budowlano-Remontowy

„Jurkowski”

mgr inż. Jan Jurkowski

ul. Powstańców Śl. 34

46-200 Kluczbork

 

 

302 985,38 zł

 

 

31.08.2021 r.

 

 

60 m-cy

 

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ

 

 

Tadeusz Bezwerchny                         
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie